Pondelok 13.07.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Na bicykli za život)

1:25

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Túžba vlastniť iného)

2:00

Z javora

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Povolanie k svätosti)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (8)

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s... (Farnosť Dobrá Niva)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Starý zákon (Abrahámova cesta)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Biatlon duše)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza / Blahoslavenstvá - úvod

10:55

Moja misia - magazín

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Svätý Benedikt

13:08

Kulmenie (Obelisk, ktorý pamätá smrť prvého pápeža)

13:30

Eucharistické zázraky

13:55

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Chamtivosť a závisť)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Ako masmédiá ovplyvňujú kultúru)

18:35

Starý zákon (Abrahámova cesta)

19:05

Ruženec z Fatimy

20:05

Slovo v obraze / Svätý Benedikt

20:15

A teraz čo? (NUDÍM SA NA OMŠI...)

20:30

V Samárii pri studni (Ako sa modliť)

22:00

Putovanie po Svätej zemi (2)

22:30

Krížové výpravy (2/4) Križiacke panstvá

23:00

Viera do vrecka (Prečo misie?)

23:15

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Vatikán - od mýtov k skutočnosti)

23:45

Z prameňa

Utorok 14.07.2020

0:10

Slovo v obraze / Svätý Benedikt

0:20

Moja misia - magazín

1:25

Chvály

2:15

Quo vadis (Biatlon duše)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (9)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Starý zákon (Sodoma a Gomora)

9:00

Fundamenty (Povolanie k svätosti)

10:00

Slovo v obraze / Svätý Benedikt

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

10:55

Doma je doma (Ako médiá ovplyvňujú kultúru)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Z javora

13:30

Poltónklub

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Putovanie po Svätej zemi (3)

17:00

Viera do vrecka (Zaujímajú Boha naše peniaze?)

17:30

Doma je doma (Kristus žije)

18:35

Starý zákon (Sodoma a Gomora)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

vKontexte (o. Miloš Lichner SJ: Vatikán - od mýtov k skutočnosti II.)

20:55

Láska a rodičovstvo (3) / Zodpovedné otcovstvo

21:15

Medzinárodná vojenská púť v Lurdoch 2016

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Krížové výpravy (2/4) Križiacke panstvá

23:45

Z prameňa

Streda 15.07.2020

0:10

Kulmenie (Obelisk, ktorý pamätá smrť prvého pápeža)

0:20

Doma je doma (Ako médiá ovplyvňujú kultúru)

1:20

Poltónklub

2:20

vKontexte (o. Miloš Lichner SJ: Vatikán - od mýtov k skutočnosti II.)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza / Blahoslavenstvá - úvod

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (10)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Starý zákon (Izák a Izmael)

8:50

A teraz čo? (NUDÍM SA NA OMŠI...)

9:00

Kulmenie (Obelisk, ktorý pamätá smrť prvého pápeža)

9:30

fa -TAL

10:30

Putovanie po Svätej zemi (3)

10:55

Doma je doma (Kristus žije)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Medzinárodná vojenská púť v Lurdoch 2016

14:00

vKontexte (o. Miloš Lichner SJ: Vatikán - od mýtov k skutočnosti II.)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Krížové výpravy (3/4) - Kresťanstvo odpovedá

17:00

Klbko - o liturgii (1) - Kde má Boh zvonček?

17:30

Doma je doma (Slušnosť a poriadok)

18:35

Starý zákon (Izák a Izmael)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Eucharistické zázraky

20:20

A teraz čo? (NUDÍM SA NA OMŠI...)

20:30

Fundamenty (Panna Mária v Cirkvi)

21:30

Jeden na jedného (Zmena modlitby Otče náš)

21:45

Viera do vrecka (Zaujímajú Boha naše peniaze?)

22:05

Taizé

22:55

Katechéza / Blahoslavenstvá - úvod

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 16.07.2020

0:10

Eucharistické zázraky

0:20

Doma je doma (Kristus žije)

1:20

V Samárii pri studni (Ako sa modliť)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Taizé

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (11)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

A teraz čo? (NUDÍM SA NA OMŠI...)

8:20

Starý zákon (Ezau a Jakub)

8:55

Krížové výpravy (3/4) - Kresťanstvo odpovedá

9:25

Quo vadis (Biatlon duše)

10:00

Eucharistické zázraky

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Zaujímajú Boha naše peniaze?)

10:55

Doma je doma (Slušnosť a poriadok)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:05

Taizé

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Láska a rodičovstvo (3) / Zodpovedné otcovstvo

16:30

Večera u Slováka (16. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Kulmenie (Obelisk, ktorý pamätá smrť prvého pápeža)

17:15

A teraz čo? (NUDÍM SA NA OMŠI...)

17:30

Doma je doma (Poslanie ženy)

18:35

Starý zákon (Ezau a Jakub)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Vladyka Milan

20:30

Taizé

21:10

Poltónklub (Pavel Helan)

22:10

Jeden na jedného (Zmena modlitby Otče náš)

22:25

Slovo v obraze / Svätý Benedikt

22:35

Katechéza / Blahoslavenstvá - úvod

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Chamtivosť a závisť)

23:45

Z prameňa

Piatok 17.07.2020

0:10

Klenotnica: Sväté srdce Panny Márie

0:20

Doma je doma (Slušnosť a poriadok)

1:20

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

2:20

Večera u Slováka (16. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Svätý Benedikt

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (12)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Starý zákon (Jakubovi synovia)

8:55

Láska a rodičovstvo (3) / Zodpovedné otcovstvo

9:15

Slovo v obraze / Svätý Benedikt

9:25

Viera do vrecka (Zaujímajú Boha naše peniaze?)

9:40

Kulmenie (Obelisk, ktorý pamätá smrť prvého pápeža)

10:00

Klenotnica: Sväté srdce Panny Márie

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Poslanie ženy)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Fundamenty (Panna Mária v Cirkvi)

13:55

Quo vadis (Biatlon duše)

14:25

Jeden na jedného (Zmena modlitby Otče náš)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Chamtivosť a závisť)

17:00

Kulmenie (Návrat márnotratného syna)

17:15

A teraz čo? (NUDÍM SA NA OMŠI...)

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Starý zákon (Jakubovi synovia)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Nová kvalita života

20:15

A teraz čo? (NUDÍM SA NA OMŠI...)

20:30

Svätá sestra Faustína - Apoštolka Božieho Milosrdenstva

21:30

Z javora

22:00

LUXáreň

22:30

Putovanie po Svätej zemi (3)

23:00

Katechéza / Blahoslavenstvá - úvod

23:15

Večera u Slováka (16. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 18.07.2020

0:10

Nová kvalita života

0:20

Fundamenty (Panna Mária v Cirkvi)

1:20

Vaticano

1:50

A teraz čo? (NUDÍM SA NA OMŠI...)

1:55

Quo vadis (Biatlon duše)

2:20

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Chamtivosť a závisť)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub (Pavel Helan)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (13)

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

8:05

Klbko - o liturgii (1) - Kde má Boh zvonček?

8:30

A teraz čo? (NUDÍM SA NA OMŠI...)

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

10:05

Spravodajský súhrn

10:30

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Chamtivosť a závisť)

10:45

A teraz čo? (NUDÍM SA NA OMŠI...)

11:00

Medzinárodná vojenská púť v Lurdoch 2016

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Z javora

13:30

Večera u Slováka (16. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša v maďarskom jazyku

17:00

LUXáreň

17:30

Svätá sestra Faustína - Apoštolka Božieho Milosrdenstva

18:35

Klbko - o liturgii (1) - Kde má Boh zvonček?

19:00

A teraz čo? (NUDÍM SA NA OMŠI...)

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Filip Néri / Buďte dobrí, ak môžete (1)

22:00

Nová kvalita života

22:15

Kulmenie (Návrat márnotratného syna)

22:30

Krížové výpravy (3/4) - Kresťanstvo odpovedá

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (16. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 19.07.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Taizé

1:20

Medzinárodná vojenská púť v Lurdoch 2016

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (14)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o liturgii (2)

8:25

Slovo v obraze / Svätá Mária Magdaléna

8:40

Láska a rodičovstvo (3) / Zodpovedné otcovstvo

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

9:55

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša z Gaboltova

12:00

Anjel Pána

12:20

Boh k tebe hovorí

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Ako sa modliť)

14:25

Nová kvalita života

14:40

A teraz čo? (NUDÍM SA NA OMŠI...)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Na tónoch vďačnosti

16:40

Filip Néri / Buďte dobrí, ak môžete (1)

18:10

Kulmenie: Návrat márnotratného syna

18:35

Klbko - o liturgii (2)

19:00

Katechéza / Blahoslavenstvá: Matúšovo evanjelium

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Gajdoš na fare)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Medzinárodná vojenská púť v Lurdoch 2016

22:45

Jeden na jedného (Zmena modlitby Otče náš)

23:00

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)