Pondelok 16.09.2019

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Na bicykli za život)

1:25

V škole Ducha (Marián Gavenda: Duchovný rozmer liturgie)

2:00

Z javora

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Chvály

3:20

Fundamenty (Nádeje a obavy)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Gr. kat. farnosť Šambron)

7:45

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (11)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Život na ceste)

10:10

Z prameňa

10:30

Svätá omša zo Šaštína

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Slovo Božie... podľa Jána (3)

13:30

Iba škola (Spojená katolícka škola v Nitre)

13:55

Univerzita tretieho veku

14:35

Púť vďačnosti (Rok zasväteného života)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätosť pre každého)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma ("Nesiem vás v srdci do neba!")

18:35

Gigi, Božia princeznička (11)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:15

A teraz čo?

20:30

V Samárii pri studni (Národný pochod za život)

22:00

Dedičstvo otcov - Dubová Colonorum

22:30

Shahbaz Bhatti – muž, ktorý mal sen

23:00

Peter medzi nami

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Delenie sveta na konzervatívcov a progresívcov)

23:45

Z prameňa

Utorok 17.09.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín

1:25

Chvály

2:15

Quo vadis (Život na ceste)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Univerzita tretieho veku

4:00

Púť vďačnosti (Rok zasväteného života)

4:30

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (12)

9:00

Fundamenty (Nádeje a obavy)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma ("Nesiem vás v srdci do neba!")

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Z javora

13:30

Poltónklub (Monika Ližbetin)

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Istanbulský dohovor

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Výstava Dary života a umenia)

18:35

Gigi, Božia princeznička (12)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Ako komunikovať v dobe polarizácie)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Bosna a Hercegovina - Veriaci v Krista

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Godzone magazín

23:45

Z prameňa

Streda 18.09.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma ("Nesiem vás v srdci do neba!")

1:20

Poltónklub (Monika Ližbetin)

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Ako komunikovať v dobe polarizácie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (13)

8:55

Istanbulský dohovor

9:30

Generálna audiencia

10:30

A teraz čo?

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Výstava Dary života a umenia)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Bosna a Hercegovina - Veriaci v Krista

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Ako komunikovať v dobe polarizácie)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Bielorusko – semienko medzi tŕním

17:00

Klbko - Svätá omša (13)

17:30

Doma je doma (Vzácnosť detského času)

18:35

Gigi, Božia princeznička (13)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Katolicizmus (2) / Šťastní sme my: Ježišove učenia

21:30

Jeden na jedného (Medžugorie a Vatikán)

21:45

Peter medzi nami

22:05

Taizé

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 19.09.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Výstava Dary života a umenia)

1:20

V Samárii pri studni (Národný pochod za život)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Taizé

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ježišove príbehy

8:55

Bielorusko – semienko medzi tŕním

9:25

Quo vadis (Život na ceste)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Peter medzi nami

11:00

Doma je doma (Vzácnosť detského času)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:05

Taizé

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (25. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Spolu

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Hraj, spievaj a modli sa!)

18:35

Ježišove príbehy

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium

21:50

Rehoľná abeceda (Sestra Bernadeta)

22:10

Jeden na jedného (Medžugorie a Vatikán)

22:25

Slovo Božie... podľa Jána (3)

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätosť pre každého)

23:45

Z prameňa

Piatok 20.09.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Vzácnosť detského času)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:00

Púť vďačnosti (Rok zasväteného života)

2:20

Večera u Slováka (25. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo Božie... podľa Jána (3)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec

8:10

Pozvánka

8:20

Ježišove príbehy

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo Božie... podľa Jána (3)

9:40

Spolu

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec

11:00

Doma je doma (Hraj, spievaj a modli sa!)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Katolicizmus (2) / Šťastní sme my: Ježišove učenia

13:55

Quo vadis (Život na ceste)

14:25

Jeden na jedného (Medžugorie a Vatikán)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

Vzťahy: Postupne do neba

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Život v mozaike)

17:15

A teraz čo?

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Ježišove príbehy

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Tajomstvá Pátra Pia

22:00

Z javora

22:30

Istanbulský dohovor

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (25. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 21.09.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Katolicizmus (2) / Šťastní sme my: Ježišove učenia

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Vzťahy: Postupne do neba

2:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätosť pre každého)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium

4:00

Rehoľná abeceda (Sestra Bernadeta)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko - Svätá omša (13)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Univerzita tretieho veku

9:45

Púť vďačnosti (Rok zasväteného života)

10:05

Krátke správy

10:15

Vzťahy: Postupne do neba

10:45

A teraz čo?

11:00

Bosna a Hercegovina - Veriaci v Krista

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Z javora

13:30

Večera u Slováka (25. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Tajomstvá Pátra Pia

17:30

Nová kvalita života

17:50

Živý vstup

18:00

Svätá omša z Bratislavy

19:15

Spravodajský súhrn

19:45

Živý vstup

20:00

Pochod za život - večerný program

22:15

Boh v Krakove

23:45

Loretánske litánie

Nedeľa 22.09.2019

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Taizé

1:20

Bosna a Hercegovina - Veriaci v Krista

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o sviatostiach (1)

8:25

Kulmenie (Život v mozaike)

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

9:45

Spravodajský súhrn

10:00

Svätá omša z Bratislavy

11:15

Eucharistické zázraky

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Pochod za život

16:40

Boh v Krakove

18:10

Spojení oceánom

18:45

Klbko - o sviatostiach (1)

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa

21:00

Medzi nebom a zemou (Albín Škoviera)

21:45

Bosna a Hercegovina - Veriaci v Krista

22:45

Jeden na jedného (Medžugorie a Vatikán)

23:00

Univerzita tretieto veku

23:40

Púť vďačnosti (Rok zasväteného života)