Pondelok 12.08.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Legenda o zakliatom meste)

1:25

Fundamenty (Modlitba v Novom zákone)

2:25

Bol som bezdomovcom / Príbehy písané životom

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Modlitba Panny Márie )

3:50

Slovo v obraze (Božia milosť )

4:00

Peter medzi nami

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

5:05

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Košice - Ťahanovce gr. kat.)

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (26)

8:55

Dedičstvo otcov - Katarínka II.

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Doma je doma (Židovské sviatky a slávnosti vo Svätom písme)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie

13:10

Iba škola (Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta)

13:30

Univerzita tretieho veku

14:25

Bol som bezdomovcom / Príbehy písané životom

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Miloš Lichner SJ: Za Kristom spolu s Božou matkou Máriou)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (1. sväté prijímanie - dôležitý moment v živote dieťaťa)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (26)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Rehoľná abeceda / Strážca času

20:25

PragerU (Odpustenie)

20:30

V Samárii pri studni (Pokles kňazských povolaní)

22:00

Viera v Rusku: Leonid Fedorov - Hranica medzi pravdou a temnotou

22:30

Ruženec z Fatimy

Utorok 13.08.2019

0:10

Rehoľná abeceda / Strážca času

0:25

Doma je doma (Židovské sviatky a slávnosti vo Svätom písme)

1:25

Taizé

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Dedičstvo otcov - Katarínka II.

3:50

Slovo v obraze (Nanebovzatie Panny Márie)

4:00

Jeden na jedného (Žijeme v bezpečnom svete?)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (27)

8:55

Fundamenty (Modlitba Panny Márie)

10:00

Rehoľná abeceda / Strážca času

10:10

Z prameňa

10:30

Bol som bezdomovcom / Príbehy písané životom

11:00

Doma je doma (1. sväté prijímanie - dôležitý moment v živote dieťaťa )

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Treba sa spovedať kňazovi?)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Viera v Rusku: Leonid Fedorov - Hranica medzi pravdou a temnotou

16:35

Svätica s ružami medzi nami

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Sfilmovaný Vojtaššák)

18:30

Ruženec z Fatimy

20:05

Spravodajský súhrn

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Kresťanský fundamentalizmus a radikalizmus)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Za Kristom spolu s Božou matkou Máriou)

23:00

Americko-slovenské inšpirácie (Svet filmu)

23:45

Z prameňa

Streda 14.08.2019

0:10

Libanon

0:25

Doma je doma (1. sväté prijímanie - dôležitý moment v živote dieťaťa)

1:20

Poltónklub (Felice)

2:25

Duchovná poradňa(Marián Gavenda: Treba sa spovedať kňazovi?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Svätica s ružami medzi nami

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (28)

8:55

Vaticano

9:30

Chcel(a) by som letieť...

10:30

Kulmenie

10:45

Libanon

11:00

Doma je doma (Sfilmovaný Vojtaššák)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Svätica s ružami medzi nami

13:20

Americko-slovenské inšpirácie (Svet filmu)

14:05

Viera v Rusku: Leonid Fedorov - Hranica medzi pravdou a temnotou

14:35

Iba škola (Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Z nás jeden, jeden z nás

17:00

Klbko - Svätá omša (8)

17:30

Doma je doma (Ako sa modliť a byť vypočutý)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (28)

19:00

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Rehoľná abeceda / Sestra Margita Grobarčíková

20:20

PragerU (Odpustenie)

20:30

Fundamenty (Formy modlitby)

21:30

Jeden na jedného (Ľudskosť a ego)

21:45

Peter medzi nami

22:05

Chvály (Dominika Gurbaľová)

22:50

Dedičstvo otcov - Katarínka II.

23:20

Duchovná poradňa(Marián Gavenda: Treba sa spovedať kňazovi?)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 15.08.2019

0:10

Rehoľná abeceda / Sestra Margita Grobarčíková

0:25

Doma je doma (Sfilmovaný Vojtaššák)

1:20

V Samárii pri studni (Pokles kňazských povolaní)

2:40

Slovo v obraze (Nanebovzatie Panny Márie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

8:00

Ruženec

8:30

Ichtis – antivírus pre deti (29)

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (Juraj Vittek: Kresťanský fundamentalizmus a radikalizmus)

10:00

Rehoľná abeceda / Sestra Margita Grobarčíková

10:10

Z prameňa

10:30

Svätica s ružami medzi nami

10:50

PragerU (Odpustenie)

11:00

Doma je doma (Ako sa modliť a byť vypočutý)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Dedičstvo otcov - Katarínka II.

13:30

Chvály (Dominika Gurbaľová)

14:20

Jeden na jedného (Ľudskosť a ego)

14:50

Slovo v obraze (Nanebovzatie Panny Márie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (20. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Iba škola (CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Žilina - Solinky)

16:45

Spolu

17:00

Nová kvalita života

17:30

Svätá omša z Košíc

19:00

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Plná milosti

21:35

Poltónklub (Hrozen)

22:30

Z nás jeden, jeden z nás

23:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 16.08.2019

0:10

Klenotnica / Posolkyňa Božej lásky

0:25

Doma je doma (Ako sa modliť a byť vypočutý)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:05

Aby láska bola milovaná

2:25

Viera v Rusku: Leonid Fedorov - Hranica medzi pravdou a temnotou

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

8:00

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (30)

8:55

Večera u Slováka (20. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom

10:00

Klenotnica / Posolkyňa Božej lásky

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec

11:00

Doma je doma (Kreatívni učitelia)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Ľudskosť a ego)

13:30

V Samárii pri studni (Pokles kňazských povolaní)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Doma je doma (Prorocká ekonomika)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (30)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Nová kvalita života

20:20

PragerU (Odpustenie)

20:30

Svätá sestra Faustína - Apoštolka Božieho Milosrdenstva

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Svätica s ružami medzi nami

22:40

vKontexte (Juraj Vittek: Kresťanský fundamentalizmus a radikalizmus)

23:10

Duchovná poradňa(Marián Gavenda: Treba sa spovedať kňazovi?)

23:45

Z prameňa

Sobota 17.08.2019

0:10

Nová kvalita života

0:25

Fundamenty (Formy modlitby)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie (Svet filmu)

2:05

Katechéza

2:15

Slovo v obraze (Nanebovzatie Panny Márie)

2:25

Spojení oceánom

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (20. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Nanebovzatie Panny Márie)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Nová kvalita života

8:00

Klbko - Svätá omša (8)

8:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Za Kristom spolu s Božou matkou Máriou)

8:55

Univerzita tretieho veku

10:00

Nová kvalita života

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Viera v Rusku: Leonid Fedorov - Hranica medzi pravdou a temnotou

11:00

Doma je doma (Prorocká ekonomika)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Chcel(a) by som letieť...

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Nanebovzatie Panny Márie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána (13)

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Svätá sestra Faustína - Apoštolka Božieho Milosrdenstva

18:35

Klbko - Svätá omša (8)

18:55

Večera u Slováka (20. nedeľa v Cezročnom období)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Dávid / Biblia (2)

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

Godzone magazín

22:55

Iba škola (CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Žilina - Solinky)

23:45

Spojení oceánom

Nedeľa 18.08.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Juraj Vittek: Kresťanský fundamentalizmus a radikalizmus)

1:10

Chvály (Dominika Gurbaľová)

2:00

Slovo v obraze (Nanebovzatie Panny Márie)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (20. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Za Kristom spolu s Božou matkou Máriou)

4:00

Iba škola (CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Žilina - Solinky)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (9)

8:20

Iba škola (CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Žilina - Solinky)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

9:55

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša zo Serede - Čepeň

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Pokles kňazských povolaní)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

16:10

Spolu

16:40

Dávid / Biblia (2)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - Svätá omša (9)

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa ( prof. František Trstenský: Hriech obžerstva a ako správne chápať zásadu: Nenáviď hriech, ale miluj hriešnika.)

21:45

Viera v Rusku: Leonid Fedorov - Hranica medzi pravdou a temnotou

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Juraj Vittek: Kresťanský fundamentalizmus a radikalizmus)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky