Pondelok 08.10.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Leonardium Prešov)

1:25

Fundamenty (8. prikázanie - Previnenia proti pravde)

2:25

Štiavnické metamorfózy

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner SJ)

3:50

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Uľanka)

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Nielen z chleba žije človek)

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza (Blahoslavenstvá)

11:00

Moja misia - magazín

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie (Návrat márnotratného syna)

13:10

Runiverz

13:30

Večerná univerzita: On je živý (2)

14:25

Štiavnické metamorfózy

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (doc.ThLic. Miloš Lichner SJ: Spoločne s Pannou Máriou)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Milión detí sa modlí ruženec)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Nielen z chleba žije človek)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Tri Terézie z Karmelu)

22:00

Viera v Rusku: Svätý Serafim

22:30

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

22:45

Hudobné pódium (Poetica musica)

23:20

Skopje: Deň vďakyvzdania

23:45

Z prameňa

Utorok 09.10.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Moja misia - magazín

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály (Spoločenstvo SP)

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

4:00

Jeden na jedného (Dôsledky a opatrenia v prípadoch sexuálneho zneužívania)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ján Krstiteľ a Salome)

8:55

Fundamenty (8. prikázanie - Previnenia proti pravde)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Štiavnické metamorfózy

11:00

Doma je doma (Milión detí sa modlí ruženec)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Príprava na sv. spoveď)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Viera v Rusku: Svätý Serafim

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Viera do vrecka

17:30

Doma je doma (Poriadok ako cesta k svätosti?)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Ján Krstiteľ a Salome)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:15

RomaSlovak - Vysokoškoláčky

20:25

vKontexte (Jozef Jančovič: Mýtický Ježiš)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Cynthia Maleski, Cleveland, Ohio)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (doc.ThLic. Miloš Lichner SJ: Spoločne s Pannou Máriou)

23:00

Americko-slovenské inšpirácie (Zažiariť!)

23:45

Z prameňa

Streda 10.10.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Milión detí sa modlí ruženec)

1:20

Hudobné pódium (Poetica musica)

1:55

Skopje: Deň vďakyvzdania

2:25

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Príprava na sv. spoveď)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Svadba v Káne Galilejskej)

8:55

Vaticano

9:25

Kulmenie (Návrat márnotratného syna)

9:45

Generálna audiencia

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Poriadok ako cesta k svätosti?)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie (Zažiariť!)

14:05

Viera v Rusku: Svätý Serafim

14:35

Runiverz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Mjanmarsko - Na rovnakej ceste

17:00

Klbko a rodina (O zvestovaní)

17:30

Doma je doma (Ráchelina vinica)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Svadba v Káne Galilejskej)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Kresťan v spoločnosti (Kresťan, moc a morálka)

21:30

Jeden na jedného (Aký je veriaci volič ? Aké témy ho trápia a čo od spoločnosti očakáva?)

21:45

Viera do vrecka (Falošné predstavy o Bohu)

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Príprava na sv. spoveď)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 11.10.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Poriadok ako cesta k svätosti?)

1:20

V Samárii pri studni (Tri Terézie z Karmelu)

2:40

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Žena pri studni)

8:55

Viera do vrecka (Falošné predstavy o Bohu)

9:15

vKontexte (Jozef Jančovič: Mýtický Ježiš)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Ráchelina vinica)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Taizé

14:20

Jeden na jedného (Aký je veriaci volič ? Aké témy ho trápia a čo od spoločnosti očakáva?)

14:50

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (28. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Iba škola

16:45

Spolu

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Jubileum mučeníckej smrti Košických mučeníkov)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Žena pri studni)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (F6)

22:10

Jeden na jedného (Aký je veriaci volič ? Aké témy ho trápia a čo od spoločnosti očakáva?)

22:25

Mjanmarsko - Na rovnakej ceste

22:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 12.10.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Ráchelina vinica)

1:20

Večerná univerzita: On je živý (2)

2:25

Viera v Rusku: Svätý Serafim

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza (Blahoslavenstvá)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Kázeň na vrchu)

8:55

Večera u Slováka (28. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom (Cynthia Maleski, Cleveland, Ohio)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Jubileum mučeníckej smrti Košických mučeníkov)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Aký je veriaci volič ? Aké témy ho trápia a čo od spoločnosti očakáva?)

13:30

V Samárii pri studni (Tri Terézie z Karmelu)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

VneMY (OKOM ZA OKO)

17:30

Misie - Až na kraj sveta s jezuitmi

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Kázeň na vrchu)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Svätý František z Assisi - Najchudobnejší z chudobných

21:30

Quo vadis

22:10

Z prameňa

22:25

Ruženec z Fatimy

23:30

vKontexte

Sobota 13.10.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan, moc a morálka)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie (Zažiariť!)

2:05

Katechéza (Blahoslavenstvá)

2:25

Spojení oceánom (Cynthia Maleski, Cleveland, Ohio)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (28. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko a rodina (O zvestovaní)

8:20

V škole Ducha (doc.ThLic. Miloš Lichner SJ: Spoločne s Pannou Máriou)

8:55

Večerná univerzita: On je živý (2)

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Viera v Rusku: Svätý Serafim

11:00

Misie - Až na kraj sveta s jezuitmi

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána (5)

16:30

Slovo Božie...podľa Jána (6)

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Svätý František z Assisi - Najchudobnejší z chudobných

18:35

Klbko a rodina (O zvestovaní)

19:00

Ruženec z Fatimy

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch (2/2)

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

VneMY (OKOM ZA OKO)

22:55

Iba škola

23:30

Spojení oceánom (Cynthia Maleski, Cleveland, Ohio)

Nedeľa 14.10.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Mýtický Ježiš)

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (28. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (doc.ThLic. Miloš Lichner SJ: Spoločne s Pannou Máriou)

4:00

Iba škola

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (O rodine)

8:20

Iba škola

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

9:45

Slovo Božie...podľa Jána (5)

10:15

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Tri Terézie z Karmelu)

14:20

VneMY (OKOM ZA OKO)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Božia milosť)

16:10

Spolu

16:35

Klinec po hlavičke (o. Marián Kuffa: O úlohe otca)

16:40

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch (2/2)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko a rodina (O rodine)

19:05

Katechéza (Blahoslavenstvá)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Na ceste v rodine (Počúvaj ma, miláčik)

21:00

Medzi nebom a zemou (Páter Leonardo)

21:45

Viera v Rusku: Svätý Serafim

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Mýtický Ježiš)

23:05

Quo vadis

23:45

Eucharistické zázraky