Pondelok 21.09.2020

0:02

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Quo vadis s Maxom Kašparů: Úžas a údiv

1:10

Svedectvo

1:15

Moja misia magazín: Krvavý Južný Sudán a Masseo Golha OFM

2:20

STOPovanie

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Cyklopúť do Svätej Zeme)

4:15

Zabudnuté poklady

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (7)

7:00

Svätá omša

7:37

Ruženec / Radostný ruženec.

8:10

Týždeň s ... (Farnosť Nitra - Zobor)

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (Vstup do Jeruzalema - Kvetný víkend)

9:00

Medzi nebom a zemou

9:40

Povolanie laik (Modlitby matiek)

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Matka Sedembolestná

11:25

Kráľovná neba na hore Butkov

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Z javora

13:50

Katolicizmus (5) / Peter a Pavol - Nepostrádateľní muži

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Vaticano

16:40

Týždeň s ... (Farnosť Nitra - Zobor)

16:55

Inkvizícia (4/4) / Mýty o inkvizícii

17:30

Doma je doma (Ján Mária Vianney na Slovensku)

18:30

Z prameňa

18:45

Ruženec / Ruženec svetla.

19:20

Kráľovstvo bez hraníc (Vstup do Jeruzalema - Kvetný víkend)

20:00

Krátke správy

20:10

Boh k tebe hovorí

20:15

A teraz čo? (Podporiť bezdomovca?)

20:30

V Samárii pri studni (Ochrana života)

22:00

STOPovanie

22:30

Moja misia - magazín

23:00

Hudobné pódium

23:45

Z prameňa

Utorok 22.09.2020

0:03

Krátke správy

0:15

Katolicizmus (5) / Peter a Pavol - Nepostrádateľní muži

1:10

Svedectvo

1:15

LUXáreň

1:45

Kráľovná neba na hore Butkov

2:20

Spojení oceánom

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Nie je misia ako misia)

4:22

Týždeň s ... (Nitra - Zobor)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (8)

7:00

Svätá omša

7:37

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Slovo v obraze / Sedembolestná

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (Posledná večera)

9:00

Moja misia - magazín

9:30

Inkvizícia (4/4) / Mýty o inkvizícii

10:00

Krátke správy

10:10

Svedectvo

10:15

A teraz čo? (Podporiť bezdomovca?)

10:20

LUXáreň

10:55

Doma je doma (Ján Mária Vianney na Slovensku)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Spojení oceánom

13:50

Katechéza / Blahoslavenstvá

14:04

A teraz čo? (Podporiť bezdomovca?)

14:10

Medzi nebom a zemou

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života - úvodné obrady a liturgia slova)

17:05

Viera do vrecka (Žehnajte a nepreklínajte)

17:20

Svedectvo

17:30

Doma je doma (Skauting - Cez hory a lesy k Bohu a blížnemu)

18:30

Z prameňa

18:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:20

Kráľovstvo bez hraníc (Posledná večera)

20:00

Krátke správy

20:15

Týždeň s ... (Farnosť Nitra - Zobor)

20:30

vKontexte (Juraj Vittek: Slovenská ústava a charakter nášho štátu)

21:00

Gréckokatolícky magazín

21:15

Tajomstvo Kristovej tváre

22:15

Povolanie laik (Modlitby matiek)

22:35

Vaticano

23:05

Akatist

23:45

Z prameňa

Streda 23.09.2020

0:03

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Ján Mária Vianney na Slovensku)

1:10

Svedectvo

1:15

Poltónklub (Dominika Gurbaľová)

2:20

Vaticano

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Putovanie za Pannou Máriou)

4:22

Týždeň s ... (Farnosť Nitra - Zobor)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (9)

7:00

Svätá omša

7:37

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:10

Eucharistické zázraky

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (Getsemany)

9:00

Krátke správy

9:10

Týždeň s ... (Farnosť Nitra - Zobor)

9:20

Generálna audiencia

10:20

Slovo v obraze / Sedembolestná

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:55

Doma je doma (Skauting - Cez hory a lesy k Bohu a blížnemu)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

STOPovanie

13:50

Hudobné pódium / Gregorián (1)

14:35

Litánie ku svätému Jozefovi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:18

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Klbko - o sviatostiach (4)

16:25

GU100

16:45

A teraz čo? (Podporiť bezdomovca?)

16:55

Otec

17:30

Doma je doma (Katechézy Dobrého pastiera)

18:30

Z prameňa

18:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

19:20

Kráľovstvo bez hraníc (Getsemany)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Jeden na jedného (Opatrenia k druhej vlne)

20:50

Fundamenty (Božia inšpirácia Svätého Písma a jeho výklad)

21:50

Z javora

22:20

V Samárii pri studni (Ochrana života)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 24.09.2020

0:03

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Skauting - Cez hory a lesy k Bohu a blížnemu)

1:10

Svedectvo

1:15

Tajomstvo Kristovej tváre

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Slovenská ústava a charakter nášho štátu)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (V hlave)

4:22

Týždeň s ... (Farnosť Nitra - Zobor)

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (10)

7:00

Svätá omša

7:37

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Boh k tebe hovorí

8:15

Svedectvo

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (Ježišov súd u Piláta)

9:00

Z javora

9:30

Spojení oceánom

10:00

Krátke správy

10:10

Viera do vrecka (Žehnajte a nepreklínajte)

10:25

vKontexte (Juraj Vittek: Slovenská ústava a charakter nášho štátu)

10:55

Doma je doma (Katechézy Dobrého pastiera)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:15

LUXáreň

13:50

Jeden na jedného (Opatrenia k druhej vlne)

14:03

A teraz čo? (Podporiť bezdomovca?)

14:10

Moja misia - magazín

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Večera u Slováka (26. nedeľa v Cezročnom období)

16:35

Slovo v obraze / Sedembolestná

16:45

Eucharistické zázraky

17:00

Povolanie laik (Kamaráti)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:20

A teraz čo? (Podporiť bezdomovca?)

17:30

Doma je doma (Fotografie s dušou)

18:30

Z prameňa

18:45

Ruženec / Radostný ruženec.

19:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ježišov súd u Piláta)

20:00

Krátke správy

20:10

Týždeň s ... (Farnosť Nitra - Zobor)

20:20

Adorácia

21:05

Otec

21:35

Poltónklub (Felice)

22:40

Správy zo Svätej zeme

23:05

A teraz čo? (Podporiť bezdomovca?)

23:15

Inkvizícia (4/4) / Mýty o inkvizícii

23:45

Z prameňa

Piatok 25.09.2020

0:03

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Katechézy Dobrého pastiera)

1:10

Svedectvo

1:15

V Samárii pri studni (Ochrana života)

2:35

Boh k tebe hovorí

2:40

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (48) Liturgická rozmanitosť

4:22

Týždeň s ... (Farnosť Nitra - Zobor)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (11)

7:00

Svätá omša

7:37

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:15

A teraz čo? (Podporiť bezdomovca?)

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš zomiera na kríži)

9:00

Fundamenty (Božia inšpirácia Svätého Písma a jeho výklad)

10:00

Krátke správy

10:15

Prehľad katolíckych periodík

10:20

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Fotografie s dušou)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Vaticano

13:50

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života - úvodné obrady a liturgia slova)

14:20

Gréckokatolícky magazín

14:35

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Týždeň s ... (Farnosť Nitra - Zobor)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Godzone magazín

16:35

Prehľad katolíckych periodík

16:40

vKontexte (Juraj Vittek: Slovenská ústava a charakter nášho štátu)

17:10

Nová kvalita života

17:30

Moja misia - magazín

18:00

Správy zo Svätej zeme

18:30

Z prameňa

18:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš zomiera na kríži)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Eucharistické zázraky

20:30

Svätý Vincent de Paul - apoštol lásky

21:30

Viera do vrecka (Žehnajte a nepreklínajte)

21:50

Inkvizícia (4/4) / Mýty o inkvizícii

22:20

Spojení oceánom

22:45

Večera u Slováka (26. nedeľa v Cezročnom období)

23:15

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života - úvodné obrady a liturgia slova)

23:45

Z prameňa

Sobota 26.09.2020

0:03

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Fotografie s dušou)

1:10

Svedectvo

1:15

Z javora

1:45

Večera u Slováka (26. nedeľa v Cezročnom období)

2:16

Boh k tebe hovorí

2:20

Katechéza / Blahoslavenstvá

2:35

Jeden na jedného (Opatrenia k druhej vlne)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Spojení oceánom

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (12)

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Týždeň s ... (Farnosť Nitra - Zobor)

7:45

Eucharistické zázraky

8:00

Viera do vrecka (Žehnajte a nepreklínajte)

8:25

Klbko - o sviatostiach (4)

8:45

GU100

9:05

Godzone magazín

9:32

Týždeň s ... (Farnosť Nitra - Zobor)

9:40

A teraz čo? (Podporiť bezdomovca?)

9:48

Slovo v obraze / Sedembolestná

10:00

Krátke správy

10:20

Otec

10:55

Tajomstvo Kristovej tváre

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Večera u Slováka (26. nedeľa v Cezročnom období)

13:50

Povolanie laik (Kamaráti)

14:05

Prehľad katolíckych periodík

14:10

Taizé

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša z Manhattanu, štát New York

16:45

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Svätý Vincent de Paul - apoštol lásky

18:30

Loretánske litánie

18:45

Ruženec / Ruženec svetla.

19:20

Klbko - o sviatostiach (4)

19:40

GU100

20:00

Spravodajský súhrn

20:30

Boh v Krakove

22:05

Katechéza / Blahoslavenstvá

22:20

Eucharistické zázraky

22:40

vKontexte (Juraj Vittek: Slovenská ústava a charakter nášho štátu)

23:20

Medzi nebom a zemou

Nedeľa 27.09.2020

0:02

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života - úvodné obrady a liturgia slova)

1:00

Svedectvo

1:05

Inkvizícia (4/4) / Mýty o inkvizícii

1:32

Boh k tebe hovorí

1:40

Moja misia - magazín

2:15

Gréckokatolícky magazín

2:35

Nová kvalita života

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium / Gregorián (1)

4:00

Vaticano

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (13)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:40

Eucharistické zázraky

7:50

Slovo v obraze / Svätý Hieronym

8:00

Gréckokatolícky magazín

8:15

Boh k tebe hovorí

8:25

Klbko - o sviatostiach (5)

8:45

Tvorivo

9:05

LUXáreň

9:32

Nová kvalita života

9:42

Boh k tebe hovorí

10:00

Svätá omša

11:05

A teraz čo? (Podporiť bezdomovca?)

11:15

Spravodajský súhrn

11:40

Katechéza

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

V Samárii pri studni (Ochrana života)

14:35

Svedectvo

14:40

Týždeň s ... (Farnosť Nitra - Zobor)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Na tónoch vďačnosti

16:40

Boh v Krakove

18:10

Eucharistické zázraky

18:30

Loretánske litánie

18:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

19:20

Klbko - o sviatostiach (5)

19:40

Tvorivo

20:00

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Ornát ako modlitba)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Tajomstvo Kristovej tváre

22:45

Jeden na jedného (Opatrenia k druhej vlne)

23:00

Poltónklub (Felice)