Pondelok 30.09.2019

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Eco challenge/Eko výzva)

1:25

V škole Ducha (Marián Gavenda: Čo je to Božia vôľa?)

2:00

Z javora

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Pápeži koncilu)

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:35

Modlitba k sv. Jánovi Pavlovi II. patrónovi TV LUX

7:38

Týždeň s ... (Gr. kat. farnosť Lukov)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Dominikán na ihrisku)

10:10

Z prameňa

10:30

Týždeň s ...

10:40

Na ceste k Bohu (Presvätá Bohorodička Ochrankyňa)

11:00

Moja misia - magazín

12:00

Anjel Pána

12:15

Modlitba k sv. Jánovi Pavlovi II. patrónovi TV LUX

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo Božie...podľa Jána (5)

13:30

Iba škola (Spojená škola sv. Vincenta de Paul v Bratislave)

13:55

Univerzita tretieto veku

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Marián Gavenda: Duchovný život )

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Cyklopúť do Svätej zeme)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

A teraz čo? (Kresťan a tetovanie)

20:30

V Samárii pri studni (Básnik Ján Frátrik, alebo o potrebách a potrebe umenia)

22:00

Dedičstvo otcov – Kláštorisko

22:30

Pakistan – mesto strachu

23:00

Viera do vrecka (Prečo misie?)

23:15

vKontexte (Martin Kramara: List kňazom)

23:45

Z prameňa

Utorok 01.10.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály

2:05

Svedectvo

2:15

Quo vadis (Dominikán na ihrisku)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Univerzita tretieto veku

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Svedectvo

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

9:00

Fundamenty (Pápeži koncilu)

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Cyklopúť do Svätej zeme)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Z javora

13:30

Poltónklub (Monika Ližbetin)

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Srbsko - semienka nádeje

17:00

Peter medzi nami

17:15

Na ceste k Bohu (Presvätá Bohorodička Ochrankyňa)

17:30

Kráľovstvo bez hraníc

18:00

Vešpery z Vatikánu

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Apokalyptické varovania)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Poznačení Bohom - Sv. František z Assisi

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Na ceste k Bohu (Presvätá Bohorodička Ochrankyňa)

23:15

Godzone magazín

23:45

Z prameňa

Streda 02.10.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Cyklopúť do Svätej zeme)

1:20

Poltónklub (Monika Ližbetin)

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Apokalyptické varovania)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza / Blahoslavenstvá

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Srbsko - semienka nádeje

9:30

Generálna audiencia

10:30

A teraz čo? (Kresťan a tetovanie)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Nie je misia ako misia)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Poznačení Bohom - Sv. František z Assisi

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Apokalyptické varovania)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Mjanmarsko - smäd po mieri

17:00

Klbko - o sviatostiach (2)

17:30

Doma je doma (Putovanie za Pannou Máriou)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

21:30

Jeden na jedného (Aký bol Národný pochod za život?)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza / Blahoslavenstvá

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 03.10.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Nie je misia ako misia)

1:20

V Samárii pri studni (Básnik Ján Frátrik, alebo o potrebách a potrebe umenia)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Taizé

4:05

Svedectvo

4:20

Týždeň s ...

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Mjanmarsko - smäd po mieri

9:25

Quo vadis (Dominikán na ihrisku)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Peter medzi nami

11:00

Doma je doma (Putovanie za Pannou Máriou)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Taizé

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (27. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Spolu

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (V hlave)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium / Koncert Cirkevného konzervatória (1)

21:50

Pani Marta

22:25

Jeden na jedného (Aký bol Národný pochod za život?)

22:55

Nová kvalita života (192)

23:10

V škole Ducha (Marián Gavenda: Duchovný život)

23:45

Z prameňa

Piatok 04.10.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Putovanie za Pannou Máriou)

1:20

Univerzita tretieto veku

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (27. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo Božie...podľa Jána (5)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:00

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:25

Pozvánka

8:30

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo Božie...podľa Jána (5)

9:40

Spolu

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (V hlave)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

13:55

Quo vadis (Dominikán na ihrisku)

14:25

Jeden na jedného (Aký bol Národný pochod za život?)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života (192)

16:25

Vzťahy (Hrušky a jablká)

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Hložníkov odkaz)

17:15

A teraz čo? (Kresťan a tetovanie)

17:30

Moja misia - magazín (Drotár za kamerou)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Kráľovná a Matka Chorvátov

21:30

Z javora

22:00

LUXáreň

22:30

Srbsko - semienka nádeje

23:00

Katechéza / Blahoslavenstvá

23:15

Večera u Slováka (27. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 05.10.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Vzťahy (Hrušky a jablká)

2:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Duchovný život)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium / Koncert Cirkevného konzervatória (1)

4:00

Pani Marta

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko - o sviatostiach (2)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Univerzita tretieto veku

10:05

Krátke správy

10:15

Vzťahy (Hrušky a jablká)

10:45

A teraz čo? (Kresťan a tetovanie)

11:00

Poznačení Bohom - Sv. František z Assisi

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Z javora

13:30

Večera u Slováka (27. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:00

Konzistórium - záznam

18:55

Klbko - o sviatostiach (2)

19:15

Prehľad katolíckych periodík

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Lurdy (1)

22:00

Nová kvalita života (192)

22:15

Kulmenie (Hložníkov odkaz)

22:30

Mjanmarsko - smäd po mieri

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (27. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 06.10.2019

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Taizé

1:10

Svedectvo

1:20

Poznačení Bohom - Sv. František z Assisi

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín (Drotár za kamerou)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (01/12) / O zvestovaní

8:25

Kulmenie (Hložníkov odkaz)

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života (192)

9:55

Spravodajský súhrn

10:15

Eucharistické zázraky

10:30

Svätá omša z Obišoviec

12:00

Svätá omša z Hory Živčáková

14:00

Ruženec / Radostný ruženec.

14:25

Spolu

14:40

A teraz čo? (Kresťan a tetovanie)

15:00

Svätá omša z Vatikánu - záznam

17:00

Lurdy (1)

18:35

Spojení oceánom

19:00

Katechéza / Blahoslavenstvá

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Prečo ľudia veria?)

21:00

Medzi nebom a zemou (Katarína Jantáková)

21:45

Poznačení Bohom - Sv. František z Assisi

22:45

Jeden na jedného (Aký bol Národný pochod za život?)

23:00

Univerzita tretieto veku