Pondelok 22.07.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Terezkini rodičia)

1:25

Fundamenty (Starý zákon)

2:25

Od Františka k Františkovi

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner - Začíname putovanie s Máriou, Božou matkou)

3:50

Slovo v obraze (Sv. Mária Magdaléna)

4:00

Peter medzi nami

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Farnosť Jakubany - gr.kat.)

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (11)

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Doma je doma (Geografia Svätej zeme)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Spolu

13:10

Iba škola (Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku)

13:30

Univerzita tretieho veku

14:10

Život v Turkane

14:25

Od Františka k Františkovi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Miloš Lichner: Spoločne s Pannou Máriou)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (S dušou dobrodruha)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (11)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Volanie do boja

20:25

PragerU (Čo je sociálna spravodlivosť?)

20:30

V Samárii pri studni (Nádej pre bezdetných manželov)

22:00

Viera v Rusku: Butovo, zoznam z masového hrobu

22:30

Slovo v obraze (Sv. Mária Magdaléna)

22:45

Poltónklub (James Evans & band)

23:45

Z prameňa

Utorok 23.07.2019

0:10

Volanie do boja

0:25

Doma je doma (Geografia Svätej zeme)

1:25

Chvály (Spoločenstvo Calvary)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Sv. Mária Magdaléna)

4:00

Jeden na jedného (Trest smrti)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (12)

8:55

Fundamenty (93) / Starý zákon

10:00

Volanie do boja

10:10

Z prameňa

10:30

Od Františka k Františkovi

11:00

Doma je doma (S dušou dobrodruha)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Príprava na sv. spoveď)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Viera v Rusku: Butovo, zoznam z masového hrobu

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Hra LOUIS BRAILLE otvára oči)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (12)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Prípad Galileo)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Spoločne s Pannou Máriou)

23:00

Medzi nebom a zemou (prof. Michal Zeman)

23:45

Z prameňa

Streda 24.07.2019

0:10

RomaSlovak (Komunitní pracovníci)

0:25

Doma je doma (S dušou dobrodruha)

1:20

Poltónklub (James Evans & band)

2:25

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Príprava na sv. spoveď)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (13)

8:55

Vaticano

9:30

Terezkino tajomstvo

10:30

Spolu

10:45

RomaSlovak (Komunitní pracovníci)

10:50

RomaSlovak - Hudobníci

11:00

Doma je doma (Hra LOUIS BRAILLE otvára oči)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Medzi nebom a zemou (prof. Michal Zeman)

14:05

Viera v Rusku: Butovo, zoznam z masového hrobu

14:35

Iba škola (Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Nádej z Beninu

17:00

Klbko - Svätá omša (5)

17:30

Doma je doma (Ujco zo Stropkova / Oprava organu v prešovskej Konkatedrále sv. Mikuláša)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (13)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Bosna a Hercegovina - Mosty s Európou

20:20

PragerU (Čo je sociálna spravodlivosť?)

20:30

Fundamenty (Modlitba v Starom zákone)

21:30

Jeden na jedného (Sloboda viery v Európe)

21:45

Peter medzi nami

22:05

Taizé

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Význam sv. spovede)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 25.07.2019

0:10

Bosna a Hercegovina - Mosty s Európou

0:25

Doma je doma (Hra LOUIS BRAILLE otvára oči)

1:20

V Samárii pri studni (Nádej pre bezdetných manželov)

2:40

Slovo v obraze (Sv. Mária Magdaléna)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (14)

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (Juraj Vittek: Prípad Galileo)

10:00

Bosna a Hercegovina - Mosty s Európou

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

PragerU: Čo je sociálna spravodlivosť?

11:00

Doma je doma (Ujco zo Stropkova / Oprava organu v prešovskej Konkatedrále sv. Mikuláša)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:30

Taizé

14:20

Jeden na jedného (Sloboda viery v Európe)

14:50

Slovo v obraze (Sv. Mária Magdaléna)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (17. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Iba škola (Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči)

16:45

Kulmenie

17:00

PragerU (Čo je sociálna spravodlivosť?)

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Cirkev pred 89 - rehoľné sestry v civile)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (14)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Majster skratiek

20:20

Chvály (Spoločenstvo Calvary)

21:10

Poltónklub (Slávka Tkáčová)

22:10

Jeden na jedného (Sloboda viery v Európe)

22:25

Nádej z Beninu

22:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 26.07.2019

0:10

Majster skratiek

0:25

Doma je doma (Ujco zo Stropkova / Oprava organu v prešovskej Konkatedrále sv. Mikuláša)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:25

Viera v Rusku: Butovo, zoznam z masového hrobu

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (15)

8:55

Večera u Slováka (17. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom

10:00

Majster skratiek

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec

11:00

Doma je doma (Cirkev pred 89 - rehoľné sestry v civile)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Sloboda viery v Európe)

13:30

V Samárii pri studni (Nádej pre bezdetných manželov)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Doma je doma (Geografia Svätej zeme 2)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (15)

19:00

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Nová kvalita života

20:20

PragerU (Čo je sociálna spravodlivosť?)

20:30

Muž spoza hraníc

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Juraj Vittek: Prípad Galileo)

23:10

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Význam sv. spovede)

23:45

Z prameňa

Sobota 27.07.2019

0:10

Nová kvalita života

0:25

Fundamenty (Modlitba v Starom zákone)

1:20

Medzi nebom a zemou (prof. Michal Zeman)

2:05

Katechéza

2:15

Slovo v obraze (Sv. Mária Magdaléna)

2:25

Spojení oceánom

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (17. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Sv. Mária Magdaléna)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Nová kvalita života

8:00

Klbko - Svätá omša (5)

8:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Spoločne s Pannou Máriou)

8:55

Univerzita tretieho veku

9:35

Život v Turkane

10:00

Nová kvalita života

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Viera v Rusku: Butovo, zoznam z masového hrobu

11:00

Doma je doma (Geografia Svätej zeme 2)

11:55

PragerU (Čo je sociálna spravodlivosť?)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Terezkino tajomstvo

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Sv. Mária Magdaléna)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána (11)

16:40

Nová kvalita života

17:00

Rumunsko - Smerom k slnku

17:30

Muž spoza hraníc

18:35

Klbko - Svätá omša (5)

18:55

Večera u Slováka (17. nedeľa v Cezročnom období)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Jozef / Biblia (1)

22:20

Godzone magazín

22:55

Iba škola (Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči)

23:30

Spojení oceánom

Nedeľa 28.07.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Juraj Vittek: Prípad Galileo)

1:10

Taizé

2:00

Slovo v obraze (Sv. Mária Magdaléna)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (17. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Spoločne s Pannou Máriou)

4:00

Iba škola (Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (6)

8:20

Iba škola (Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

Rumunsko - Smerom k slnku

9:25

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z kaplnky TV LUX

10:50

Slovo Božie...podľa Jána (11)

11:15

Peter medzi nami

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Nádej pre bezdetných manželov)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Sv. Jakub)

16:10

Kulmenie

16:40

Jozef / Biblia (1)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - Svätá omša (6)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Ako sa modliť ruženec?)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie (Mladí katolíci v New Yorku)

21:45

Viera v Rusku: Butovo, zoznam z masového hrobu

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Juraj Vittek: Prípad Galileo)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky