Pondelok 06.08.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Povolanie senior)

1:25

Svedectvo

1:30

Chvály (Dominika Gurbaľová)

2:10

Svedectvo

2:20

Spojení oceánom (Želmíra Becková - Kucharovic)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Duchovná poradňa (otec Michal Zamkovský: Sme povolaní k svätosti)

3:50

Nová kvalita života

4:05

Viera do vrecka (Dá sa život plánovať?)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Richvald)

7:45

Ruženec

8:20

Svätý František

8:55

Večerná univerzita (Záznam prednášok v Badíne na tému: Fatima)

9:35

Rehoľná abeceda (Jaroslav Halmo)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:35

Fundamenty (Piate prikázanie - Nezabiješ!)

11:30

Godzone magazín

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (otec Michal Zamkovský: Sme povolaní k svätosti)

13:30

V škole Ducha (otec Mariána Gavenda: Úvod do prednáškového cyklu: Svet, v ktorom žijeme)

14:00

Kulmenie (Chrámy Kanady)

14:15

Slovo v obraze (Eucharistia)

14:25

vKontexte (autor: Jozef Jančovič, téma: Otčenáš, otázna prosba)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Katechéza (Blahoslavenstvá)

16:20

Správy zo Svätej zeme

16:45

Hrady srdca Európy (2)

17:30

Doma je doma (Viera na javisku)

18:35

Svätý František

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Sľub čistoty / NA 5 MIN: S NAMI

20:15

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Etický rozmer dopingu v športe)

21:55

Doma je doma (Odvážny rok - O2H nechať sa uzdraviť)

23:00

Medzi nebom a zemou (Pavol Hammel)

23:45

Z prameňa

Utorok 07.08.2018

0:10

Sľub čistoty / NA 5 MIN: S NAMI

0:25

Fundamenty (Piate prikázanie - Nezabiješ!)

1:20

Večerná univerzita (Záznam prednášok v Badíne na tému: Fatima)

2:00

Rehoľná abeceda (Jaroslav Halmo)

2:20

V škole Ducha (otec Mariána Gavenda: Úvod do prednáškového cyklu: Svet, v ktorom žijeme)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Godzone magazín

3:50

Katechéza (Blahoslavenstvá)

4:05

Runiverz

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon

8:55

Poltónklub (Skalka)

10:00

Benediktín - Moje povolanie / NA 5 MIN: S NAMI

10:10

Z prameňa

10:30

Dedičstvo otcov - Dubová Colonorum

11:00

Doma je doma (Viera na javisku)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Medzi nebom a zemou (Pavol Hammel)

13:40

Vaticano

14:10

Správy zo Svätej zeme

14:35

Nová kvalita života

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večerná univerzita (Záznam prednášok v Badíne na tému: Fatima)

16:40

Rehoľná abeceda (Zamknutí v čase)

16:55

Slovo v obraze (Eucharistia)

17:05

Viera do vrecka (Prečo sa mám postiť?)

17:30

Doma je doma (UPeCe - misie v Rumunsku)

18:35

Starý zákon

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

vKontexte (autor: Juraj Vittek, téma: Fenomén modlitby v jazykoch a padnutia)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (František Husovský)

21:45

Bez hraníc: Chudoba v Nemecku

22:15

Hrady srdca Európy (2)

22:55

Svedectvo

23:00

Chvály (Dominika Gurbaľová)

23:40

Svedectvo

23:45

Z prameňa

Streda 08.08.2018

0:10

Benediktín - Moje povolanie / NA 5 MIN: S NAMI

0:25

Doma je doma (Viera na javisku)

1:20

Poltónklub (Skalka)

2:25

Vaticano

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Bez hraníc: Chudoba v Nemecku

3:50

Kulmenie (Chrámy Kanady)

4:05

Runiverz

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon

8:55

Správy zo Svätej zeme

9:15

Z prameňa

9:30

Slovo v obraze (Eucharistia)

9:45

Generálna audiencia

10:45

Dialóg / NA 5 MIN: S NAMI

11:00

Doma je doma (UPeCe - misie v Rumunsku)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Etický rozmer dopingu v športe)

14:25

Vaticano

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Nová kvalita života

16:25

Spojení oceánom (František Husovský)

17:00

EkoKlbko (O starobe)

17:30

Doma je doma (Doma s deťmi - Vzkriesene syna Naimskej vdovy)

18:35

Starý zákon

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Dialóg / NA 5 MIN: S NAMI

20:30

Fundamenty (Piate prikázanie - hodnota ľudského života)

21:30

Runiverz

21:50

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

22:20

Viera do vrecka (Prečo sa mám postiť?)

22:40

Godzone magazín

23:15

Hrady srdca Európy (2)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 09.08.2018

0:10

Dialóg / NA 5 MIN: S NAMI

0:25

Doma je doma (UPeCe - misie v Rumunsku)

1:20

Doma je doma (Odvážny rok - O2H nechať sa uzdraviť)

2:20

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

3:50

Gréckokatolícky magazín

4:05

Viera do vrecka (Prečo sa mám postiť?)

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon

8:55

Viera do vrecka (Prečo sa mám postiť?)

9:10

Medzi nebom a zemou (Pavol Hammel)

10:00

Prečo sľuby? / NA 5 MIN: S NAMI

10:10

Z prameňa

10:30

Gréckokatolícky magazín

11:00

Doma je doma (Doma s deťmi - Vzkriesene syna Naimskej vdovy)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Moja misia magazín (Honduras)

14:05

Svedectvo

14:10

Chvály (Dominika Gurbaľová)

14:50

Svedectvo

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Kulmenie (Púť za Jozefom)

17:00

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Biskupský chlebíček s Markom Forgáčom)

18:35

Starý zákon

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

19:50

Svedectvo

20:05

Prečo sľuby? / NA 5 MIN: S NAMI

20:10

Taizé

21:10

Poltónklub (Hrozen)

22:10

Duchovná poradňa (otec Michal Zamkovský: Sme povolaní k svätosti)

22:40

Vaticano

23:15

V škole Ducha (otec Mariána Gavenda: Úvod do prednáškového cyklu: Svet, v ktorom žijeme)

23:45

Z prameňa

Piatok 10.08.2018

0:10

Prečo sľuby? / NA 5 MIN: S NAMI

0:25

Doma je doma (Doma s deťmi - Vzkriesene syna Naimskej vdovy)

1:20

Viera do vrecka (Prečo sa mám postiť?)

1:35

Medzi nebom a zemou (Pavol Hammel)

2:20

Hrady srdca Európy (2)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Nová kvalita života

4:05

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon

8:55

Moja misia magazín (Honduras)

10:00

Bosý karmelitán / NA 5 MIN: S NAMI

10:10

Z prameňa

10:25

Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Biskupský chlebíček s Markom Forgáčom)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Fundamenty (Piate prikázanie - hodnota ľudského života)

14:00

Večerná univerzita (Záznam prednášok v Badíne na tému: Fatima)

14:40

Rehoľná abeceda (Zamknutí v čase)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Duchovná poradňa (otec Michal Zamkovský: Sme povolaní k svätosti)

16:25

V škole Ducha (otec Mariána Gavenda: Úvod do prednáškového cyklu: Svet, v ktorom žijeme)

16:55

Godzone magazín

17:30

Doma je doma (Odvážny rok - O2H uveriť)

18:35

Starý zákon

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

21:00

Svedectvo

21:05

Chvály (Chválový tím Martindom)

21:45

Svedectvo

21:55

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

22:25

vKontexte (autor: Juraj Vittek, téma: Fenomén modlitby v jazykoch a padnutia)

22:55

Gréckokatolícky magazín

23:15

Bez hraníc: Chudoba v Nemecku

23:45

Z prameňa

Sobota 11.08.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Etický rozmer dopingu v športe)

1:50

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

2:20

Duchovná poradňa (otec Michal Zamkovský: Sme povolaní k svätosti)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (otec Mariána Gavenda: Úvod do prednáškového cyklu: Svet, v ktorom žijeme)

3:50

Katechéza (Blahoslavenstvá)

4:05

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

EkoKlbko (O starobe)

8:25

Katechéza (Blahoslavenstvá)

8:40

Runiverz

8:55

Večerná univerzita (Záznam prednášok v Badíne na tému: Fatima)

9:35

Rehoľná abeceda (Zamknutí v čase)

9:50

Slovo v obraze (Eucharistia)

10:00

vKontexte (autor: Juraj Vittek, téma: Fenomén modlitby v jazykoch a padnutia)

10:30

Bez hraníc: Chudoba v Nemecku

11:00

V škole Ducha (otec Mariána Gavenda: Úvod do prednáškového cyklu: Svet, v ktorom žijeme)

11:30

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:40

Gréckokatolícky magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Pavel Helan - pesničkár

17:05

Nová kvalita života

17:30

LUXáreň

18:00

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

18:35

EkoKlbko (O starobe)

18:50

Slovo v obraze (Eucharistia)

19:05

Ruženec

19:40

Kulmenie (Púť za Jozefom)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Truman Show

22:35

Spojení oceánom (František Husovský)

23:05

Fundamenty (Piate prikázanie - hodnota ľudského života)

Nedeľa 12.08.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

Poltónklub (Hrozen)

1:25

Fundamenty (Piate prikázanie - hodnota ľudského života)

2:30

vKontexte (autor: Juraj Vittek, téma: Fenomén modlitby v jazykoch a padnutia)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

3:50

Kulmenie (Púť za Jozefom)

4:05

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko

8:25

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

8:55

LUXáreň

9:25

Viera do vrecka (Prečo sa mám postiť?)

9:50

Spravodajský súhrn

10:15

Vaticano

10:45

Živý vstup

11:00

Svätá omša z Trstína - Hájička

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Etický rozmer dopingu v športe)

14:25

Bez hraníc: Chudoba v Nemecku

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Slovo v obraze (Nanebovzatie Panny Márie)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

16:30

Klinec po hlavičke (o. Marián Kuffa: O pravde)

16:40

Truman Show

18:35

Klbko

19:05

Ruženec

19:40

Katechéza (Blahoslavenstvá)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (otec Ján Buc: Sedem hlavných hriechov - Hnev)

21:00

Medzi nebom a zemou (Stanislav Krajňák SVD)

21:45

Kulmenie (Púť za Jozefom)

21:55

Spojení oceánom (František Husovský)

22:25

Ruženec z Fatimy

23:30

Godzone magazín