Pondelok 03.08.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Krásna matematika)

1:25

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (138)

2:00

Na tónoch vďačnosti

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Katolicizmus (2) / Šťastní sme my: Ježišove učenia

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (1)

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s... (Gr. kat. farnosť Ulič)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Starý zákon (Debora a Gideon)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Vykvitni v pravde)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza / Blahoslavení plačúci

10:55

Moja misia - magazín

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Krv Kristova

13:08

Kulmenie (Don Camillo)

13:30

Eucharistické zázraky

13:55

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (139)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Rytmus v živote)

18:35

Starý zákon (Debora a Gideon)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Slovo v obraze / Krv Kristova

20:15

Prečo, otče? (OCHRÁNI NÁS ČERVENÁ ŠNÚRKA OD ZLÉHO?)

20:30

V Samárii pri studni (Nemať čas na rodinu sa vypomstí)

22:00

Staroslovanské centrá – Kopčany

22:30

Katolícka Austrália (1/5)

23:00

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Exorcizmus, diabol, realita i móda)

23:45

Z prameňa

Utorok 04.08.2020

0:10

Slovo v obraze / Krv Kristova

0:20

Moja misia - magazín

1:25

Taizé

2:15

Quo vadis (Vykvitni v pravde)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (2)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Starý zákon (Samson a Filištínci)

9:00

Katolicizmus (2) / Šťastní sme my: Ježišove učenia

10:00

Slovo v obraze / Krv Kristova

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

10:55

Doma je doma (Rytmus v živote)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Na tónoch vďačnosti

13:30

Poltónklub

14:30

Príbeh jedného stromu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

17:00

Viera do vrecka (Ernest Macák - Sila modlitby)

17:30

Doma je doma (Nevytesňujme smrť)

18:35

Starý zákon (Samson a Filištínci)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

vKontexte (Jozef Jančovič: Čo s násilím v Biblii?)

20:55

Láska a rodičovstvo (6) / Láskyplné odovzdanie

21:15

CENACOLO: Náš dom

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Katolícka Austrália (1/5)

23:45

Z prameňa

Streda 05.08.2020

0:10

Kulmenie (Don Camillo)

0:20

Doma je doma (Rytmus v živote)

1:20

Poltónklub

2:20

vKontexte (Jozef Jančovič: Čo s násilím v Biblii?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza / Blahoslavení plačúci

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (3)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Starý zákon (Samuel a kráľ Izraela)

8:50

Prečo, otče? (OCHRÁNI NÁS ČERVENÁ ŠNÚRKA OD ZLÉHO?)

9:00

Kulmenie (Don Camillo)

9:30

Generálna audiencia

10:30

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

10:55

Doma je doma (Nevytesňujme smrť)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

CENACOLO: Náš dom

14:00

vKontexte (Jozef Jančovič: Čo s násilím v Biblii?)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Katolícka Austrália (2/5)

17:00

Klbko - o liturgii (4)

17:30

Doma je doma (Desatoro s deťmi - 3. prikázanie)

18:35

Starý zákon (Samuel a kráľ Izraela)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Eucharistické zázraky

20:20

Prečo, otče? (OCHRÁNI NÁS ČERVENÁ ŠNÚRKA OD ZLÉHO?)

20:30

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

21:30

Jeden na jedného (Antisemitizmus, my a EU)

21:45

Viera do vrecka (Ernest Macák - Sila modlitby)

22:05

Chvály

22:55

Katechéza / Blahoslavení plačúci

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 06.08.2020

0:10

Eucharistické zázraky

0:20

Doma je doma (Nevytesňujme smrť)

1:20

V Samárii pri studni (Nemať čas na rodinu sa vypomstí)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Chvály

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (4)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prečo, otče? (OCHRÁNI NÁS ČERVENÁ ŠNÚRKA OD ZLÉHO?)

8:20

Starý zákon (Šaul je porazený)

8:55

Katolícka Austrália (2/5)

9:25

Quo vadis (Vykvitni v pravde)

10:00

Na ceste k Bohu: Premenenie Pána

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Ernest Macák - Sila modlitby)

10:55

Doma je doma (Desatoro s deťmi - 3. prikázanie)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:05

Chvály

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Na ceste k Bohu: Premenenie Pána

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Láska a rodičovstvo (6) / Láskyplné odovzdanie

16:30

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Kulmenie (Don Camillo)

17:15

Prečo, otče? (OCHRÁNI NÁS ČERVENÁ ŠNÚRKA OD ZLÉHO?)

17:30

Doma je doma (Opátstvo v Jasove)

18:35

Starý zákon (Šaul je porazený)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Klenotnica / Posolkyňa Božej lásky

20:20

Chvály

21:10

Poltónklub (Monika Ližbetin)

22:10

Jeden na jedného / Antisemitizmus, my a EU

22:25

Slovo v obraze / Krv Kristova

22:35

Katechéza / Blahoslavení plačúci

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (139)

23:45

Z prameňa

Piatok 07.08.2020

0:10

Klenotnica / Posolkyňa Božej lásky

0:20

Doma je doma (Desatoro s deťmi - 3. prikázanie)

1:20

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

2:20

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Krv Kristova

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (5)

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:10

Pozvánka

8:20

Starý zákon (Víťazný Dávid)

8:55

Láska a rodičovstvo (6) / Láskyplné odovzdanie

9:15

Slovo v obraze / Krv Kristova

9:25

Viera do vrecka (Ernest Macák - Sila modlitby)

9:40

Kulmenie (Don Camillo)

10:00

Klenotnica / Posolkyňa Božej lásky

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Opátstvo v Jasove)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

13:55

Quo vadis (Vykvitni v pravde)

14:25

Jeden na jedného / Antisemitizmus, my a EU

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (139)

17:00

Kulmenie

17:15

Prečo, otče? (OCHRÁNI NÁS ČERVENÁ ŠNÚRKA OD ZLÉHO?)

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Starý zákon (Viťazný Dávid)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Nová kvalita života

20:15

Prečo, otče? (OCHRÁNI NÁS ČERVENÁ ŠNÚRKA OD ZLÉHO?)

20:30

Svätá Terézia z Ávily - svätica priateľstva

21:30

Na tónoch vďačnosti

22:00

Príbeh jedného stromu

22:30

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

23:00

Katechéza / Blahoslavení plačúci

23:15

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 08.08.2020

0:10

Nová kvalita života

0:20

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

1:20

Vaticano

1:50

Prečo, otče? (OCHRÁNI NÁS ČERVENÁ ŠNÚRKA OD ZLÉHO?)

1:55

Quo vadis (Vykvitni v pravde)

2:20

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (139)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub (Monika Ližbetin)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (6)

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

8:05

Klbko - o liturgii (4)

8:30

Prečo, otče? (OCHRÁNI NÁS ČERVENÁ ŠNÚRKA OD ZLÉHO?)

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Spravodajský súhrn

9:30

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (139)

10:00

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

10:30

Svätá omša zo Zákamenného

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Na tónoch vďačnosti

13:30

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Generálna audiencia

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Svätá Terézia z Ávily - svätica priateľstva

18:35

Klbko - o liturgii (4)

19:00

Prečo, otče? (OCHRÁNI NÁS ČERVENÁ ŠNÚRKA OD ZLÉHO?)

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Apoštol

22:30

Katolícka Austrália (2/5)

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 09.08.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Chvály

1:20

CENACOLO: Náš dom

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (7)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o liturgii (5)

8:25

Slovo v obraze / Premenenie Pána

8:40

Láska a rodičovstvo (6) / Láskyplné odovzdanie

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z kaplnky TV LUX

10:50

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

11:15

Eucharistické zázraky

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:20

Boh k tebe hovorí

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Nemať čas na rodinu sa vypomstí)

14:25

Nová kvalita života

14:40

Prečo, otče? (OCHRÁNI NÁS ČERVENÁ ŠNÚRKA OD ZLÉHO?)

14:45

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Na tónoch vďačnosti

16:40

Apoštol

18:35

Klbko - o liturgii (5)

19:00

Katechéza / Blahoslavení tichí

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Naštartuj a choď!)

21:00

Medzi nebom a zemou (John George Ambatu SVD)

21:45

CENACOLO: Náš dom

22:45

Jeden na jedného (Antisemitizmus, my a EU)

23:00

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)