Pondelok 07.10.2019

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (V hlave)

1:25

V škole Ducha (Marián Gavenda: Duchovný život)

2:00

Spojení oceánom

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:35

Modlitba k sv. Jánovi Pavlovi II. patrónovi TV LUX

7:38

Týždeň s ... (Farnosť Breznička)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Medzi nebom a zemou (Katarína Jantáková)

9:40

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Prečo ľudia veria?)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza / Blahoslavenstvá

11:00

Moja misia - magazín (Drotár za kamerou)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo Božie...podľa Jána (6)

13:30

Spolu

13:55

Večerná univerzita (Medzinárodný kongres o nádeji)

14:35

Mimoriadny misijný mesiac - október 2019

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Marián Gavenda: Božia vôľa v bežnom živote)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Byť voľný ako vták)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

Prečo, otče? (Načo chodíme do kostola?)

20:30

V Samárii pri studni (Kardinál Newman - svätec, ktorý spojil vieru a život)

22:00

Srbsko - semienka nádeje

22:30

Mjanmarsko - smäd po mieri

23:00

Peter medzi nami

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Apokalyptické varovania)

23:45

Z prameňa

Utorok 08.10.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín (Drotár za kamerou)

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:05

Svedectvo

2:15

Duchovná poradňa ( Michal Zamkovský CSsR: Prečo ľudia veria?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita (Medzinárodný kongres o nádeji)

4:00

Mimoriadny misijný mesiac - október 2019

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Svedectvo

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

9:00

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Byť voľný ako vták)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Pani Marta

14:00

Istanbulský dohovor

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Kresťania v Pakistane

17:00

Viera do vrecka (Prečo misie?)

17:30

Doma je doma (Svätý Vincent na Slovensku)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Marek Krošlák: Politizácia náboženstva)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Poznačení Bohom - Sv. Jozef Kupertínsky

22:15

Medzi nebom a zemou (Katarína Jantáková)

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Vzťahy: Hrušky a jablká

23:45

Z prameňa

Streda 09.10.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Byť voľný ako vták)

1:20

Hudobné pódium / Koncert Cirkevného konzervatória (1)

2:00

Pani Marta

2:20

vKontexte (Marek Krošlák: Politizácia náboženstva)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza / Blahoslavenstvá

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Kresťania v Pakistane

9:30

Generálna audiencia

10:30

Prečo, otče? (Načo chodíme do kostola?)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Svätý Vincent na Slovensku)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Poznačení Bohom - Sv. Jozef Kupertínsky

14:00

vKontexte (Marek Krošlák: Politizácia náboženstva)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Nikaragua - biskup David

17:00

Klbko a rodina (O zvestovaní)

17:30

Doma je doma (Slušnosť a poriadok)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Dve tváre koncilu)

21:30

Jeden na jedného (Čo sa deje so sociálnymi sieťami?)

21:45

Viera do vrecka (Prečo misie?)

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza / Blahoslavenstvá

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 10.10.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Svätý Vincent na Slovensku)

1:20

V Samárii pri studni (Kardinál Newman - svätec, ktorý spojil vieru a život)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Chvály

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Nikaragua - biskup David

9:25

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Prečo ľudia veria?)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Prečo misie?)

11:00

Doma je doma (Slušnosť a poriadok)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Chvály

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou (Katarína Jantáková)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (28. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Iba škola (Spojená škola sv. Vincenta de Paul v Bratislave)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Dievčenský spevácky zbor Faustínky)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium

21:50

Láska a rodičovstvo (Ľudská osoba a sexualita)

22:10

Jeden na jedného (Čo sa deje so sociálnymi sieťami?)

22:25

Slovo Božie...podľa Jána (6)

22:55

Nová kvalita života (193)

23:10

V škole Ducha (Marián Gavenda: Božia vôľa v bežnom živote)

23:45

Z prameňa

Piatok 11.10.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Slušnosť a poriadok)

1:20

Večerná univerzita

2:00

Mimoriadny misijný mesiac - október 2019

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (28. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou (Katarína Jantáková)

4:00

Slovo Božie...podľa Jána (6)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo Božie...podľa Jána (6)

9:40

Iba škola (Spojená škola sv. Vincenta de Paul v Bratislave)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Dievčenský spevácky zbor Faustínky)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Fundamenty (Dve tváre koncilu)

13:55

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Prečo ľudia veria?)

14:25

Jeden na jedného (Čo sa deje so sociálnymi sieťami?)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života (193)

16:25

Godzone magazín

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Caravaggio)

17:15

Prečo, otče? (Načo chodíme do kostola?)

17:30

Moja misia - magazín (Srí Lanka)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

fa -TAL / Lendak

21:30

Spojení oceánom

22:00

LUXáreň

22:30

Kresťania v Pakistane

23:00

Katechéza / Blahoslavenstvá

23:15

Večera u Slováka (28. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 12.10.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Fundamenty (Dve tváre koncilu)

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Godzone magazín

2:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Božia vôľa v bežnom živote)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium

4:00

Láska a rodičovstvo (Ľudská osoba a sexualita)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko a rodina (O zvestovaní)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita (Medzinárodný kongres o nádeji)

9:45

Mimoriadny misijný mesiac - október 2019

10:05

Krátke správy

10:15

Godzone magazín

10:45

Prečo, otče? (Načo chodíme do kostola?)

11:00

Poznačení Bohom - Sv. Jozef Kupertínsky

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Večera u Slováka (28. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Svätá omša z Košíc

17:30

fa -TAL / Lendak

18:35

Klbko a rodina (O zvestovaní)

19:00

Prehľad katolíckych periodík

19:05

Loretánske litánie

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Lurdy (2)

22:00

Nová kvalita života (193)

22:15

Kulmenie (Caravaggio)

22:30

Ruženec z Fatimy

Nedeľa 13.10.2019

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Chvály

1:10

Svedectvo

1:20

Poznačení Bohom - Sv. Jozef Kupertínsky

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín (Srí Lanka)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:05

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (O rodine)

8:25

Kulmenie (Caravaggio)

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života (193)

9:55

Spravodajský súhrn

10:15

Eucharistické zázraky

10:35

Katechéza / Blahoslavenstvá

11:00

Svätá omša zo Sampora

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Kardinál Newman - svätec, ktorý spojil vieru a život)

14:30

Z javora

15:00

Svätá omša z Vatikánu - záznam

17:00

Lurdy (2)

18:30

Ruženec z Fatimy

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Za oponou)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Poznačení Bohom - Sv. Jozef Kupertínsky

22:45

Jeden na jedného (Čo sa deje so sociálnymi sieťami?)

23:00

Večerná univerzita (Medzinárodný kongres o nádeji)

23:40

Mimoriadny misijný mesiac - október 2019