Pondelok 20.07.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Poslanie ženy)

1:25

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Chamtivosť a závisť)

2:00

Na tónoch vďačnosti

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Panna Mária v Cirkvi)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (1)

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s ... (Gr. kat. farnosť Petrová)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Starý zákon (Jozef a faraón)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Gajdoš na fare)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza / Blahoslavenstvá: Matúšovo evanjelium

10:55

Moja misia - magazín

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Svätá Mária Magdaléna

13:08

Kulmenie (Návrat márnotratného syna)

13:30

Eucharistické zázraky

13:55

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (137)

16:55

Vaticano

17:30

Vladyka Milan

18:00

Zádušná svätá omša za vladyku Milana Šášika CM

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Slovo v obraze / Svätá Mária Magdaléna

20:15

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH? )

20:30

V Samárii pri studni (Kristus na internátoch)

22:00

Putovanie po Svätej zemi (3)

22:30

Krížové výpravy (3/4) - Kresťanstvo odpovedá

23:00

Viera do vrecka (Zaujímajú Boha naše peniaze?)

23:15

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Vatikán - od mýtov k skutočnosti II.)

23:45

Z prameňa

Utorok 21.07.2020

0:10

Slovo v obraze / Svätá Mária Magdaléna

0:20

Moja misia - magazín

1:25

Taizé

2:15

Quo vadis (Gajdoš na fare)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (2)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Starý zákon (12 kmeňov Izraela)

9:00

Fundamenty (Panna Mária v Cirkvi)

10:00

Slovo v obraze / Svätá Mária Magdaléna

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

10:55

Doma je doma (Ako sa Boh prihovára nepočujúcim?)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Na tónoch vďačnosti

13:30

Poltónklub (Pavel Helan)

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Staroslovanské centrá - Kostoľany pod Tríbečom

17:00

Viera do vrecka (Keď zomiera niekto blízky)

17:30

Doma je doma (Nič sa nedeje, mami...)

18:35

Starý zákon (12 kmeňov Izraela)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Rôznosť bohatstva liturgií)

20:55

Láska a rodičovstvo (4) / Antikoncepcia

21:15

Odpusť mi, Sergej

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Krížové výpravy (3/4) - Kresťanstvo odpovedá

23:45

Z prameňa

Streda 22.07.2020

0:10

Kulmenie (Návrat márnotratného syna)

0:20

Doma je doma (Ako sa Boh prihovára nepočujúcim?)

1:20

Poltónklub (Pavel Helan)

2:20

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Rôznosť bohatstva liturgií)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza / Blahoslavenstvá: Matúšovo evanjelium

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (3)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Starý zákon (Princ Mojžiš)

8:50

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH? )

9:00

Kulmenie (Návrat márnotratného syna)

9:30

fa -TAL

10:30

Staroslovanské centrá - Kostoľany pod Tríbečom

10:55

Doma je doma (Nič sa nedeje, mami...)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Odpusť mi, Sergej

14:00

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Rôznosť bohatstva liturgií)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Krížové výpravy (4/4) - Zlyhania a úspechy

17:00

Klbko - o liturgii (2)

17:30

Doma je doma (Desatoro s deťmi - 2. prikázanie)

18:35

Starý zákon (Princ Mojžiš)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Eucharistické zázraky

20:20

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH? )

20:30

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

21:30

Jeden na jedného (Čo sa deje so sociálnymi sieťami)

21:45

Viera do vrecka (Keď zomiera niekto blízky)

22:05

Chvály

22:55

Katechéza / Blahoslavenstvá: Matúšovo evanjelium

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 23.07.2020

0:10

Eucharistické zázraky

0:20

Doma je doma (Nič sa nedeje, mami...)

1:20

V Samárii pri studni (Kristus na internátoch)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Chvály

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (4)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH? )

8:20

Starý zákon (Oheň v púšti)

8:55

Krížové výpravy (4/4) - Zlyhania a úspechy

9:25

Quo vadis (Gajdoš na fare)

10:00

Eucharistické zázraky

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Keď zomiera niekto blízky)

10:55

Doma je doma (Desatoro s deťmi - 2. prikázanie)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:05

Chvály

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Láska a rodičovstvo (4) / Antikoncepcia

16:30

Večera u Slováka (17. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Kulmenie (Návrat márnotratného syna)

17:15

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH? )

17:30

Doma je doma (Svätojakubská cesta za chudobných)

18:35

Starý zákon (Oheň v púšti)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Klenotnica: Rozhovory duše s Bohom

20:20

Chvály

21:10

Poltónklub (Braňo Letko)

22:10

Jeden na jedného (Čo sa deje so sociálnymi sietami)

22:25

Slovo v obraze / Svätá Mária Magdaléna

22:35

Katechéza / Blahoslavenstvá: Matúšovo evanjelium

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (137)

23:45

Z prameňa

Piatok 24.07.2020

0:10

Klenotnica: Rozhovory duše s Bohom

0:20

Doma je doma (Desatoro s deťmi - 2. prikázanie)

1:20

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

2:20

Večera u Slováka (17. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Svätá Mária Magdaléna

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (5)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Starý zákon (10 Božích rán)

8:55

Láska a rodičovstvo (4) / Antikoncepcia

9:15

Slovo v obraze / Svätá Mária Magdaléna

9:25

Viera do vrecka (Keď zomiera niekto blízky)

9:40

Kulmenie (Návrat márnotratného syna)

10:00

Klenotnica: Rozhovory duše s Bohom

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Svätojakubská cesta za chudobných)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

13:55

Quo vadis (Gajdoš na fare)

14:25

Jeden na jedného (Čo sa deje so sociálnymi sieťami)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (137)

17:00

Kulmenie (Sagrada Familia)

17:15

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH? )

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Starý zákon (10 Božích rán)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Nová kvalita života

20:15

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH? )

20:30

Svätá Anna - Matka Panny Márie

21:30

Na tónoch vďačnosti

22:00

LUXáreň

22:30

Staroslovanské centrá - Kostoľany pod Tríbečom

23:00

Katechéza / Blahoslavenstvá: Matúšovo evanjelium

23:15

Večera u Slováka (17. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 25.07.2020

0:10

Nová kvalita života

0:20

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

1:20

Vaticano

1:50

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH? )

1:55

Quo vadis (Gajdoš na fare)

2:20

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (137)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub (Braňo Letko)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (6)

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

8:05

Klbko - o liturgii (2)

8:30

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH? )

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

10:05

Spravodajský súhrn

10:30

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (137)

10:45

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH? )

11:00

Odpusť mi, Sergej

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Na tónoch vďačnosti

13:30

Večera u Slováka (17. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša

16:40

Nová kvalita života

17:00

Ahoj, pútnik! - Svetové dni mládeže RIO 2013

17:30

Svätá Anna - Matka Panny Márie

18:35

Klbko - o liturgii (2)

19:00

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH? )

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Filip Néri / Budte dobrí, ak môžete (2)

22:00

Nová kvalita života

22:15

Kulmenie (Sagrada Familia)

22:30

Krížové výpravy (4/4) - Zlyhania a úspechy

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (17. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 26.07.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Chvály

1:20

Odpusť mi, Sergej

2:20

Ahoj, pútnik! - Svetové dni mládeže RIO 2013

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (7)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o liturgii (3) / Plavba tajomnými zákutiami kostola

8:25

Slovo v obraze / Svätý Jakub

8:40

Láska a rodičovstvo (4) / Antikoncepcia

9:00

Ahoj, pútnik! - Svetové dni mládeže RIO 2013

9:30

Nová kvalita života

9:55

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša z Kluknavy

12:00

Anjel Pána

12:20

Boh k tebe hovorí

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Kristus na internátoch)

14:25

Nová kvalita života

14:40

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH? )

14:45

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Z javora (Uspávanky)

16:40

Filip Néri / Budte dobrí, ak môžete (2)

18:10

Kulmenie (Sagrada Familia)

18:35

Klbko - o liturgii (3) / Plavba tajomnými zákutiami kostola

19:00

Katechéza / Blahoslavení chudobní v duchu

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Myší sa nebojí)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Odpusť mi, Sergej

22:45

Jeden na jedného (Čo sa deje so sociálnymi sieťami)

23:00

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)