Pondelok 01.10.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Farské charity)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan, moc a morálka)

2:25

Keď láska víťazí / Príbehy písané životom

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Odpovede na otázky veriacich 3/3)

3:50

Slovo v obraze (Prichádzanie)

4:00

Viera do vrecka

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Ferčekovce)

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Zvestovanie)

8:55

LUXáreň

9:25

VneMY (Okom za oko)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza (Blahoslavenstvá)

11:00

Príbehy písané životom: Rozvody

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Spolu

13:10

Iba škola

13:30

Večerná univerzita / On je živý (1)

14:25

Keď láska víťazí / Príbehy písané životom

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Miloš Lichner SJ)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Zvestovanie)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Celibát v Katolíckej cirkvi)

22:00

Rehoľná abeceda / Strážca času

22:10

Biskup Barnáš

22:30

Slovo v obraze (Prichádzanie)

22:45

Poltónklub

23:45

Z prameňa

Utorok 02.10.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Príbehy písané životom: Rozvody

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:10

Eucharistické zázraky (Eucharistický zázrak sv. Petra Damieniho a z Trani, Taliansko)

2:25

VneMY (Okom za oko)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Prichádzanie)

4:00

Jeden na jedného (Aké zmeny potrebuje Ústavný súd?)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Narodenie)

8:55

Kresťan v spoločnosti (Kresťan, moc a morálka)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Keď láska víťazí / Príbehy písané životom

11:00

Doma je doma (Farské charity)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine

13:25

Quo vadis

14:10

VneMY (Okom za oko)

14:40

Eucharistické zázraky (Eucharistický zázrak sv. Petra Damieniho a z Trani, Taliansko)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Rehoľná abeceda / Strážca času

16:15

Biskup Barnáš

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Nesiem vás v srdci do neba)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Narodenie)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:15

RomaSlovak - Bohoslovci

20:25

vKontexte (Miloš Lichner: Trest smrti )

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Cynthia Maleski, Cleveland, Ohio)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Miloš Lichner SJ)

23:00

Medzi nebom a zemou (Rudolf Dobiáš)

23:45

Z prameňa

Streda 03.10.2018

0:10

Krátke správy

0:30

Doma je doma (Farské charity)

1:20

Poltónklub

2:25

Na ceste v rodine

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Kráľ Herodes a mudrci)

8:55

Vaticano

9:25

Spolu

9:45

Krátke správy

10:00

Svätá omša z Vatikánu

11:30

Doma je doma (Nesiem vás v srdci do neba)

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Medzi nebom a zemou (Rudolf Dobiáš)

14:05

Rehoľná abeceda / Strážca času

14:15

Biskup Barnáš

14:35

Iba škola

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Otvorenie biskupskej Synody o mladých

17:30

Doma je doma (OZ Maják nádeje)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Kráľ Herodes a mudrci)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (8. prikázanie - Previnenia proti pravde)

21:30

Jeden na jedného (Dôsledky a opatrenia v prípadoch sexuálneho zneužívania )

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály (Spoločenstvo SP)

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Na ceste v rodine

23:45

Z prameňa

Štvrtok 04.10.2018

0:10

Krátke správy

0:30

Doma je doma (Nesiem vás v srdci do neba)

1:20

V Samárii pri studni (Celibát v Katolíckej cirkvi)

2:40

Slovo v obraze (Prichádzanie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Chlapec v chráme)

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (Miloš Lichner: Trest smrti )

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (OZ Maják nádeje)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Chvály (Spoločenstvo SP)

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Dôsledky a opatrenia v prípadoch sexuálneho zneužívania)

14:50

Slovo v obraze (Prichádzanie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (27. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Runiverz

16:45

Kulmenie (Návrat márnotratného syna)

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Leonardium Prešov)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Chlapec v chráme)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium (Poetica musica)

21:45

Skopje: Deň vďakyvzdania

22:10

Jeden na jedného (Dôsledky a opatrenia v prípadoch sexuálneho zneužívania)

22:25

Štiavnické metamorfózy

22:55

Quo vadis

23:45

Z prameňa

Piatok 05.10.2018

0:10

Krátke správy

0:30

Doma je doma (OZ Maják nádeje)

1:20

Večerná univerzita / On je živý (1)

2:25

Rehoľná abeceda / Strážca času

2:35

Biskup Barnáš

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza / Blahoslavenstvá

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

7:55

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ján Krstiteľ)

8:55

Večera u Slováka (27. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom (Cynthia Maleski, Cleveland, Ohio)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Leonardium Prešov)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Dôsledky a opatrenia v prípadoch sexuálneho zneužívania)

13:30

V Samárii pri studni (Celibát v Katolíckej cirkvi)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky (Ferrara, Taliansko, 12. storočie)

16:55

Godzone magazín

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Ján Krstiteľ)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Svätá Terézia z Lisieux - Veľká Božia láska

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Miloš Lichner: Trest smrti )

23:10

Na ceste v rodine

23:45

Z prameňa

Sobota 06.10.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (8. prikázanie - Previnenia proti pravde)

1:20

Medzi nebom a zemou (Rudolf Dobiáš)

2:05

Katechéza (Blahoslavenstvá)

2:25

Spojení oceánom (Cynthia Maleski, Cleveland, Ohio)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (27. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Prichádzanie)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko

8:20

V škole Ducha (Miloš Lichner SJ)

8:55

Večerná univerzita / On je živý (1)

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Rehoľná abeceda / Strážca času

10:40

Biskup Barnáš

11:00

Moja misia - magazín

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Prichádzanie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:00

Stretnutie Svätého Otca a synodálnych otcov s mládežou

19:00

Svätá Terézia z Lisieux - Veľká Božia láska

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch (1/2)

22:10

Eucharistické zázraky (Ferrara, Taliansko, 12. storočie)

22:20

Godzone magazín

22:55

Runiverz

23:30

Spojení oceánom (Cynthia Maleski, Cleveland, Ohio)

Nedeľa 07.10.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Miloš Lichner: Trest smrti )

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Prichádzanie)

2:10

Eucharistické zázraky (Ferrara, Taliansko, 12. storočie)

2:25

Večera u Slováka (27. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner SJ)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (O zvestovaní)

8:20

Runiverz

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

10:00

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša z Obišoviec

12:00

Svätá omša z hory Živčáková

13:50

Ruženec

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

16:10

Kulmenie (Návrat márnotratného syna)

16:35

Klinec po hlavičke (Martin Mekel: O horlivosti)

16:40

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch (1/2)

18:20

Eucharistické zázraky (Ferrara, Taliansko, 12. storočie)

18:35

Klbko a rodina (O zvestovaní)

19:05

Katechéza / Blahoslavenstvá

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Príprava na sv. spoveď)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie (Zažiariť!)

21:45

Rehoľná abeceda / Strážca času

21:55

Biskup Barnáš

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Miloš Lichner: Trest smrti )

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky (Ferrara, Taliansko, 12. storočie)