Pondelok 29.07.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Cirkev pred 1989 - rehoľné sestry v civile)

1:25

Fundamenty (Modlitba v Starom zákone)

2:25

Nádej z Beninu

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner SJ: Spoločne s Pannou Máriou)

3:50

Slovo v obraze (Svätý Jakub)

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Terany)

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (16)

8:55

Rumunsko - Smerom k slnku

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Doma je doma (Geografia Svätej zeme 2)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie

13:10

Iba škola

13:30

Univerzita tretieho veku

14:10

Aby láska bola milovaná

14:25

Nádej z Beninu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Miloš Lichner SJ: Blízko Panny Márie)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Návrat do Panamy)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (16)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Príbehy z Kyabakadde

20:25

PragerU (Rodia sa ľudia dobrí?)

20:30

V Samárii pri studni (Poézia vo Svätom písme)

22:00

Viera v Rusku: Doktor Haas, svätý lekár Moskvy

22:30

Slovo v obraze (Svätý Jakub)

22:45

Poltónklub (Slávka Tkáčová)

23:45

Z prameňa

Utorok 30.07.2019

0:00

Z prameňa

0:10

Príbehy z Kyabakadde

0:25

Doma je doma (Geografia Svätej zeme 2)

1:25

Taizé

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Rumunsko - Smerom k slnku

3:50

Slovo v obraze (Svätý Jakub)

4:00

Jeden na jedného (Sloboda viery v Európe)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (17)

8:55

Fundamenty (Modlitba v Starom zákone)

10:00

Príbehy z Kyabakadde

10:10

Z prameňa

10:30

Nádej z Beninu

11:00

Doma je doma (Návrat do Panamy)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa(Marián Gavenda: Ako sa modliť ruženec?)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Viera v Rusku: Doktor Haas, svätý lekár Moskvy

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (17)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:25

vKontexte (Martin Kramara: Transplantácia orgánov)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Blízko Panny Márie )

23:00

Americko-slovenské inšpirácie (Mladí katolíci v New Yorku)

23:45

Z prameňa

Streda 31.07.2019

0:10

Rozvojová spolupráca v Keni

0:25

Doma je doma (Návrat do Panamy)

1:20

Poltónklub (Slávka Tkáčová)

2:25

Duchovná poradňa(Marián Gavenda: Ako sa modliť ruženec?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (18)

8:55

Vaticano

9:30

Boh v Číne

10:30

Kulmenie

10:45

Rozvojová spolupráca v Keni

11:00

Doma je doma (Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie (Mladí katolíci v New Yorku)

14:05

Viera v Rusku: Doktor Haas, svätý lekár Moskvy

14:35

Iba škola (Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Nigéria a jej krehký mier

17:00

Klbko - Svätá omša (6)

17:30

Doma je doma (Vy ste soľ zeme!)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (18)

19:00

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Irak - pomoc Bratislavskej arcidiecézy

20:20

PragerU (Rodia sa ľudia dobrí?)

20:30

Fundamenty (Modlitba v Novom zákone)

21:30

Jeden na jedného (Vzťah vedy a viery)

21:45

Peter medzi nami

22:05

Chvály (F6)

22:50

Rumunsko - Smerom k slnku

23:20

Duchovná poradňa(Marián Gavenda: Ako sa modliť ruženec?)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 01.08.2019

0:10

Irak - pomoc Bratislavskej arcidiecézy

0:25

Doma je doma (Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov)

1:20

V Samárii pri studni (Poézia vo Svätom písme)

2:40

Slovo v obraze (Svätý Jakub)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

8:00

Ruženec

8:30

Ichtis – antivírus pre deti (16)

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (Martin Kramara: Transplantácia orgánov)

10:00

Irak - pomoc Bratislavskej arcidiecézy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

PragerU (Rodia sa ľudia dobrí?)

11:00

Doma je doma (Vy ste soľ zeme!)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Rumunsko - Smerom k slnku

13:30

Chvály (F6)

14:20

Jeden na jedného (Vzťah vedy a viery)

14:50

Slovo v obraze (Svätý Jakub)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (18. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Iba škola (Spojená škola Sv. Rodiny v Bratislave)

16:45

Spolu

17:00

Nová kvalita života (183)

17:30

Doma je doma (Legenda o zakliatom meste)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (19)

19:00

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Rehoľná abeceda

20:20

Taizé

21:10

Poltónklub (Kéfas)

22:10

Jeden na jedného (Vzťah vedy a viery)

22:25

Nigéria a jej krehký mier

23:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 02.08.2019

0:10

Rehoľná abeceda

0:25

Doma je doma (Vy ste soľ zeme!)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:05

Aby láska bola milovaná

2:25

Viera v Rusku: Doktor Haas, svätý lekár Moskvy

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:00

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (20)

8:55

Večera u Slováka (18. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom

10:00

Rehoľná abeceda

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec

11:00

Doma je doma (Legenda o zakliatom meste)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Vzťah vedy a viery)

13:30

V Samárii pri studni (Poézia vo Svätom písme)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Doma je doma (Pohľad do histórie Svätej zeme v Ježišových časoch)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (20)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Nová kvalita života (181)

20:20

PragerU (Rodia sa ľudia dobrí?)

20:30

Túžba za večnými výšinami

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Martin Kramara: Transplantácia orgánov)

23:10

Duchovná poradňa(Marián Gavenda: Ako sa modliť ruženec?)

23:45

Z prameňa

Sobota 03.08.2019

0:10

Nová kvalita života (183)

0:25

Fundamenty (Modlitba v Novom zákone)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie (Mladí katolíci v Ner Yorku)

2:05

Katechéza

2:15

Slovo v obraze (Svätý Jakub)

2:25

Spojení oceánom

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (18. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Svätý Jakub)

4:00

Nová kvalita života (183)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Nová kvalita života (183)

8:00

Klbko - Svätá omša (6)

8:20

V škole Ducha (Miloš Lichner - Blízko Panny Márie )

8:55

Univerzita tretieho veku

9:40

Aby láska bola milovaná

10:00

Nová kvalita života (183)

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Viera v Rusku: Doktor Haas, svätý lekár Moskvy

11:00

Doma je doma (Pohľad do histórie Svätej zeme v Ježišových časoch)

11:55

PragerU (Rodia sa ľudia dobrí?)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Boh v Číne

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Svätý Jakub)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

16:00

Fatimská sobota

18:00

Túžba za večnými výšinami

18:55

Večera u Slováka (18. nedeľa v Cezročnom období)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Jozef / Biblia (2)

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

Godzone magazín

22:55

Iba škola (Spojená škola Sv. Rodiny v Bratislave)

23:45

Spojení oceánom

Nedeľa 04.08.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Martin Kramara: Transplantácia orgánov)

1:10

Chvály (F6)

2:00

Slovo v obraze (Svätý Jakub)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (18. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Blízko Panny Márie)

4:00

Iba škola (Spojená škola Sv. Rodiny v Bratislave)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (7)

8:20

Iba škola (Spojená škola Sv. Rodiny v Bratislave)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

9:25

Nová kvalita života (183)

10:00

Svätá omša z kaplnky TV LUX

10:50

Slovo Božie...podľa Jána (12)

11:15

Peter medzi nami

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Poézia vo Svätom písme)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Púť rómov z Gaboltova

17:45

Katechéza

18:00

Jozef / Biblia (2)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Večer odpustenia - Úsmev ako dar

22:50

Nová kvalita života (183)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky