Pondelok 23.09.2019

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Hraj, spievaj a modli sa!)

1:25

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätosť pre každého)

2:00

Spojení oceánom

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Katolicizmus (2) / Šťastní sme my: Ježišove učenia

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Farnosť Žemberovce)

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Medzi nebom a zemou (Albín Škoviera)

9:40

Duchovná poradňa

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Slovo Božie... podľa Jána (4)

13:30

Spolu

13:55

Univerzita tretieho veku

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Marián Gavenda: Čo je to Božia vôľa?)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Mary’s Meals Slovensko a charitatívny beh)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:15

Prečo, otče? (Slobodná vôľa a Božia vôľa)

20:30

V Samárii pri studni (Ochrana a podpora rodiny)

22:00

Istanbulský dohovor

22:30

Bielorusko – semienko medzi tŕním

23:00

Peter medzi nami

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Ako komunikovať v dobe polarizácie)

23:45

Z prameňa

Utorok 24.09.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín

1:25

Taizé

2:15

Duchovná poradňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Univerzita tretieho veku

4:30

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

9:00

Katolicizmus (2) / Šťastní sme my: Ježišove učenia

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Mary’s Meals Slovensko a charitatívny beh)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Spojení oceánom

13:30

Hudobné pódium

14:10

Rehoľná abeceda (Sestra Bernadeta)

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Dedičstvo otcov – Kláštorisko

17:00

Viera do vrecka (Prečo misie?)

17:30

Doma je doma (Dobré holuby sa vracajú)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Martin Kramara: List kňazom)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Nie sme anjeli, len robíme ich prácu

22:15

Medzi nebom a zemou (Albín Škoviera)

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Vzťahy: Postupne do neba

23:45

Z prameňa

Streda 25.09.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Mary’s Meals Slovensko a charitatívny beh)

1:20

Hudobné pódium

2:20

vKontexte (Martin Kramara: List kňazom)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Dedičstvo otcov – Kláštorisko

9:30

Generálna audiencia

10:30

Prečo, otče? (Slobodná vôľa a Božia vôľa)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Dobré holuby sa vracajú)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Nie sme anjeli, len robíme ich prácu

14:00

vKontexte (Martin Kramara: List kňazom)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Pakistan – mesto strachu

17:00

Klbko - o sviatostiach (1)

17:30

Doma je doma (Keď je život darom...)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Pápeži koncilu)

21:30

Jeden na jedného (Pedofília a Overtonovo okno)

21:45

Viera do vrecka (Prečo misie?)

22:05

Chvály

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 26.09.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Dobré holuby sa vracajú)

1:20

V Samárii pri studni (Ochrana a podpora rodiny)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Chvály

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Pakistan – mesto strachu

9:25

Duchovná poradňa

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Prečo misie?)

11:00

Doma je doma (Keď je život darom...)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:05

Chvály

13:55

Medzi nebom a zemou (Albín Škoviera)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (26. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Iba škola (Spojená škola sv. Vincenta de Paul v Bratislave)

17:15

Kráľovstvo bez hraníc

17:50

Živý vstup

18:00

Svätá omša z Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (Monika Ližbetin)

22:10

Jeden na jedného (Pedofília a Overtonovo okno)

22:25

Slovo Božie... podľa Jána (4)

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha (Marián Gavenda: Čo je to Božia vôľa?)

23:45

Z prameňa

Piatok 27.09.2019

0:05

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Keď je život darom...)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:20

Večera u Slováka (26. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou (Albín Škoviera)

4:00

Slovo Božie... podľa Jána (4)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec

8:10

Pozvánka

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo Božie... podľa Jána (4)

9:40

Iba škola (Spojená škola sv. Vincenta de Paul v Bratislave)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec

11:00

Doma je doma (Eko výzva)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Fundamenty (Pápeži koncilu)

13:55

Duchovná poradňa

14:25

Jeden na jedného (Pedofília a Overtonovo okno)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

Godzone magazín

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Truman show)

17:15

Prečo, otče? (Slobodná vôľa a Božia vôľa)

17:30

Moja misia - magazín

18:25

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Svätá Terézia z Lisieux - Veľká Božia láska

21:30

Spojení oceánom

22:00

LUXáreň

22:30

Dedičstvo otcov – Kláštorisko

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (26. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 28.09.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Fundamenty (Pápeži koncilu)

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Godzone magazín

2:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Čo je to Božia vôľa?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub (Monika Ližbetin)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Ruženec

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko - o sviatostiach (1)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Univerzita tretieho veku

10:05

Krátke správy

10:15

Godzone magazín

10:45

Prečo, otče? (Slobodná vôľa a Božia vôľa)

11:00

Nie sme anjeli, len robíme ich prácu

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Spojení oceánom

13:30

Večera u Slováka (26. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Generálna audiencia

17:00

LUXáreň

17:30

Svätá Terézia z Lisieux - Veľká Božia láska

18:35

Klbko - Svätá omša (1)

18:55

Prehľad katolíckych periodík

19:00

fa -TAL / Lendak

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Čierna Madona

21:40

Horiace srdce

22:00

Nová kvalita života

22:15

Kulmenie (Truman show)

22:30

Pakistan – mesto strachu

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (26. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 29.09.2019

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Chvály

1:20

Nie sme anjeli, len robíme ich prácu

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o sviatostiach (2)

8:25

Kulmenie (Truman show)

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

9:55

Spravodajský súhrn

10:15

Eucharistické zázraky

10:30

Svätá omša z Lendaku

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V Samárii pri studni (Ochrana a podpora rodiny)

14:25

Iba škola (Spojená škola sv. Vincenta de Paul v Bratislave)

14:40

Prečo, otče? (Slobodná vôľa a Božia vôľa)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Z javora

16:35

fa -TAL / Lendak

17:35

Čierna Madona

18:50

Katechéza

19:00

Svätá omša z Vatikánu - záznam

20:30

Quo vadis (Dominikán na ihrisku)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Nie sme anjeli, len robíme ich prácu

22:45

Jeden na jedného (Pedofília a Overtonovo okno)

23:00

Univerzita trehieto veku