Pondelok 05.08.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Legenda o zakliatom meste)

1:25

Fundamenty (Modlitba v Novom zákone)

2:25

Nigéria a jej krehký mier

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Blízko Panny Márie )

3:50

Slovo v obraze (Božia milosť )

4:00

Peter medzi nami

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Farnosť Radatice)

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (21)

8:55

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Doma je doma (Pohľad do histórie Svätej zeme v Ježišových časoch)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Spolu

13:10

Iba škola (Spojená škola Sv. Rodiny v Bratislave)

13:30

Univerzita tretieho veku

14:10

Non admis

14:25

Nigéria a jej krehký mier

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Miloš Lichner: Modlíme sa s Pannou Máriou)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (K Bohu aj na bicykli)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (21)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Rehoľná abeceda

20:25

PragerU (Je racionálne veriť v Boha?)

20:30

V Samárii pri studni (Choroba ako uzdravenie)

22:00

Viera v Rusku: Kornejevová, príbeh nádeje a lásky

22:30

Slovo v obraze (Božia milosť )

22:45

Poltónklub (Kéfas)

23:45

Z prameňa

Utorok 06.08.2019

0:10

Rehoľná abeceda

0:25

Doma je doma (Pohľad do histórie Svätej zeme v Ježišových časoch)

1:25

Chvály (F6)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

3:50

Slovo v obraze (Božia milosť )

4:00

Jeden na jedného (Vzťah vedy a viery)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (22)

8:55

Fundamenty (Modlitba v Novom zákone)

10:00

Rehoľná abeceda

10:10

Z prameňa

10:30

Nigéria a jej krehký mier

11:00

Doma je doma (K Bohu aj na bicykli)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Druhý príchod Ježiša Krista a škrupulózne svedomie)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Viera v Rusku: Kornejevová, príbeh nádeje a lásky

16:35

Priateľstvo z Lúrd

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Na Slovensku cudzincom, v kostole doma)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (22)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:25

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Horoskopy, astrológia a kresťanská viera)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Modlíme sa s Pannou Máriou)

23:00

Medzi nebom a zemou (Katarína Böhmová-Trizuljaková)

23:45

Z prameňa

Streda 07.08.2019

0:10

Argentína - história a súčasnosť

0:25

Doma je doma (K Bohu aj na bicykli)

1:20

Poltónklub (Kéfas)

2:25

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Druhý príchod Ježiša Krista a škrupulózne svedomie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Priateľstvo z Lúrd

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (23)

8:55

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Spolu

10:45

Argentína - história a súčasnosť

11:00

Doma je doma (Na Slovensku cudzincom, v kostole doma)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Priateľstvo z Lúrd

13:20

Medzi nebom a zemou (Katarína Böhmová-Trizuljaková)

14:05

Viera v Rusku: Kornejevová, príbeh nádeje a lásky

14:35

Iba škola (Spojená škola Sv. Rodiny v Bratislave)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Bol som bezdomovcom / Príbehy písané životom

17:00

Klbko - Svätá omša (7)

17:30

Doma je doma (Tajomstvá kostolov Spiša)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (23)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Rehoľná abeceda / Zamknutí v čase

20:20

PragerU (Je racionálne veriť v Boha?)

20:30

Fundamenty (Modlitba Panny Márie)

21:30

Jeden na jedného (Žijeme v bezpečnom svete? )

21:45

Peter medzi nami

22:05

Taizé

22:50

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

23:20

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Druhý príchod Ježiša Krista a škrupulózne svedomie)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 08.08.2019

0:10

Rehoľná abeceda / Zamknutí v čase

0:25

Doma je doma (Na Slovensku cudzincom, v kostole doma)

1:20

V Samárii pri studni (Choroba ako uzdravenie)

2:40

Slovo v obraze (Božia milosť )

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (24)

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Horoskopy, astrológia a kresťanská viera)

10:00

Rehoľná abeceda / Zamknutí v čase

10:10

Z prameňa

10:30

Priateľstvo z Lúrd

10:50

PragerU (Je racionálne veriť v Boha?)

11:00

Doma je doma (Tajomstvá kostolov Spiša)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

13:30

Taizé

14:20

Jeden na jedného (Žijeme v bezpečnom svete? )

14:50

Slovo v obraze (Božia milosť )

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Iba škola (Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta)

16:45

Kulmenie

17:00

PragerU (Je racionálne veriť v Boha?)

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Sloboda za mrežami - život v klauzúre)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (24)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Rehoľná abeceda / Pavol Noga

20:20

Chvály (F6)

21:10

Poltónklub (Felice)

22:10

Jeden na jedného (Žijeme v bezpečnom svete? )

22:25

Bol som bezdomovcom / Príbehy písané životom

22:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 09.08.2019

0:10

Rehoľná abeceda / Pavol Noga

0:25

Doma je doma (Tajomstvá kostolov Spiša)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:00

Non admis

2:25

Viera v Rusku: Kornejevová, príbeh nádeje a lásky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (25)

8:55

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom

10:00

Rehoľná abeceda / Pavol Noga

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec

11:00

Doma je doma (Sloboda za mrežami - život v klauzúre)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Sloboda viery v Európe)

13:30

V Samárii pri studni (Choroba ako uzdravenie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Doma je doma (Židovské sviatky a slávnosti vo Svätom písme)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (25)

19:00

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Nová kvalita života

20:20

PragerU (Je racionálne veriť v Boha?)

20:30

Turínske plátno - história tajomstva

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Priateľstvo z Lúrd

22:40

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Horoskopy, astrológia a kresťanská viera)

23:10

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Druhý príchod Ježiša Krista a škrupulózne svedomie)

23:45

Z prameňa

Sobota 10.08.2019

0:10

Nová kvalita života

0:25

Fundamenty (Modlitba Panny Márie)

1:20

Medzi nebom a zemou (Katarína Böhmová-Trizuljaková)

2:05

Katechéza

2:15

Slovo v obraze (Božia milosť)

2:25

Spojení oceánom

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Božia milosť)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Nová kvalita života

8:00

Klbko - Svätá omša (7)

8:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Modlíme sa s Pannou Máriou)

8:55

Univerzita tretieho veku

9:35

Non admis

10:00

Nová kvalita života

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Viera v Rusku: Kornejevová, príbeh nádeje a lásky

11:00

Doma je doma (Židovské sviatky a slávnosti vo Svätom písme)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Božia milosť)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána (12)

16:40

Nová kvalita života

17:00

Dedičstvo otcov - Katarínka II.

17:30

Turínske plátno - história tajomstva

18:35

Klbko - Svätá omša (7)

18:55

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Dávid / Biblia (1)

22:20

Godzone magazín

22:55

Iba škola (Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta)

23:30

Spojení oceánom

Nedeľa 11.08.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Horoskopy, astrológia a kresťanská viera)

1:10

Taizé

2:00

Slovo v obraze (Božia milosť)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Modlíme sa s Pannou Máriou)

4:00

Iba škola (Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (8)

8:20

Iba škola (Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

Dedičstvo otcov - Katarínka II.

9:25

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z Nimnice

11:15

Peter medzi nami

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Choroba ako uzdravenie)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Nanebovzatie Panny Márie)

16:10

Kulmenie

16:40

Dávid / Biblia (1)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - Svätá omša (8)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Treba sa spovedať kňazovi?)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie (Svet filmu)

21:45

Viera v Rusku: Kornejevová, príbeh nádeje a lásky

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Horoskopy, astrológia a kresťanská viera)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky