Pondelok 19.08.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Kreatívni učitelia)

1:25

Fundamenty (Formy modlitby)

2:25

Z nás jeden, jeden z nás

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Za Kristom spolu s Božou matkou Máriou)

3:50

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

4:00

Peter medzi nami

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Hora Zvir - Litmanová - gr.kat.)

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (31)

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Doma je doma (Prorocká ekonomika )

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Spolu

13:10

Iba škola (CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Žilina - Solinky)

13:30

Univerzita tretieho veku

14:25

Z nás jeden, jeden z nás

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Miloš Lichner: Panna Mária, Boží dar pre nás )

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (U susedov, u Jakubčiat)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (31)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Rehoľná abeceda - Páter Pavol Hudák

20:25

PragerU (Hon na chlapcov)

20:30

V Samárii pri studni (Relikvie ako ukazovateľ cesty?)

22:00

Viera v Rusku: Návrat, španielske deti v ZSSR

22:30

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

22:45

Poltónklub (Hrozen)

23:45

Z prameňa

Utorok 20.08.2019

0:10

Rehoľná abeceda - Páter Pavol Hudák

0:25

Doma je doma (Prorocká ekonomika)

1:25

Chvály (Dominika Gurbaľová)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

4:00

Jeden na jedného (Ľudskosť a ego)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (32)

8:55

Fundamenty (Formy modlitby)

10:00

Rehoľná abeceda - Páter Pavol Hudák

10:10

Z prameňa

10:30

Z nás jeden, jeden z nás

11:00

Doma je doma (U susedov, u Jakubčiat)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Hriech obžerstva a ako správne chápať zásadu: Nenáviď hriech, ale miluj hriešnika.)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Viera v Rusku: Návrat, španielske deti v ZSSR

16:35

Dómska koruna

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Minimalizmus a kresťanstvo)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (32)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:25

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Trest smrti)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Panna Mária, Boží dar pre nás )

23:00

Medzi nebom a zemou (Dagmar Babčanová)

23:45

Z prameňa

Streda 21.08.2019

0:10

Indonézia - Jednota v rozmanitosti

0:25

Doma je doma (U susedov, u Jakubčiat)

1:20

Poltónklub (Hrozen)

2:25

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Hriech obžerstva a ako správne chápať zásadu: Nenáviď hriech, ale miluj hriešnika.)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Dómska koruna

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (33)

8:55

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Spolu

10:45

Indonézia - Jednota v rozmanitosti

11:00

Doma je doma (Minimalizmus a kresťanstvo)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Dómska koruna

13:20

Medzi nebom a zemou (Dagmar Babčanová)

14:05

Viera v Rusku: Návrat, španielske deti v ZSSR

14:35

Iba škola (CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Žilina - Solinky)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Tanzania – Sme statoční

17:00

Klbko - Svätá omša (9)

17:30

Doma je doma (Čo patrí do kostola a čo nie?)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (33)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Rehoľná abeceda / Jozef Bartkovjak

20:20

PragerU (Hon na chlapcov)

20:30

Fundamenty (Pramene modlitby)

21:30

Jeden na jedného (Lož na internete)

21:45

Peter medzi nami

22:05

Taizé

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Hriech obžerstva a ako správne chápať zásadu: Nenáviď hriech, ale miluj hriešnika.)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 22.08.2019

0:10

Rehoľná abeceda / Jozef Bartkovjak

0:25

Doma je doma (Minimalizmus a kresťanstvo)

1:20

V Samárii pri studni (Relikvie ako ukazovateľ cesty?)

2:40

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (34)

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Trest smrti)

10:00

Rehoľná abeceda / Jozef Bartkovjak

10:10

Z prameňa

10:30

Dómska koruna

10:50

PragerU (Hon na chlapcov)

11:00

Doma je doma (Čo patrí do kostola a čo nie?)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:30

Taizé

14:20

Jeden na jedného (Lož na internete)

14:50

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (21. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Iba škola (CZŠ Jána Krstiteľa Partizánske)

16:45

Kulmenie

17:00

PragerU (Hon na chlapcov)

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Jubileum mučeníckej smrti Košických mučeníkov)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (34)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Klenotnica / Dialóg s Božou prozreteľnosťou

20:20

Chvály (Dominika Gurbaľová)

21:10

Poltónklub (Peter Milenky band)

22:10

Jeden na jedného (Lož na internete)

22:25

Tanzania – Sme statoční

22:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 23.08.2019

0:10

Klenotnica / Dialóg s Božou prozreteľnosťou

0:25

Doma je doma (Čo patrí do kostola a čo nie?)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:25

Viera v Rusku: Návrat, španielske deti v ZSSR

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (35)

8:55

Večera u Slováka (21. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom

10:00

Klenotnica / Dialóg s Božou prozreteľnosťou

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec

11:00

Doma je doma (Jubileum mučeníckej smrti Košických mučeníkov)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Lož na internete)

13:30

V Samárii pri studni (Relikvie ako ukazovateľ cesty?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Podobenstvo o kreditkách

17:30

Doma je doma (Tlakový hrniec)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (35)

19:00

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Nová kvalita života

20:20

PragerU (Hon na chlapcov)

20:30

Dvere z olova

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Dómska koruna

22:40

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Trest smrti)

23:10

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Hriech obžerstva a ako správne chápať zásadu: Nenáviď hriech, ale miluj hriešnika.)

23:45

Z prameňa

Sobota 24.08.2019

0:10

Nová kvalita života

0:25

Fundamenty (Pramene modlitby)

1:20

Medzi nebom a zemou (Dagmar Babčanová)

2:05

Katechéza

2:15

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

2:25

Spojení oceánom

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (21. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Nová kvalita života

8:00

Klbko - Svätá omša (9)

8:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Panna Mária, Boží dar pre nás )

8:55

Univerzita tretieho veku

10:00

Nová kvalita života

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Viera v Rusku: Návrat, španielske deti v ZSSR

11:00

Doma je doma (Tlakový hrniec)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána (14)

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Dvere z olova

18:35

Klbko - Svätá omša (9)

18:55

Večera u Slováka (21. nedeľa v Cezročnom období)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

October baby

22:20

Podobenstvo o kreditkách

22:55

Iba škola (CZŠ Jána Krstiteľa Partizánske)

23:30

Spojení oceánom

Nedeľa 25.08.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Trest smrti)

1:10

Taizé

2:00

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (21. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Panna Mária, Boží dar pre nás )

4:00

Iba škola (CZŠ Jána Krstiteľa Partizánske)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (10)

8:20

Iba škola (CZŠ Jána Krstiteľa Partizánske)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

9:55

Spravodajský súhrn

10:15

Peter medzi nami

10:30

Slovo Božie...podľa Jána (14)

11:00

Svätá omša z Novej Vsi nad Žitavou

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Relikvie ako ukazovateľ cesty?)

14:20

Podobenstvo o kreditkách

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Blahoslavenstvá)

16:10

Kulmenie

16:40

October baby

18:35

Klbko - Svätá omša (10)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Ako hodnotiť pápeža Františka?)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie (Nechajte maličkých prísť ku mne!)

21:45

Viera v Rusku: Návrat, španielske deti v ZSSR

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Trest smrti)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky