Pondelok 10.08.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Opátstvo v Jasove)

1:25

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (139)

2:00

Na tónoch vďačnosti

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (8)

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s... (Farnosť Prosiek)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Starý zákon (Kráľ a Betsabe)

8:55

Medzi nebom a zemou (John George Ambatu SVD)

9:40

Quo vadis (Naštartuj a choď!)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza / Blahoslavení tichí

10:55

Moja misia - magazín

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Premenenie Pána

13:08

Kulmenie

13:30

Eucharistické zázraky

13:55

Večerná univerzita: On je živý (1)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (140)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom)

18:35

Starý zákon (Kráľ a Betsabe)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Slovo v obraze / Premenenie Pána

20:15

A teraz čo? (POČUJE BOH VÔBEC MOJE MODLITBY?)

20:30

V Samárii pri studni (Rok Božieho slova)

22:00

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

22:30

Katolícka Austrália (2/5)

23:00

Viera do vrecka (Ernest Macák - Sila modlitby)

23:15

vKontexte (Jozef Jančovič: Čo s násilím v Biblii?)

23:45

Z prameňa

Utorok 11.08.2020

0:10

Slovo v obraze / Premenenie Pána

0:20

Moja misia - magazín

1:25

Chvály

2:15

Quo vadis (Naštartuj a choď!)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita: On je živý (1)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (9)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Starý zákon (Šalamúnovo kráľovstvo)

9:00

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

10:00

Slovo v obraze / Premenenie Pána

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

10:55

Doma je doma (Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Na tónoch vďačnosti

13:30

Poltónklub (Monika Ližbetin)

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Dedičstvo otcov - Katarínka II.

17:00

Viera do vrecka (Emócie, voľby, rozhodnutia)

17:30

Doma je doma (slová a SLOVÁ)

18:35

Starý zákon (Šalamúnovo kráľovstvo)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

vKontexte (Miloš Lichner SJ: LIMBUS PUERORUM)

20:55

Láska a rodičovstvo (7) / Zvláštne prípady

21:15

CENACOLO: 3. časť. Exovci

21:50

Priateľstvo z Lúrd

22:15

Medzi nebom a zemou (John George Ambatu SVD)

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Katolícka Austrália (2/5)

23:45

Z prameňa

Streda 12.08.2020

0:10

Kulmenie

0:20

Doma je doma / Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom

1:20

Poltónklub (Monika Ližbetin)

2:20

vKontexte (Miloš Lichner SJ: LIMBUS PUERORUM)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza / Blahoslavení tichí

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (10)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Starý zákon (Šalamún a chrám)

8:50

A teraz čo? (POČUJE BOH VÔBEC MOJE MODLITBY?)

9:00

Kulmenie

9:30

Generálna audiencia

10:30

Dedičstvo otcov - Katarínka II.

10:55

Doma je doma (slová a SLOVÁ)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

CENACOLO: 3. časť. Exovci

13:35

Priateľstvo z Lúrd

14:00

vKontexte (Miloš Lichner SJ: LIMBUS PUERORUM)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Katolícka Austrália (3/5)

17:00

Klbko - o liturgii (5)

17:30

Doma je doma (Keď život nejde podľa predstáv)

18:35

Starý zákon (Šalamún a chrám)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Eucharistické zázraky

20:20

A teraz čo? (POČUJE BOH VÔBEC MOJE MODLITBY?)

20:30

Katolicizmus (4) / Jediná pýcha našej padnutej prirodzenosti: Mária, Matka Božia

21:30

Jeden na jedného (Pápežské a spovedné tajomstvo)

21:45

Viera do vrecka (Emócie, voľby, rozhodnutia)

22:00

Vaticano

22:30

Ruženec z Fatimy

23:30

Katechéza / Blahoslavení tichí

23:45

Z prameňa

Štvrtok 13.08.2020

0:10

Eucharistické zázraky

0:20

Doma je doma (slová a SLOVÁ)

1:20

V Samárii pri studni (Rok Božieho slova)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Taizé

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (11)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

A teraz čo? (POČUJE BOH VÔBEC MOJE MODLITBY?)

8:20

Starý zákon (Koniec Šalamúna)

8:55

Katolícka Austrália (3/5)

9:25

Quo vadis (Naštartuj a choď!)

10:00

Eucharistické zázraky

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Emócie, voľby, rozhodnutia)

10:55

Doma je doma (Keď život nejde podľa predstáv)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:05

Taizé

13:55

Medzi nebom a zemou (John George Ambatu SVD)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Láska a rodičovstvo (7) / Zvláštne prípady

16:30

Večera u Slováka (20. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Kulmenie

17:15

A teraz čo? (POČUJE BOH VÔBEC MOJE MODLITBY?)

17:30

Doma je doma (Muzikál o Anke Kolesárovej)

18:35

Starý zákon (Koniec Šalamúna)

19:05

Ruženec z Fatimy

20:05

Klenotnica (Dialóg s Božou prozreteľnosťou)

20:20

Taizé

21:10

Poltónklub (Sima Martausová)

22:10

Jeden na jedného (Pápežské a spovedné tajomstvo)

22:25

Slovo v obraze / Premenenie Pána

22:35

Katechéza / Blahoslavení tichí

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (140)

23:45

Z prameňa

Piatok 14.08.2020

0:10

Klenotnica (Dialóg s Božou prozreteľnosťou)

0:20

Doma je doma (Keď život nejde podľa predstáv)

1:20

Večerná univerzita: On je živý (1)

2:20

Večera u Slováka (20. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou (John George Ambatu SVD)

4:00

Slovo v obraze / Premenenie Pána

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (12)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Starý zákon (Prorok)

8:55

Láska a rodičovstvo (7) / Zvláštne prípady

9:15

Slovo v obraze / Premenenie Pána

9:25

Viera do vrecka (Emócie, voľby, rozhodnutia)

9:40

Kulmenie

10:00

Klenotnica (Dialóg s Božou prozreteľnosťou)

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Muzikál o Anke Kolesárovej)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Katolicizmus (4) / Jediná pýcha našej padnutej prirodzenosti: Mária, Matka Božia

13:55

Quo vadis (Naštartuj a choď!)

14:25

Jeden na jedného (Pápežské a spovedné tajomstvo)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (140)

17:00

Kulmenie (Ben Hur)

17:15

A teraz čo? (POČUJE BOH VÔBEC MOJE MODLITBY?)

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Starý zákon (Prorok)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Nová kvalita života

20:15

A teraz čo? (POČUJE BOH VÔBEC MOJE MODLITBY?)

20:30

Frederik Ozanam: Svetský svätý

21:30

Na tónoch vďačnosti

22:00

LUXáreň

22:30

Dedičstvo otcov - Katarínka II.

23:00

Katechéza / Blahoslavení tichí

23:15

Večera u Slováka (20. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 15.08.2020

0:10

Nová kvalita života

0:20

Katolicizmus (4) / Jediná pýcha našej padnutej prirodzenosti: Mária, Matka Božia

1:20

Vaticano

1:50

A teraz čo? (POČUJE BOH VÔBEC MOJE MODLITBY?)

1:55

Quo vadis (Naštartuj a choď!)

2:20

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (140)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub (Sima Martausová)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (13)

7:00

Svätá omša

8:05

Klbko - o liturgii (5)

8:30

A teraz čo? (POČUJE BOH VÔBEC MOJE MODLITBY?)

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita: On je živý (1)

10:05

Spravodajský súhrn

10:30

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (140)

10:45

A teraz čo? (POČUJE BOH VÔBEC MOJE MODLITBY?)

11:00

CENACOLO: 3. časť. Exovci

11:35

Priateľstvo z Lúrd

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Na tónoch vďačnosti

13:30

Večera u Slováka (20. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

14:45

Na ceste k Bohu: Zosnutie Presvätej Bohorodičky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša v maďarskom jazyku

17:00

LUXáreň

17:30

Frederik Ozanam: Svetský svätý

18:20

Na ceste k Bohu: Zosnutie Presvätej Bohorodičky

18:35

Klbko - o liturgii (5)

19:00

A teraz čo? (POČUJE BOH VÔBEC MOJE MODLITBY?)

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:00

Svätá liturgia z Klokočova

22:00

Nová kvalita života

22:15

Kulmenie (Ben Hur)

22:30

Katolícka Austrália (3/5)

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (20. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 16.08.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Taizé

1:20

CENACOLO: 3. časť. Exovci

1:55

Priateľstvo z Lúrd

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (14)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o liturgii (6)

8:25

Slovo v obraze / Nanebovzatie Panny Márie

8:40

Láska a rodičovstvo (7) / Zvláštne prípady

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z Bobrovskej kalvárie

12:00

Anjel Pána

12:20

Boh k tebe hovorí

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Rok Božieho slova)

14:25

Nová kvalita života

14:40

A teraz čo? (POČUJE BOH VÔBEC MOJE MODLITBY?)

14:45

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Na tónoch vďačnosti

16:40

Zvony od Panny Márie

18:40

Klbko - o liturgii (6)

19:00

Katechéza / Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Posvätné puzzle)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

CENACOLO: 3. časť. Exovci

22:45

Jeden na jedného (Pápežské a spovedné tajomstvo)

23:00

Večerná univerzita: On je živý (1)