Pondelok 05.10.2020

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Quo vadis s Maxom Kašparů: Darovať a prijať

1:10

Svedectvo

1:15

Moja misia - magazín

2:20

STOPovanie

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Príprava na misijný mesiac)

4:15

Zabudnuté poklady

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (7)

7:00

Svätá omša

8:10

Týždeň s ...(Farnosť Likavka / Spiš)

8:25

Dobrodružstvá chrobáčikov: Odvahou vpred (3/13)

9:00

Medzi nebom a zemou

9:40

Povolanie laik (Božia vôľa)

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Tajomstvo svätého hrobu

11:25

Zambia - DJ Baza

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Z javora

13:50

Katolicizmus (6) / Cirkev – Kristovo mystické telo

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Vaticano

16:40

Týždeň s ...(Farnosť Likavka / Spiš)

16:55

Serra: Stále vpred, nikdy späť (1/5) / Rytieri Svätého Kríža

17:30

Doma je doma (Boh medzi notami)

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec / Ruženec svetla.

19:30

Dobrodružstvá chrobáčikov: Odvahou vpred (3/13)

20:00

Krátke správy

20:10

Boh k tebe hovorí

20:15

A teraz čo? (SOCIÁLNE SIETE A KRESŤAN)

20:30

V Samárii pri studni (Schopnosť rozlišovať)

22:00

STOPovanie

22:30

Moja misia - magazín

23:00

Hudobné pódium / Gregorián (2)

23:45

Z prameňa

Utorok 06.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Katolicizmus (6) / Cirkev – Kristovo mystické telo

1:10

Svedectvo

1:15

LUXáreň

1:45

Zambia - DJ Baza

2:20

Spojení oceánom

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma

4:20

Týždeň s ...(Farnosť Likavka / Spiš)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (8)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Slovo v obraze / Svätý Svorad

8:25

Dobrodružstvá chrobáčikov: Priveľké sústo (4/13)

9:00

Moja misia - magazín

9:30

Serra: Stále vpred, nikdy späť (1/5) / Rytieri Svätého Kríža

10:00

Krátke správy

10:10

Svedectvo

10:15

A teraz čo? (SOCIÁLNE SIETE A KRESŤAN)

10:20

LUXáreň

10:55

Doma je doma (Boh medzi notami)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Spojení oceánom

13:50

Katechéza

14:05

A teraz čo? (SOCIÁLNE SIETE A KRESŤAN)

14:10

Medzi nebom a zemou

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života - biblické čítania)

17:05

Viera do vrecka (Ako spoznám Božiu vôľu?)

17:20

Svedectvo

17:30

Doma je doma (Mystika rodiny)

18:30

Svätá omša

19:00

Dobrodružstvá chrobáčikov: Priveľké sústo (4/13)

19:30

Krátke správy

19:45

Týždeň s ...(Farnosť Likavka / Spiš)

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína

21:05

vKontexte (Gašpar Fronc: Kto má právo prežiť?)

21:45

Gréckokatolícky magazín

22:00

František Xaverský a Cirkev v Japonsku

23:00

Povolanie laik (Božia vôľa)

Streda 07.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Boh medzi notami)

1:10

Svedectvo

1:15

Poltónklub (Magnet)

2:20

Vaticano

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma

4:20

Týždeň s ...(Farnosť Likavka / Spiš)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (9)

7:00

Svätá omša z Prešova

7:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:10

Eucharistické zázraky

8:25

Dobrodružstvá chrobáčikov: Jama plná levov (5/13)

9:00

Krátke správy

9:10

Týždeň s ...(Farnosť Likavka / Spiš)

9:20

Generálna audiencia

10:20

Slovo v obraze / Svätý Svorad

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:55

Doma je doma (Mystika rodiny)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

STOPovanie

13:50

Hudobné pódium / Zbor z Katedrály sv. Martina v Bratislave (1)

14:35

Litánie ku svätému Jozefovi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Klbko - o sviatostiach (6)

16:25

GU100

16:45

A teraz čo? (SOCIÁLNE SIETE A KRESŤAN)

16:55

Sýria - to, čo zostalo

17:30

Doma je doma (Nestratiť svoju hodnotu...)

18:30

Svätá omša z Košíc

19:00

Ruženec / Bolestný ruženec.

19:30

Dobrodružstvá chrobáčikov: Jama plná levov (5/13)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Jeden na jedného (Sloboda slova a vierovyznania)

20:50

Fundamenty (O spoločenských komunikačných prostriedkoch)

21:50

Z javora

22:20

V Samárii pri studni (Schopnosť rozlišovať)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 08.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Mystika rodiny)

1:10

Svedectvo

1:15

František Xaverský a Cirkev v Japonsku

2:00

Peter medzi nami

2:20

vKontexte (Gašpar Fronc: Kto má právo prežiť?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma

4:20

Týždeň s ...(Farnosť Likavka / Spiš)

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (10)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Boh k tebe hovorí

8:15

Svedectvo

8:25

Dobrodružstvá chrobáčikov: Požehnanie v prestrojení (6/13)

9:00

Z javora

9:30

Spojení oceánom

10:00

Krátke správy

10:10

Viera do vrecka (Ako spoznám Božiu vôľu?)

10:25

vKontexte (Gašpar Fronc: Kto má právo prežiť?)

10:55

Doma je doma (Nestratiť svoju hodnotu...)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:15

LUXáreň

13:50

Jeden na jedného (Sloboda slova a vierovyznania)

14:05

A teraz čo? (SOCIÁLNE SIETE A KRESŤAN)

14:10

Moja misia - magazín

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Večera u Slováka (28. nedeľa v Cezročnom období)

16:35

Slovo v obraze / Svätý Svorad

16:45

Eucharistické zázraky

17:00

Povolanie laik (V chráme lesa - Ivan Kňaze)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:20

A teraz čo? (SOCIÁLNE SIETE A KRESŤAN)

17:30

Doma je doma (Kurz Samuel)

18:30

Svätá omša

19:00

Dobrodružstvá chrobáčikov: Požehnanie v prestrojení (6/13)

19:30

Krátke správy

19:45

Týždeň s ...

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína

20:40

Z prameňa

20:50

Eucharistické zázraky

21:05

Sýria - to, čo zostalo

21:35

Poltónklub (The Elements)

22:40

Správy zo Svätej zeme

23:05

A teraz čo? (SOCIÁLNE SIETE A KRESŤAN)

23:15

Serra: Stále vpred, nikdy späť (1/5) / Rytieri Svätého Kríža

23:45

Z prameňa

Piatok 09.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Nestratiť svoju hodnotu...)

1:10

Svedectvo

1:15

V Samárii pri studni (Schopnosť rozlišovať)

2:35

Boh k tebe hovorí

2:40

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (50) Krst a krstná milosť

4:20

Týždeň s ...(Farnosť Likavka / Spiš)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (11)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:15

A teraz čo? (SOCIÁLNE SIETE A KRESŤAN)

8:25

Dobrodružstvá chrobáčikov: Vďaka postačí (7/13)

9:00

Fundamenty (O spoločenských komunikačných prostriedkoch)

10:00

Krátke správy

10:15

Prehľad katolíckych periodík

10:20

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Kurz Samuel)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Vaticano

13:50

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života - biblické čítania)

14:20

Gréckokatolícky magazín

14:35

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Týždeň s ...(Farnosť Likavka / Spiš)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Godzone magazín (Slúžiaci líder)

16:35

Prehľad katolíckych periodík

16:40

vKontexte (Gašpar Fronc: Kto má právo prežiť?)

17:10

Nová kvalita života

17:30

Moja misia - magazín

18:00

Správy zo Svätej zeme

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:30

Dobrodružstvá chrobáčikov: Vďaka postačí (7/13)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Eucharistické zázraky

20:30

Poznačení Bohom - Sv. František z Assisi

21:30

Viera do vrecka (Ako spoznám Božiu vôľu?)

21:50

Serra: Stále vpred, nikdy späť (1/5) / Rytieri Svätého Kríža

22:20

Spojení oceánom

22:45

Večera u Slováka (28. nedeľa v Cezročnom období)

23:15

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života - biblické čítania)

23:45

Z prameňa

Sobota 10.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Kurz Samuel)

1:10

Svedectvo

1:15

Z javora

1:45

Večera u Slováka (28. nedeľa v Cezročnom období)

2:15

Boh k tebe hovorí

2:20

Katechéza

2:35

Jeden na jedného (Sloboda slova a vierovyznania)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Spojení oceánom

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (12)

7:00

Svätá liturgia

8:00

Viera do vrecka (Ako spoznám Božiu vôľu?)

8:25

Klbko - o sviatostiach (6)

8:45

GU100

9:05

Godzone magazín (Slúžiaci líder)

9:32

Týždeň s ...(Farnosť Likavka / Spiš)

9:40

A teraz čo? (SOCIÁLNE SIETE A KRESŤAN)

9:50

Slovo v obraze / Svätý Svorad

10:00

Krátke správy

10:20

Sýria - to, čo zostalo

10:55

František Xaverský a Cirkev v Japonsku

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Večera u Slováka (28. nedeľa v Cezročnom období)

13:50

Povolanie laik (V chráme lesa - Ivan Kňaze)

14:05

Prehľad katolíckych periodík

14:10

Taizé

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Diaľnica do neba

16:30

Blahorečenie Carla Acutisa

18:00

LUXáreň

18:30

Svätá omša

19:20

Klbko - o sviatostiach (6)

19:40

GU100

20:00

Spravodajský súhrn

20:30

Pius XII.: Pod rímskym nebom (1)

22:10

Katechéza

22:20

Eucharistické zázraky

22:40

vKontexte (Gašpar Fronc: Kto má právo prežiť?)

23:20

Medzi nebom a zemou

Nedeľa 11.10.2020

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života - biblické čítania)

1:00

Svedectvo

1:05

Serra: Stále vpred, nikdy späť (1/5) / Rytieri Svätého Kríža

1:30

Boh k tebe hovorí

1:40

Moja misia - magazín

2:15

Gréckokatolícky magazín

2:35

Nová kvalita života

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium / Zbor z Katedrály sv. Martina v Bratislave (1)

4:00

Vaticano

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (13)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:40

Eucharistické zázraky

7:50

Slovo v obraze / Duch Svätý v nás

8:00

Gréckokatolícky magazín

8:15

Boh k tebe hovorí

8:25

Klbko - o sviatostiach (7)

8:45

Tvorivo

9:00

LUXáreň

9:30

Katechéza

10:00

Svätá omša z Prešova

11:00

Diaľnica do neba

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

V Samárii pri studni (Schopnosť rozlišovať)

14:35

Svedectvo

14:40

Týždeň s ...(Farnosť Likavka / Spiš)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Na tónoch vďačnosti

16:45

Pius XII.: Pod rímskym nebom (1)

18:30

Svätá omša z Košíc

19:15

Tvorivo

19:30

Quo vadis (Sila bratstva)

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína

20:35

Spravodajský súhrn

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

František Xaverský a Cirkev v Japonsku

22:45

Jeden na jedného (Sloboda slova a vierovyznania)

23:00

Poltónklub (The Elements)