Pondelok 07.09.2020

0:02

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

1:10

Svedectvo

1:15

Moja misia magazín: Rómovia, naša budúcnosť?

2:20

Nástroj milosrdenstva - Matka Mária Eppingerová

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Nesiem vás v srdci do neba!)

4:15

Zabudnuté poklady

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (7)

7:00

Svätá omša

8:10

Týždeň s ... (Farnosť Turčiansky Peter)

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (Žena pri studni)

9:00

Medzi nebom a zemou

9:40

Hniezdne - 200 rokov Kostola sv. Bartolomeja

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Sedem svätých

11:05

Požehnanie

11:25

Zambia - misionári na ceste

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Na tónoch vďačnosti

13:50

Druhý vatikánsky koncil (3/3) / Na cestách človeka

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Vaticano

16:40

Týždeň s ... (Farnosť Turčiansky Peter)

16:55

Inkvizícia (2/4) / Španielska inkvizícia

17:30

Doma je doma (Ako NEbyť obeťou domáceho násilia)

18:30

Z prameňa

18:45

Ruženec / Ruženec svetla.

19:20

Kráľovstvo bez hraníc (Žena pri studni)

20:00

Krátke správy

20:10

Boh k tebe hovorí

20:15

A teraz čo? (EUCHARISTICKÝ PÔST - PREŽITOK?)

20:30

V Samárii pri studni (Spôsoby komunikácie v slovenskej spoločnosti)

22:00

Nástroj milosrdenstva - Matka Mária Eppingerová

22:30

Moja misia - magazín

23:00

Hudobné pódium

23:45

Z prameňa

Utorok 08.09.2020

0:03

Krátke správy

0:15

Druhý vatikánsky koncil (3/3) / Na cestách človeka

1:10

Svedectvo

1:15

LUXáreň

1:45

Zambia - misionári na ceste

2:20

Spojení oceánom

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Výstava Dary života a umenia)

4:22

Týždeň s ... (Farnosť Turčiansky Peter)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (8)

7:00

Svätá omša

7:37

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Slovo v obraze / Svätí Košickí mučeníci

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (Kázeň na vrchu)

9:00

Moja misia - magazín

9:30

Inkvizícia (2/4) / Španielska inkvizícia

10:00

Krátke správy

10:10

Svedectvo

10:15

A teraz čo? (EUCHARISTICKÝ PÔST - PREŽITOK?)

10:20

LUXáreň

10:55

Doma je doma (Ako NEbyť obeťou domáceho násilia)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Spojení oceánom

13:50

Katechéza / Blahoslavenstvá

14:04

A teraz čo? (EUCHARISTICKÝ PÔST - PREŽITOK?)

14:10

Medzi nebom a zemou

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života - prítomnosť Ježiša Krista)

17:05

Viera do vrecka (Môj život online)

17:20

Svedectvo

17:30

Doma je doma (SAFi 2020 - Moja misia)

18:30

Z prameňa

18:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:20

Kráľovstvo bez hraníc (Kázeň na vrchu)

20:00

Krátke správy

20:15

Týždeň s ... (Farnosť Turčiansky Peter)

20:30

vKontexte (Gašpar Fronc: Je Cirkev proti evolúcii?)

21:00

Gréckokatolícky magazín

21:15

Andrej Radlinský

22:15

Hniezdne - 200 rokov Kostola sv. Bartolomeja

22:35

Vaticano

23:05

Akatist

23:45

Z prameňa

Streda 09.09.2020

0:03

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Ako NEbyť obeťou domáceho násilia)

1:10

Svedectvo

1:15

Poltónklub (SMAILY)

2:20

Vaticano

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Vzácnosť detského času)

4:22

Týždeň s ... (Farnosť Turčiansky Peter)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (9)

7:00

Svätá omša

7:37

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:10

Eucharistické zázraky

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (O stratenom synovi)

9:00

Krátke správy

9:10

Týždeň s ... (Farnosť Turčiansky Peter)

9:20

Generálna audiencia

10:20

Slovo v obraze / Svätí Košickí mučeníci

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:55

Doma je doma (SAFi 2020 - Moja misia)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

Nástroj milosrdenstva - Matka Mária Eppingerová

13:50

Hudobné pódium

14:35

Litánie ku svätému Jozefovi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:18

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Brat František / Si jedinečný

16:45

A teraz čo? (EUCHARISTICKÝ PÔST - PREŽITOK?)

16:55

Moja misia – Cesta z pralesa (Ekvádor)

17:30

Doma je doma (Keď nás Boh vedie...)

18:30

Z prameňa

18:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

19:20

Kráľovstvo bez hraníc (O stratenom synovi)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Jeden na jedného (Homofóbia a náboženské presvedčenie)

20:50

Fundamenty (Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení)

21:50

Na tónoch vďačnosti

22:20

V Samárii pri studni (Spôsoby komunikácie v slovenskej spoločnosti)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 10.09.2020

0:03

Krátke správy

0:15

Doma je doma (SAFi 2020 - Moja misia)

1:10

Svedectvo

1:15

Andrej Radlinský

2:20

vKontexte (Gašpar Fronc: Je Cirkev proti evolúcii?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Hraj, spievaj a modli sa)

4:22

Týždeň s ... (Farnosť Turčiansky Peter)

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (10)

7:00

Svätá omša

7:37

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Boh k tebe hovorí

8:15

Svedectvo

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (Dobrá zvesť)

9:00

Na tónoch vďačnosti

9:30

Spojení oceánom

10:00

Krátke správy

10:10

Viera do vrecka (Môj život online)

10:25

vKontexte (Gašpar Fronc: Je Cirkev proti evolúcii?)

10:55

Doma je doma (Keď nás Boh vedie...)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:15

LUXáreň

13:50

Jeden na jedného (Homofóbia a náboženské presvedčenie)

14:03

A teraz čo? (EUCHARISTICKÝ PÔST - PREŽITOK?)

14:10

Moja misia - magazín

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Večera u Slováka (24. nedeľa v Cezročnom období)

16:35

Slovo v obraze / Svätí Košickí mučeníci

16:45

Eucharistické zázraky

17:00

Povolanie laik: Všetko je Božie riadenie

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:20

A teraz čo? (EUCHARISTICKÝ PÔST - PREŽITOK?)

17:30

Doma je doma (Pod pečaťou kríža, viery a nádeje)

18:30

Z prameňa

18:45

Ruženec / Radostný ruženec.

19:20

Kráľovstvo bez hraníc (Dobrá zvesť)

20:00

Krátke správy

20:10

Týždeň s ... (Farnosť Likava)

20:20

Adorácia

21:05

Moja misia – Cesta z pralesa (Ekvádor)

21:35

Poltón klub

22:40

Správy zo Svätej zeme

23:05

A teraz čo? (EUCHARISTICKÝ PÔST - PREŽITOK?)

23:15

Inkvizícia (2/4) / Španielska inkvizícia

23:45

Z prameňa

Piatok 11.09.2020

0:03

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Keď nás Boh vedie...)

1:10

Svedectvo

1:15

V Samárii pri studni (Spôsoby komunikácie v slovenskej spoločnosti)

2:35

Boh k tebe hovorí

2:40

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (46) Liturgia - dielo Najsvätejšej Trojice

4:22

Týždeň s ... (Farnosť Turčiansky Peter)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (11)

7:00

Svätá omša

7:37

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:15

A teraz čo?

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš povoláva apoštolov)

9:00

Fundamenty (Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení)

10:00

Krátke správy

10:15

Prehľad katolíckych periodík

10:20

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Pod pečaťou kríža, viery a nádeje)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Vaticano

13:50

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života - prítomnosť Ježiša Krista)

14:20

Gréckokatolícky magazín

14:35

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Týždeň s ... (Farnosť Turčiansky Peter)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Sancta Maria

16:35

Prehľad katolíckych periodík

16:40

vKontexte (Gašpar Fronc: Je Cirkev proti evolúcii?)

17:10

Nová kvalita života

17:30

Moja misia - magazín

18:00

Správy zo Svätej zeme

18:30

Z prameňa

18:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš povoláva apoštolov)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Vlk prezlečený za baránka

21:40

Viera do vrecka (Môj život online)

21:50

Inkvizícia (2/4) / Španielska inkvizícia

22:20

Spojení oceánom

22:45

Večera u Slováka (24. nedeľa v Cezročnom období)

23:15

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života - prítomnosť Ježiša Krista)

23:45

Z prameňa

Sobota 12.09.2020

0:03

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Pod pečaťou kríža, viery a nádeje)

1:10

Svedectvo

1:15

Na tónoch vďačnosti

1:45

Večera u Slováka (24. nedeľa v Cezročnom období)

2:16

Boh k tebe hovorí

2:20

Katechéza / Blahoslavenstvá

2:35

Jeden na jedného (Homofóbia a náboženské presvedčenie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Spojení oceánom

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (12)

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Týždeň s ... (Farnosť Turčiansky Peter)

7:45

Eucharistické zázraky

8:00

Viera do vrecka (Môj život online)

8:25

Brat František / Si jedinečný

9:05

Sancta Maria

9:32

Týždeň s ... (Farnosť Turčiansky Peter)

9:40

A teraz čo? (EUCHARISTICKÝ PÔST - PREŽITOK?)

9:48

Slovo v obraze / Svätí Košickí mučeníci

10:00

Krátke správy

10:20

Moja misia – Cesta z pralesa (Ekvádor)

10:55

Andrej Radlinský

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Večera u Slováka (24. nedeľa v Cezročnom období)

13:50

Povolanie laik: Všetko je Božie riadenie

14:05

Prehľad katolíckych periodík

14:10

Taizé

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša

16:45

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Vlk prezlečený za baránka

19:00

Loretánske litánie

19:20

Brat František / Si jedinečný

20:00

Spravodajský súhrn

20:30

Ich dych

22:30

Ruženec z Fatimy

23:30

vKontexte (Gašpar Fronc: Je Cirkev proti evolúcii?)

Nedeľa 13.09.2020

0:02

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života - prítomnosť Ježiša Krista)

1:00

Svedectvo

1:05

Inkvizícia (2/4) / Španielska inkvizícia

1:32

Boh k tebe hovorí

1:40

Moja misia - magazín

2:15

Gréckokatolícky magazín

2:35

Nová kvalita života

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium

4:00

Vaticano

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (13)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:40

Eucharistické zázraky

7:50

Slovo v obraze / Povýšenie Kríža

8:00

Gréckokatolícky magazín

8:15

Boh k tebe hovorí

8:25

Klbko - o sviatostiach (3)

8:45

Tvorivo

9:05

LUXáreň

9:32

Nová kvalita života

9:42

Boh k tebe hovorí

9:55

Spravodajský súhrn

10:20

A teraz čo? (EUCHARISTICKÝ PÔST - PREŽITOK?)

10:30

Katechéza / Blahoslavenstvá

11:00

Svätá omša z Marianky

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

V Samárii pri studni (Spôsoby komunikácie v slovenskej spoločnosti)

14:35

Svedectvo

14:40

Týždeň s ... (Farnosť Turčiansky Peter)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Na tónoch vďačnosti

16:40

Ich dych

18:45

Tvorivo

19:00

Ruženec z Fatimy

20:00

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Ako orol)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Andrej Radlinský

22:45

Jeden na jedného (Homofóbia a náboženské presvedčenie)

23:00

Poltón klub