Pondelok 02.09.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (O viere a tradíciách so Štefanom Štecom)

1:25

V škole Ducha (Miloš Lichner: Prítomnosť Panny Márie v našom živote)

2:00

Spojení oceánom (Marek Višňovský, Cleveland Ohio)

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Cesta modlitby)

4:30

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Gr. kat. farnosť Kolonica)

7:45

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (1)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Duchovná poradňa (František Trstenský: Veštenie a mágia / Násilie v Biblii)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Doma je doma (Manželstvo: opraviť alebo vyhodiť?)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Slovo Božie... podľa Jána (1)

13:30

Iba škola (CZŠ Jána Krstiteľa Partizánske)

13:55

Univerzita tretieho veku

14:35

Milosrdenstvo

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Marián Gavenda: Čo je duchovný život?)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (z Nimnice)

18:35

Gigi, Božia princeznička (1)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:15

A teraz čo? (Porovnávanie sa)

20:30

V Samárii pri studni (Nový zákon o financovaní cirkví)

22:00

Viera v Rusku: Oleg Senin, kázeň v tme

22:30

Blahorečenie Titusa Zemana

23:00

Peter medzi nami

23:15

vKontexte (Jozef Kováčik: Arménska genocída)

23:45

Z prameňa

Utorok 03.09.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Manželstvo: opraviť alebo vyhodiť?)

1:25

Chvály (Chválový tím Martindom)

2:15

Duchovná poradňa (František Trstenský: Veštenie a mágia / Násilie v Biblii)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Univerzita tretieho veku

4:00

Milosrdenstvo

4:30

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (2)

9:00

Fundamenty (Cesta modlitby)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (z Nimnice)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Spojení oceánom (Marek Višňovský, Cleveland Ohio)

13:30

Poltónklub (Kapucíni)

14:30

Deväť dní v kóme / Príbehy písané životom

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nádej pre Ugandu

16:30

Manželstvo

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Bližšie pri Pánovi)

18:35

Gigi, Božia princeznička (2)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Martin Kramara: Muža a ženu ich stvoril)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Chorvátsko – Nepoddajný kardinál

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Godzone magazín

23:45

Z prameňa

Streda 04.09.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (z Nimnice)

1:20

Poltónklub (Kapucíni)

2:20

vKontexte (Martin Kramara: Muža a ženu ich stvoril)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (3)

8:55

Manželstvo

9:30

Generálna audiencia

10:30

A teraz čo? (Porovnávanie sa)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Bližšie pri Pánovi)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Chorvátsko – Nepoddajný kardinál

14:00

vKontexte (Martin Kramara: Muža a ženu ich stvoril)

14:30

Nádej pre Ugandu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Haiti – seminár v stanoch

17:00

Klbko - Svätá omša (11)

17:30

Doma je doma (z Nimnice)

18:35

Gigi, Božia princeznička (3)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

21:30

Jeden na jedného (Financovanie cirkví)

21:45

Peter medzi nami

22:05

Taizé

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 05.09.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Bližšie pri Pánovi)

1:20

V Samárii pri studni (Nový zákon o financovaní cirkví)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Taizé

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (4)

8:55

Haiti – seminár v stanoch

9:20

Krátke správy

9:30

Z prameňa

9:45

Apoštolská cesta pápeža Františka - Mozambik

10:15

Apoštolská cesta pápeža Františka - Mozambik

11:00

Apoštolská cesta pápeža Františka - Mozambik

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:05

Taizé

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Gréckokatolícky magazín

16:15

Apoštolská cesta pápeža Františka - Mozambik

17:30

Doma je doma (z Nimnice)

18:35

Gigi, Božia princeznička (4)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium

21:50

Povolanie laik / Kamaráti

22:10

Jeden na jedného (Financovanie cirkví)

22:25

Slovo Božie... podľa Jána (1)

22:55

Nová kvalita života

23:45

Z prameňa

Piatok 06.09.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (z Nimnice)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:00

Milosrdenstvo

2:20

Večera u Slováka (23. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo Božie... podľa Jána (1)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (5)

8:45

Apoštolská cesta pápeža Františka - Mozambik

9:20

Spolu

9:45

Apoštolská cesta pápeža Františka - Mozambik

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

13:55

Duchovná poradňa (František Trstenský: Veštenie a mágia / Násilie v Biblii)

14:25

Jeden na jedného (Financovanie cirkví)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

Vzťahy (1)

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie / Montserrat

17:15

A teraz čo? (Porovnávanie sa)

17:30

Moja misia - magazín (Cez tri kontinenty - Luigi Gábriž)

18:35

Gigi, Božia princeznička (5)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Svätá Anna - Matka Panny Márie

21:30

Spojení oceánom (Marek Višňovský, Cleveland, Ohio)

22:00

Deväť dní v kóme / Príbehy písané životom

22:30

Manželstvo

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (23. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 07.09.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

1:20

Vaticano

1:55

Vzťahy (1)

2:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Čo je duchovný život?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium

3:50

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

4:00

Povolanie laik / Kamaráti

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko - Svätá omša (11)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Nádej pre Ugandu

9:05

Milosrdenstvo

9:15

Apoštolská cesta pápeža Františka - Madagaskar

10:00

Krátke správy

10:15

Apoštolská cesta pápeža Františka - Madagaskar

11:00

Chorvátsko – Nepoddajný kardinál

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Spojení oceánom (Marek Višňovský, Cleveland, Ohio)

13:30

Večera u Slováka (23. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

14:40

Na ceste k Bohu (Narodenie Presvätej Bohorodičky)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:00

Apoštolská cesta pápeža Františka - Madagaskar

19:00

Svätá Anna - Matka Panny Márie

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Moja misia - magazín (Cez tri kontinenty - Luigi Gábriž)

21:30

Apoštolská cesta pápeža Františka - Madagaskar

22:00

Apoštolská cesta pápeža Františka - Madagaskar

Nedeľa 08.09.2019

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Taizé

1:20

Chorvátsko – Nepoddajný kardinál

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín (Cez tri kontinenty - Luigi Gábriž)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (12)

8:25

Kulmenie (Montserrat)

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Na ceste k Bohu (Narodenie Presvätej Bohorodičky)

9:45

Spravodajský súhrn

10:10

Svätá omša z Topoľčian

12:00

V Samárii pri studni (Nový zákon o financovaní cirkví)

13:25

Na ceste k Bohu (Narodenie Presvätej Bohorodičky)

13:40

Apoštolská cesta pápeža Františka - Madagaskar

14:10

Apoštolská cesta pápeža Františka - Madagaskar

15:00

Apoštolská cesta pápeža Františka - Madagaskar

15:30

Ruženec z Lúrd

16:10

Apoštolská cesta pápeža Františka - Madagaskar

17:15

Katechéza

17:30

Spojení oceánom

18:00

Apoštolská cesta pápeža Františka - Madagaskar

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa

21:00

Medzi nebom a zemou (Miriam Lexmann)

21:45

Chorvátsko – Nepoddajný kardinál

22:45

Jeden na jedného (Financovanie cirkví)

23:00

Univerzita tretieto veku

23:40

Milosrdenstvo