Pondelok 03.10.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o svadbe kráľovho syna)

0:50

Doma je doma (Slovenskí saleziáni na misiách)

1:50

Fundamenty (Liturgia - dielo Najsvätejšej Trojice)

2:50

Svedectvo

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Svedectvo

3:20

Chvály (Lámačské chvály)

4:00

Dedičstvo otcov - Dubová Colonorum

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Lemešany)

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Za život)

9:20

Animované biblické príbehy NZ

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Na území Boha

11:15

Godzone magazín

11:40

Peter medzi nami (Rozlišujme hriech od hriešnika)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V škole Ducha (autor: Rastislav Dluhý, téma: Svätci milosrdenstva)

13:35

Hudobné pódium (Festival Verím Pane 2015: Sába)

14:20

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o svadbe kráľovho syna)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Vatikánsky magazín

17:05

Môj názor (hosť: Mons. Peter Rusnák, téma: Obzretie sa za Rokom milosrdenstva)

17:30

Doma je doma (Sv. František a 800 rokov Porciunkuly)

18:35

Animované biblické príbehy NZ

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Týždeň s ... (Farnosť Lemešany)

20:15

Pozvánka

20:25

V Samárii pri studni (Nebo menom Cenacolo)

21:50

Cenacolo: Deň za dňom

22:50

LUXáreň

23:20

Stojí to za to! Miroslava a Peter Valáškovci (1/2)

23:40

Z prameňa

Utorok 04.10.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Vatikánsky magazín

0:50

Doma je doma (Jezuitské výročia)

1:50

Generálna audiencia

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium (Festival Verím Pane 2015: Sába)

4:00

Kosovo - Lúč Božej lásky

4:30

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Cenacolo: Deň za dňom

9:20

Animované biblické príbehy NZ

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Spojení oceánom (Dáša Mazáková)

11:00

Fundamenty (Liturgia - dielo Najsvätejšej Trojice)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Náš večný cieľ)

13:30

Runiverz

13:50

Kulmenie (Pieta)

14:10

vKontexte (autor: Juraj Vittek, téma: Duch liturgie)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Na území Boha

16:30

Bez hraníc: Povolanie

17:05

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o svadbe kráľovho syna)

17:30

Doma je doma (Oslavujeme osemdesiatku)

18:35

Animované biblické príbehy NZ

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: Novinár podľa Františka)

20:50

Gréckokatolícky magazín

21:10

Vlastná cesta (sr. Zdislava Elena Potočárová)

21:45

Svedectvo

21:50

Chvály (Lámačské chvály)

22:40

Doma je doma (Sv. František a 800 rokov Porciunkuly)

23:40

Z prameňa

Streda 05.10.2016

0:05

Krátke správy

0:20

V škole Ducha (autor: Rastislav Dluhý, téma: Svätci milosrdenstva)

0:50

Doma je doma (Týždeň kresťanskej kultúry)

1:50

Gréckokatolícky magazín

2:05

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Náš večný cieľ)

2:35

Môj názor (hosť: Mons. Peter Rusnák, téma: Obzretie sa za Rokom milosrdenstva)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita (autor: Pavol Grach SDB, téma: Birmovanie)

4:00

LUXáreň

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Sv. František a 800 rokov Porciunkuly)

9:15

Animované biblické príbehy NZ

9:50

Generálna audiencia

11:00

Krátke správy

11:10

Z prameňa

11:30

Dedičstvo otcov - Dubová Colonorum

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Peter medzi nami (Rozlišujme hriech od hriešnika)

13:15

V Samárii pri studni (Nebo menom Cenacolo)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (autor: Rastislav Dluhý, téma: Svätci milosrdenstva)

16:30

Vlastná cesta (sr. Zdislava Elena Potočárová)

17:00

Klbko

17:30

Doma je doma (Katolícke Biblické Dielo)

18:35

Animované biblické príbehy NZ

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Prehľad katolíckych periodík

20:20

Quo vadis (Slobodou k neslobode)

21:20

Runiverz

21:35

Godzone magazín

22:05

Vatikánsky magazín

22:35

Svedectvo

22:40

Doma je doma (Oslavujeme osemdesiatku)

23:40

Z prameňa

Štvrtok 06.10.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Stojí to za to! Miroslava a Peter Valáškovci (1/2)

0:35

Môj názor (hosť: Mons. Peter Rusnák, téma: Obzretie sa za Rokom milosrdenstva)

0:50

Cenacolo: Deň za dňom

1:50

Chvály (Lámačské chvály)

2:30

Svedectvo

2:35

Kulmenie (Pieta)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Na území Boha

4:00

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Náš večný cieľ)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Svedectvo

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Oslavujeme osemdesiatku)

9:20

Animované biblické príbehy NZ

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: Novinár podľa Františka)

11:00

Bez hraníc: Povolanie

11:30

LUXáreň

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Vatikánsky magazín

13:35

Večerná univerzita (autor: Pavol Grach SDB, téma: Birmovanie)

14:25

Stojí to za to! Miroslava a Peter Valáškovci (1/2)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Náš večný cieľ)

16:30

Lurdská jaskynka v Bratislave

17:05

Kulmenie (Ben Hur)

17:30

Doma je doma (Misionárske pôsobenie v Tanzánii)

18:35

Animované biblické príbehy NZ

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Svedectvo

20:00

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:05

V škole Ducha (autor: Rastislav Dluhý, téma: Svätci milosrdenstva)

21:40

Zlatá niť viery na Britských ostrovoch (1/3)

22:10

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Náš večný cieľ)

22:40

Doma je doma (Katolícke Biblické Dielo)

23:40

Z prameňa

Piatok 07.10.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Runiverz

0:35

Peter medzi nami (Rozlišujme hriech od hriešnika)

0:50

Doma je doma (Za život)

1:50

Večerná univerzita (autor: Pavol Grach SDB, téma: Birmovanie)

2:35

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o svadbe kráľovho syna)

2:50

Svedectvo

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Quo vadis (Slobodou k neslobode)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:20

Doma je doma (Katolícke Biblické Dielo)

9:20

Animované biblické príbehy NZ

9:50

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

V Samárii pri studni (Nebo menom Cenacolo)

11:50

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Quo vadis (Slobodou k neslobode)

13:55

Svedectvo

14:00

Chvály (Lámačské chvály)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vzťahy (Kráľovstvo čísiel)

16:30

Zlatá niť viery na Britských ostrovoch (1/3)

17:05

Môj názor (hosť: Mons. Peter Rusnák, téma: Obzretie sa za Rokom milosrdenstva)

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Cenacolo: Deň za dňom

18:35

Animované biblické príbehy NZ

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Prehľad katolíckych periodík

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Effeta (Lk 17, 11 - 19)

20:55

Stojí to za to! Miroslava a Peter Valáškovci (2/2)

21:10

Kulmenie (Ben Hur)

21:30

Svedectvo

21:35

Chvály (Rieka života)

22:20

Runiverz

22:40

Doma je doma (Misionárske pôsobenie v Tanzánii)

23:40

Z prameňa

Sobota 08.10.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Nebo menom Cenacolo)

1:55

Hudobné pódium (Festival Verím Pane 2015: Sába)

2:40

Peter medzi nami (Rozlišujme hriech od hriešnika)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: Novinár podľa Františka)

4:00

Vlastná cesta (sr. Zdislava Elena Potočárová)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko

8:20

Čo meno, to svätý

8:35

Vzťahy (Kráľovstvo čísiel)

9:00

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o svadbe kráľovho syna)

9:45

Svätá omša z Ladiec

11:30

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: Novinár podľa Františka)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Hudobné pódium (Magnet)

14:40

Kulmenie (Ben Hur)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večerná univerzita (autor: Mons. Jozef Haľko, téma: Eucharistia)

16:45

Gréckokatolícky magazín

17:05

Runiverz

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Mariánske jubileum, modlitbová vigília

18:35

Klbko

18:55

Čo meno, to svätý

19:05

Ruženec z Lúrd

19:40

Stojí to za to! Miroslava a Peter Valáškovci (2/2)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Genezis

22:25

Bez hraníc: Povolanie

23:00

Quo vadis (Slobodou k neslobode)

Nedeľa 09.10.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Kulmenie (Ben Hur)

0:45

Levoča 2016: Modlitba sv. ruženca mladých pútnikov pred SDM v Krakove

1:30

Levoča 2016: Mariánsky koncert

2:45

Svedectvo

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (autor: Rastislav Dluhý, téma: Svätci milosrdenstva)

4:00

Effeta (Lk 17, 11 - 19)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko

8:20

Čo meno, to svätý

8:35

Effeta (Lk 17, 11 - 19)

9:10

LUXáreň

9:40

Peter medzi nami (Rozlišujme hriech od hriešnika)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Svedectvo

10:30

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Svätá omša z hory Živčáková

13:30

Akatist požehnania rodín

14:25

Stojí to za to! Miroslava a Peter Valáškovci (2/2)

14:40

Môj názor (hosť: Mons. Peter Rusnák, téma: Sociálna subkomisia KBS)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (autor: Rastislav Dluhý, téma: Matka milosrdenstva)

16:35

Genezis

18:35

Klbko

18:55

Čo meno, to svätý

19:05

Ruženec z Lúrd

19:40

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o nepoctivom správcovi)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Náš večný cieľ)

20:55

Kulmenie (Ben Hur)

21:10

Bez hraníc: Povolanie

21:40

Lurdská jaskynka v Bratislave

22:10

Zlatá niť viery na Britských ostrovoch (1/3)

22:40

Vzťahy (Kráľovstvo čísiel)

23:10

Večerná univerzita (autor: Mons. Jozef Haľko, téma: Eucharistia)