Pondelok 09.09.2019

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma

1:25

V škole Ducha (Marián Gavenda: Čo je duchovný život?)

2:00

Spojení oceánom

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Farnosť Dudince)

7:45

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (6)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:15

Apoštolská cesta pápeža Františka - Maurícius

9:45

Apoštolská cesta pápeža Františka - Maurícius

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Slovo Božie... podľa Jána (2)

13:30

Spolu

13:55

Univerzita tretieho veku

15:00

Hodina milosrdenstva

15:40

Apoštolská cesta pápeža Františka - Maurícius

16:10

V škole Ducha (Marián Gavenda: Duchovný rozmer liturgie)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (V zdraví prežiť nástup do školy)

18:35

Gigi, Božia princeznička (6)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:15

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

20:30

V Samárii pri studni (Mimoriadny misijný mesiac - október)

22:00

Manželstvo

22:30

Haiti – seminár v stanoch

23:00

Peter medzi nami

23:15

vKontexte (Martin Kramara: Muža a ženu ich stvoril)

23:45

Z prameňa

Utorok 10.09.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín / Cez tri kontinenty - Luigi Gábriž

1:25

Taizé

2:15

Duchovná poradňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Univerzita tretieho veku

4:30

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (7)

9:00

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (V zdraví prežiť nástup do školy)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Spojení oceánom

13:30

Hudobné pódium

14:10

Povolanie laik (Kamaráti)

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Dedičstvo otcov - Dubová Colonorum

17:00

Viera do vrecka

17:30

Doma je doma (Poklad Aurel Stodola)

18:35

Gigi, Božia princeznička (7)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Delenie sveta na konzervatívcov a progresívcov)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Matka Sedembolestná

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Vzťahy (1)

23:45

Z prameňa

Streda 11.09.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (V zdraví prežiť nástup do školy)

1:20

Hudobné pódium

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Delenie sveta na konzervatívcov a progresívcov )

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (8)

8:55

Dedičstvo otcov - Dubová Colonorum

9:30

Generálna audiencia

10:30

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Poklad Aurel Stodola)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Matka Sedembolestná

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Delenie sveta na konzervatívcov a progresívcov)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Shahbaz Bhatti – muž, ktorý mal sen

17:00

Klbko - Svätá omša (12)

17:30

Doma je doma (Sv. Kolumbán a sv. Gál)

18:35

Gigi, Božia princeznička (8)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Nádeje a obavy)

21:30

Jeden na jedného

21:45

Viera do vrecka

22:05

Chvály

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 12.09.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Poklad Aurel Stodola)

1:20

V Samárii pri studni (Mimoriadny misijný mesiac - október)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Chvály

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (9)

8:55

Shahbaz Bhatti – muž, ktorý mal sen

9:25

Duchovná poradňa

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka

11:00

Doma je doma (Sv. Kolumbán a sv. Gál)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:05

Chvály

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska)

17:00

Iba škola

17:30

Doma je doma (Na bicykli za život)

18:35

Gigi, Božia princeznička (9)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (Monika Ližbetin)

22:10

Jeden na jedného

22:30

Ruženec z Fatimy

23:45

Z prameňa

Piatok 13.09.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Sv. Kolumbán a sv. Gál)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:20

Večera u Slováka (Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo Božie... podľa Jána (2)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec

8:10

Pozvánka

8:20

Gigi, Božia princeznička (10)

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo Božie... podľa Jána (2)

9:40

Iba škola

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec

11:00

Doma je doma (Na bicykli za život)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Fundamenty (Nádeje a obavy)

13:55

Duchovná poradňa

14:25

Jeden na jedného (Národné pochody za život)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

Godzone magazín

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Ježiš na plátne)

17:15

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

17:30

Moja misia - magazín

18:30

Ruženec z Fatimy

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Krásna história zázračnej medaily

21:30

Spojení oceánom

22:00

LUXáreň

22:30

Dedičstvo otcov - Dubová Colonorum

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (Sedembolestná Panny Mária, patrónka Slovenska)

23:45

Z prameňa

Sobota 14.09.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Fundamenty (Nádeje a obavy)

1:20

Vaticano

1:55

Godzone magazín

2:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Duchovný rozmer liturgie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub (Monika Ližbetin)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Ruženec

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko - Svätá omša (12)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Univerzita tretieho veku

10:05

Krátke správy

10:15

Godzone magazín

10:45

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

11:00

Matka Sedembolestná

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Spojení oceánom

13:30

Večera u Slováka (Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

LUXáreň

16:30

Krásna história zázračnej medaily

17:25

Klbko - Svätá omša (12)

17:45

Štúdio špeciál zo Šaštína

18:00

Posvätný ruženec zo Šaštína

19:00

Svätá omša zo Šaštína

20:30

Spravodajský súhrn

21:00

Svetlo pre opustených

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska)

Nedeľa 15.09.2019

0:00

Svätá omša zo Šaštína s novokňažským požehnaním

1:20

Matka Sedembolestná

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (13)

8:25

Kulmenie (Ježiš na plátne)

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

9:40

Vaticano

10:10

Štúdio špeciál zo Šaštína

10:30

Svätá omša zo Šaštína

12:30

V Samárii pri studni (Mimoriadny misijný mesiac - október)

14:00

Akatist k Bohorodičke zo Šaštína

15:00

Korunka Božieho milosrdenstva zo Šaštína

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Z javora

16:40

Plná milosti

18:10

Svetlo pre opustených

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Život na ceste)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Matka Sedembolestná

22:45

Jeden na jedného (Národné pochody za život)

23:00

Univerzita tretieto veku