Pondelok 27.07.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Svätojakubská cesta za chudobných)

1:25

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (137)

2:00

Z javora

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (8)

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s... (Farnosť Liptovský Trnovec)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Starý zákon (Noc baránka)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Myší sa nebojí)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza / Blahoslavení chudobní v duchu

10:55

Moja misia - magazín

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Svätý Jakub

13:08

Kulmenie (Sagrada Familia)

13:30

Eucharistické zázraky

13:55

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (138)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Bijúce srdce)

18:35

Starý zákon (Noc baránka)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Slovo v obraze / Svätý Jakub

20:15

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

20:30

V Samárii pri studni (Ľudské práva)

22:00

Staroslovanské centrá - Kostoľany pod Tríbečom

22:30

Krížové výpravy (4/4) - Zlyhania a úspechy

23:00

Viera do vrecka (Keď zomiera niekto blízky)

23:15

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Rôznosť bohatstva liturgií)

23:45

Z prameňa

Utorok 28.07.2020

0:10

Slovo v obraze / Svätý Jakub

0:20

Moja misia - magazín

1:25

Chvály

2:15

Quo vadis (Myší sa nebojí)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (9)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Starý zákon (Prechod cez Červené more)

9:00

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

10:00

Slovo v obraze / Svätý Jakub

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

10:55

Doma je doma (Bijúce srdce)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Z javora

13:30

Poltónklub (Braňo Letko)

14:30

Ahoj, pútnik! - Svetové dni mládeže RIO 2013

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Staroslovanské centrá – Kopčany

17:00

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

17:30

Doma je doma (Dobré holuby sa vracajú)

18:35

Starý zákon (Prechod cez Červené more)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

vKontexte (Juraj Vittek: Exorcizmus, diabol, realita i móda)

20:55

Láska a rodičovstvo (5) / Prirodzené metódy

21:15

CENACOLO: Deň za dňom

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Krížové výpravy (4/4) - Zlyhania a úspechy

23:45

Z prameňa

Streda 29.07.2020

0:10

Kulmenie (Sagrada Familia)

0:20

Doma je doma (Bijúce srdce)

1:20

Poltónklub / Braňo Letko

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Exorcizmus, diabol, realita i móda)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza / Blahoslavení chudobní v duchu

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (10)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Starý zákon (Horeb - vrch zmluvy)

8:50

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

9:00

Kulmenie (Sagrada Familia)

9:30

fa -TAL

10:30

Staroslovanské centrá – Kopčany

10:55

Doma je doma (Dobré holuby sa vracajú)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

CENACOLO: Deň za dňom

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Exorcizmus, diabol, realita i móda)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Katolícka Austrália (1/5)

17:00

Klbko - o liturgii (3) / Plavba tajomnými zákutiami kostola

17:30

Doma je doma (Zdravie a choroba)

18:35

Starý zákon (Horeb - vrch zmluvy)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Eucharistické zázraky

20:20

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

20:30

Katolicizmus (2) / Šťastní sme my: Ježišove učenia

21:30

Jeden na jedného (Rok Božieho slova)

21:45

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

22:05

Taizé

22:55

Katechéza / Blahoslavení chudobní v duchu

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 30.07.2020

0:10

Eucharistické zázraky

0:20

Doma je doma (Dobré holuby sa vracajú)

1:20

V Samárii pri studni (Ľudské práva)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Taizé

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (11)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

8:20

Starý zákon (Zlaté teľa)

8:55

Katolícka Austrália (1/5)

9:25

Quo vadis (Myší sa nebojí)

10:00

Eucharistické zázraky

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

10:55

Doma je doma (Zdravie a choroba)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:05

Taizé

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Láska a rodičovstvo (5) / Prirodzené metódy

16:30

Večera u Slováka (18. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Kulmenie (Sagrada Familia)

17:15

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

17:30

Doma je doma (Krásna matematika)

18:35

Starý zákon (Zlaté teľa)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Klenotnica: Rozjímania

20:20

Taizé

21:10

Poltónklub

22:10

Jeden na jedného (Rok Božieho slova)

22:25

Slovo v obraze / Svätý Jakub

22:35

Katechéza / Blahoslavení chudobní v duchu

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (138)

23:45

Z prameňa

Piatok 31.07.2020

0:10

Klenotnica: Rozjímania

0:20

Doma je doma (Zdravie a choroba)

1:20

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

2:20

Večera u Slováka (18. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Svätý Jakub

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (12)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Starý zákon (Mojžiš - posledné víťazstvo a Jericho)

8:55

Láska a rodičovstvo (5) / Prirodzené metódy

9:15

Slovo v obraze / Svätý Jakub

9:25

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

9:40

Kulmenie (Sagrada Familia)

10:00

Klenotnica: Rozjímania

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Krásna matematika)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Katolicizmus (2) / Šťastní sme my: Ježišove učenia

13:55

Quo vadis (Myší sa nebojí)

14:25

Jeden na jedného (Rok Božieho slova)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (138)

17:00

Kulmenie (Don Camillo)

17:15

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Starý zákon (Mojžiš - posledné víťazstvo a Jericho)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Nová kvalita života

20:15

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

20:30

Svätá Rita - Patrónka nevyriešiteľných situácií

21:30

Z javora

22:00

Ahoj, pútnik! - Svetové dni mládeže RIO 2013

22:30

Staroslovanské centrá – Kopčany

23:00

Katechéza / Blahoslavení chudobní v duchu

23:15

Večera u Slováka (18. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 01.08.2020

0:10

Nová kvalita života

0:20

Katolicizmus (2) / Šťastní sme my: Ježišove učenia

1:20

Vaticano

1:50

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

1:55

Quo vadis (Myší sa nebojí )

2:20

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (138)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (13)

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

8:05

Klbko - o liturgii (3) / Plavba tajomnými zákutiami kostola

8:30

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

10:05

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša z Krivej na Orave

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Z javora

13:30

Večera u Slováka (18. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Príbeh jedného stromu

16:00

Fatimská sobota

18:00

Svätá Rita - Patrónka nevyriešiteľných situácií

18:55

Klbko - o liturgii (3) / Plavba tajomnými zákutiami kostola

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Bernadeta: Zázrak v Lurdoch

22:15

Kulmenie (Don Camillo)

22:30

Katolícka Austrália (1/5)

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (18. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 02.08.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Taizé

1:20

CENACOLO: Deň za dňom

2:20

Príbeh jedného stromu

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (14)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o liturgii (4)

8:25

Slovo v obraze / Krv Kristova

8:40

Láska a rodičovstvo (5) / Prirodzené metódy

9:00

Príbeh jedného stromu

9:30

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z kaplnky TV LUX

10:50

Staroslovanské centrá – Kopčany

11:15

Eucharistické zázraky

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:20

Boh k tebe hovorí

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Ľudské práva)

14:25

Nová kvalita života

14:40

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

14:45

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Spomienková svätá omša za obete rómskeho holokaustu

17:30

Bernadeta: Zázrak v Lurdoch

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Vykvitni v pravde)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

CENACOLO: Deň za dňom

22:45

Jeden na jedného (Rok Božieho slova)

23:00

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)