Pondelok 14.09.2020

0:02

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Quo vadis s Maxom Kašparů: Kategórie viery

1:10

Svedectvo

1:15

Moja misia magazín: Slováci v zahraničí

2:20

Sancta Maria

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Mary’s Meals Slovensko a charitatívny beh)

4:15

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (14)

7:00

Svätá omša

7:37

Ruženec / Radostný ruženec.

8:10

Týždeň s ... (Farnosť Ohradzany)

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (Ježišove zázraky)

9:00

Medzi nebom a zemou

9:40

Povolanie laik (Všetko je Božie riadenie)

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Andrej Radlinský

11:25

Moja misia – Cesta z pralesa (Ekvádor)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Na tónoch vďačnosti

13:50

Fundamenty (Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Vaticano

16:40

Týždeň s ... (Farnosť Ohradzany)

16:55

Inkvizícia (3/4) / Rímska inkvizícia

17:30

Doma je doma (Novinky vo vysielaní TV LUX)

18:30

Z prameňa

18:45

Ruženec / Ruženec svetla.

19:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ježišove zázraky)

20:00

Krátke správy

20:10

Boh k tebe hovorí

20:15

A teraz čo? (Horoskop a kresťan)

20:30

V Samárii pri studni (Rok Laudato sí)

22:00

Sancta Maria

22:30

Moja misia - magazín

23:00

Hudobné pódium

23:45

Z prameňa

Utorok 15.09.2020

0:03

Krátke správy

0:15

Fundamenty (Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení)

1:10

Svedectvo

1:15

LUXáreň

1:45

Moja misia – Cesta z pralesa (Ekvádor)

2:20

Quo vadis (Ako orol)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Dobré holuby sa vracajú)

4:22

Týždeň s ... (Farnosť Ohradzany)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (1)

7:00

Ruženec / Bolestný ruženec.

7:40

LUXáreň

8:10

Slovo v obraze / Povýšenie Kríža

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (O bohatom Zachejovi)

9:00

Moja misia - magazín

9:30

Inkvizícia (3/4) / Rímska inkvizícia

10:00

Krátke správy

10:10

Svedectvo

10:15

A teraz čo? (Horoskop a kresťan)

10:30

Svätá omša zo Šaštína

12:20

Slovo v obraze / Sedembolestná

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Quo vadis (Ako orol)

13:50

Katechéza / Blahoslavenstvá

14:04

A teraz čo? (Horoskop a kresťan)

14:10

Medzi nebom a zemou

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života - deň zasvätený Pánovi)

17:05

Viera do vrecka (Magnifikat, ako ho (ne)poznáme)

17:20

Svedectvo

17:30

Matka Sedembolestná

18:30

Slovo v obraze / Sedembolestná

18:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:20

Kráľovstvo bez hraníc (O bohatom Zachejovi)

20:00

Máriina krajina

21:55

Až na kraj sveta - Cirkev pápeža Františka

22:45

Vaticano

23:10

Taizé

23:45

Slovo v obraze / Sedembolestná

Streda 16.09.2020

0:03

Slovo v obraze / Sedembolestná

0:15

Doma je doma (Novinky vo vysielaní TV LUX)

1:10

Svedectvo

1:15

Poltón klub

2:20

Vaticano

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Keď je život darom...)

4:22

Týždeň s ... (Farnosť Ohradzany)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (2)

7:00

Svätá omša

7:37

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:10

Zabudnuté poklady

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš nasýti zástupy)

9:00

Slovo v obraze / Sedembolestná

9:10

Týždeň s ... (Farnosť Ohradzany)

9:20

Generálna audiencia

10:20

Slovo v obraze / Povýšenie Kríža

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:55

Doma je doma (Novinky vo vysielaní TV LUX)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

Sancta Maria

13:50

Hudobné pódium

14:35

Litánie ku svätému Jozefovi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:18

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Klbko - o sviatostiach (3)

16:25

Tvorivo

16:45

A teraz čo? (Kresťan a horoskop)

16:55

Kráľovná neba na hore Butkov

17:30

Doma je doma (Rok Mikuláša Lexmanna OP)

18:30

Z prameňa

18:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

19:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš nasýti zástupy)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Jeden na jedného (Odluka Cirkvi od štátu)

20:50

Katolicizmus (5) / Peter a Pavol - Nepostrádateľní muži

21:50

Na tónoch vďačnosti

22:20

V Samárii pri studni (Rok Laudato sí)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 17.09.2020

0:03

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Nevytesňujme smrť)

1:10

Svedectvo

1:15

Matka Sedembolestná

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Fenomén modlitby v jazykoch)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Eco challenge/Eko výzva)

4:22

Týždeň s ... (Farnosť Ohradzany)

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (3)

7:00

Svätá omša

7:37

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Boh k tebe hovorí

8:15

Svedectvo

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš učí zákonníkov)

9:00

Na tónoch vďačnosti

9:30

Quo vadis (Ako orol)

10:00

Krátke správy

10:10

Viera do vrecka (Magnifikat, ako ho (ne)poznáme)

10:25

vKontexte (Juraj Vittek: Fenomén modlitby v jazykoch)

10:55

Doma je doma (Rok Mikuláša Lexmanna OP)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:15

LUXáreň

13:50

Jeden na jedného (Odluka Cirkvi od štátu)

14:03

A teraz čo? (Kresťan a horoskop)

14:10

Moja misia - magazín

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Večera u Slováka (25. nedeľa v Cezročnom období)

16:35

Slovo v obraze / Povýšenie Kríža

16:45

Zabudnuté poklady

17:00

Povolanie laik (Modlitby matiek)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:20

A teraz čo? (Kresťan a horoskop)

17:30

Doma je doma (O lektoroch a žalmistoch)

18:30

Z prameňa

18:45

Ruženec / Radostný ruženec.

19:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš učí zákonníkov)

20:00

Krátke správy

20:10

Týždeň s ... (Farnosť Ohradzany)

20:20

Adorácia

21:05

Kráľovná neba na hore Butkov

21:35

Poltónklub (Dominika Gurbaľová)

22:40

Správy zo Svätej zeme

23:05

A teraz čo? (Kresťan a horoskop)

23:15

Inkvizícia (3/4) / Rímska inkvizícia

23:45

Z prameňa

Piatok 18.09.2020

0:03

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Rok Mikuláša Lexmanna OP)

1:10

Svedectvo

1:15

V Samárii pri studni (Rok Laudato sí)

2:35

Boh k tebe hovorí

2:40

Zabudnuté poklady

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Slávenie liturgie)

4:22

Týždeň s ... (Farnosť Ohradzany)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (4)

7:00

Svätá omša

7:37

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:15

A teraz čo? (Kresťan a horoskop)

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš vzkriesil Lazára)

9:00

Katolicizmus (5) / Peter a Pavol - Nepostrádateľní muži

10:00

Krátke správy

10:15

Prehľad katolíckych periodík

10:20

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (O lektoroch a žalmistoch)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Vaticano

13:50

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života - deň zasvätený Pánovi)

14:20

Peter medzi nami

14:35

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Týždeň s ... (Farnosť Ohradzany)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

STOPovanie

16:35

Prehľad katolíckych periodík

16:40

vKontexte (Juraj Vittek: Fenomén modlitby v jazykoch)

17:10

Nová kvalita života

17:30

Moja misia - magazín

18:00

Správy zo Svätej zeme

18:30

Z prameňa

18:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš vzkriesil Lazára)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Zabudnuté poklady

20:30

Poznačení Bohom: Svätý Pio z Pietrelciny

21:30

Viera do vrecka (Magnifikat, ako ho (ne)poznáme)

21:50

Inkvizícia (3/4) / Rímska inkvizícia

22:20

Quo vadis (Ako orol)

22:45

Večera u Slováka (25. nedeľa v Cezročnom období)

23:15

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života - deň zasvätený Pánovi)

23:45

Z prameňa

Sobota 19.09.2020

0:03

Krátke správy

0:15

Doma je doma (O lektoroch a žalmistoch)

1:10

Svedectvo

1:15

Na tónoch vďačnosti

1:45

Večera u Slováka (25. nedeľa v Cezročnom období)

2:16

Boh k tebe hovorí

2:20

Katechéza / Blahoslavenstvá

2:35

Jeden na jedného (Odluka Cirkvi od štátu)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Spojení oceánom

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (5)

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Týždeň s ... (Farnosť Ohradzany)

7:45

Zabudnuté poklady

8:00

Viera do vrecka (Magnifikat, ako ho (ne)poznáme)

8:25

Klbko - o sviatostiach (3)

8:45

Tvorivo

9:05

STOPovanie

9:32

Týždeň s ... (Farnosť Ohradzany)

9:40

A teraz čo? (Kresťan a horoskop)

9:48

Slovo v obraze / Povýšenie Kríža

10:00

Krátke správy

10:20

Kráľovná neba na hore Butkov

10:55

Matka Sedembolestná

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Večera u Slováka (25. nedeľa v Cezročnom období)

13:50

Povolanie laik (Modlitby matiek)

14:05

Prehľad katolíckych periodík

14:10

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša v maďarskom jazyku

17:00

LUXáreň

17:30

Poznačení Bohom: Svätý Pio z Pietrelciny

18:30

Loretánske litánie

18:45

Ruženec / Ruženec svetla.

19:20

Klbko - o sviatostiach (3)

19:40

Tvorivo

20:00

Spravodajský súhrn

20:30

Svetlo pre opustených

22:20

Zabudnuté poklady

22:40

vKontexte (Juraj Vittek: Fenomén modlitby v jazykoch)

23:20

Medzi nebom a zemou

Nedeľa 20.09.2020

0:02

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života - deň zasvätený Pánovi)

1:00

Svedectvo

1:05

Inkvizícia (3/4) / Rímska inkvizícia

1:32

Boh k tebe hovorí

1:40

Moja misia - magazín

2:15

Peter medzi nami

2:35

Nová kvalita života

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium

4:00

Vaticano

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (6)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:40

Zabudnuté poklady

7:50

Slovo v obraze / Sedembolestná

8:00

Peter medzi nami

8:15

Boh k tebe hovorí

8:25

Klbko - o sviatostiach (4)

8:45

GU100

9:05

LUXáreň

9:32

Nová kvalita života

9:42

Boh k tebe hovorí

10:00

Svätá omša

11:05

A teraz čo? (Kresťan a horoskop)

11:15

Spravodajský súhrn

11:40

Katechéza / Blahoslavenstvá

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

V Samárii pri studni (Rok Laudato sí)

14:35

Svedectvo

14:40

Týždeň s ... (Farnosť Ohradzany)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Z javora

16:40

Svetlo pre opustených

18:30

Loretánske litánie

18:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

19:20

Klbko - o sviatostiach (4)

19:40

GU100

20:00

Spravodajský súhrn

20:30

Spojení oceánom

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Matka Sedembolestná

22:45

Jeden na jedného (Odluka Cirkvi od štátu)

23:00

Poltónklub (Dominika Gurbaľová)