Pondelok 17.10.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o nespravodlivom sudcovi a vdove)

0:50

Doma je doma (Pomáhame chudobným?)

1:50

Fundamenty (Slávenie liturgie)

2:50

Svedectvo

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Svedectvo

3:20

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

4:00

Zlatá niť viery na Britských ostrovoch (2/3)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Kapušany)

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (O ľuďoch bez domova)

9:20

Animované biblické príbehy NZ

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Staroslovanské centrá – Kopčany

11:15

Godzone magazín

11:40

Peter medzi nami (Nik nie je definitívne stratený)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V škole Ducha (Teológia svätých ako „pravá tvár Cirkvi“)

13:35

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu, 1. časť)

14:20

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o nespravodlivom sudcovi a vdove)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Vatikánsky magazín

17:05

Môj názor (hosť: Mons. Jozef Haľko, téma: Rodina a jej premeny)

17:30

Doma je doma (Skautské tajomstvá)

18:35

Animované biblické príbehy NZ

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Týždeň s ... (Farnosť Kapušany)

20:15

Pozvánka

20:25

V Samárii pri studni (Sviečka za nenarodené deti)

21:50

Terezkino tajomstvo

22:50

LUXáreň

23:20

Stojí to za to! (Marek a Denisa Schindlerovci)

23:40

Z prameňa

Utorok 18.10.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Vatikánsky magazín

0:50

Doma je doma (Doma je doma z Rajeckej Lesnej)

1:50

Generálna audiencia

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu, 1. časť)

4:00

Bez hraníc: Misionár kameramanom

4:30

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Terezkino tajomstvo

9:00

Milión detí sa modlí ruženec

9:30

Animované biblické príbehy NZ

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Spojení oceánom (Štefan Slovák)

11:00

Fundamenty (Slávenie liturgie)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Duchovná poradňa (autor: o. Ján Buc, téma: Vzťahy nás môžu zabiť)

13:30

Runiverz

13:50

Kulmenie (J. R. R. Tolkien)

14:10

vKontexte (autor: Juraj Vittek, téma: Liturgia - urob si sám?)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Staroslovanské centrá – Kopčany

16:30

Dedičstvo otcov – Kláštorisko

17:05

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o nespravodlivom sudcovi a vdove)

17:30

Doma je doma (Stretnutie stredoeurópskych katolíckych televízií a producentov s EWTN)

18:35

Animované biblické príbehy NZ

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: František reformuje komunikaciu)

20:50

Gréckokatolícky magazín

21:10

Vlastná cesta (prof. Jozef Jarab)

21:45

Svedectvo

21:50

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

22:40

Doma je doma (Skautské tajomstvá)

23:40

Z prameňa

Streda 19.10.2016

0:05

Krátke správy

0:20

V škole Ducha (Teológia svätých ako „pravá tvár Cirkvi“)

0:50

Doma je doma (Hudba a hudobné nástroje)

1:50

Gréckokatolícky magazín

2:05

Duchovná poradňa (autor: o. Ján Buc, téma: Vzťahy nás môžu zabiť)

2:35

Môj názor (hosť: Mons. Jozef Haľko, téma: Rodina a jej premeny)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita (autor: Ľubomíra Cehuľová, téma: Sviatosť manželstva. Sväteniny a ľudová nábožnosť)

4:00

LUXáreň

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Skautské tajomstvá)

9:15

Animované biblické príbehy NZ

9:50

Generálna audiencia

11:00

Krátke správy

11:10

Z prameňa

11:30

Zlatá niť viery na Britských ostrovoch (2/3)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Peter medzi nami (Nik nie je definitívne stratený)

13:15

V Samárii pri studni (Sviečka za nenarodené deti)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (Teológia svätých ako „pravá tvár Cirkvi“)

16:30

Vlastná cesta (prof. Jozef Jarab)

17:00

Klbko

17:30

Doma je doma (Úcta k starším)

18:35

Animované biblické príbehy NZ

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Prehľad katolíckych periodík

20:20

Kresťan v spoločnosti (Extrémizmus)

21:20

Runiverz

21:35

Godzone magazín

22:05

Vatikánsky magazín

22:35

Svedectvo

22:40

Doma je doma (Stretnutie stredoeurópskych katolíckych televízií a producentov s EWTN)

23:40

Z prameňa

Štvrtok 20.10.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Stojí to za to! (Marek a Denisa Schindlerovci)

0:35

Môj názor (hosť: Mons. Jozef Haľko, téma: Rodina a jej premeny)

0:50

Terezkino tajomstvo

1:50

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

2:30

Svedectvo

2:35

Kulmenie (J. R. R. Tolkien)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Staroslovanské centrá – Kopčany

4:00

Duchovná poradňa (autor: o. Ján Buc, téma: Vzťahy nás môžu zabiť)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Svedectvo

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Stretnutie stredoeurópskych katolíckych televízií a producentov s EWTN)

9:20

Animované biblické príbehy NZ

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: František reformuje komunikáciu)

11:00

Dedičstvo otcov – Kláštorisko

11:30

LUXáreň

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Vatikánsky magazín

13:35

Večerná univerzita (autor: Ľubomíra Cehuľová, téma: Sviatosť manželstva. Sväteniny a ľudová nábožnosť)

14:25

Stojí to za to! (Marek a Denisa Schindlerovci)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Duchovná poradňa (autor: o. Ján Buc, téma: Vzťahy nás môžu zabiť)

16:30

Staroslovanské centrá - Kostoľany pod Tríbečom

17:05

Kulmenie (Pán prsteňov)

17:30

Doma je doma (O ľuďoch bez domova)

18:35

Animované biblické príbehy NZ

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Svedectvo

20:00

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:05

V škole Ducha (Teológia svätých ako „pravá tvár Cirkvi“)

21:40

Zlatá niť viery na Britských ostrovoch (3/3)

22:10

Duchovná poradňa (autor: o. Ján Buc, téma: Vzťahy nás môžu zabiť)

22:40

Doma je doma (Úcta k starším)

23:40

Z prameňa

Piatok 21.10.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Runiverz

0:35

Peter medzi nami (Nik nie je definitívne stratený)

0:50

Doma je doma (O ľuďoch bez domova)

1:50

Večerná univerzita (autor: Ľubomíra Cehuľová, téma: Sviatosť manželstva. Sväteniny a ľudová nábožnosť)

2:35

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o nespravodlivom sudcovi a vdove)

2:50

Svedectvo

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Kresťan v spoločnosti (Extrémizmus)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Úcta k starším)

9:20

Animované biblické príbehy NZ

9:50

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Prehľad katolíckych periodík

10:45

Živý vstup

11:00

Zádušná svätá omša zo Šaštína

12:25

Ruženec

13:00

Kresťan v spoločnosti (Extrémizmus)

13:55

Svedectvo

14:00

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vzťahy (Postupne do neba)

16:30

Zlatá niť viery na Britských ostrovoch (3/3)

17:05

Môj názor (hosť: Mons. Jozef Haľko, téma: Rodina a jej premeny)

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Biblia - domovina moja

18:35

Animované biblické príbehy NZ

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Prehľad katolíckych periodík

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Effeta (Lk 18, 9 - 14)

20:55

Stojí to za to! (Marián a Ľudmila Rudincovci)

21:10

Kulmenie (Pán prsteňov)

21:30

Svedectvo

21:35

Chvály (F6)

22:20

Runiverz

22:40

Doma je doma (O ľuďoch bez domova)

23:40

Z prameňa

Sobota 22.10.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Sviečka za nenarodené deti)

1:55

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu, 1. časť)

2:40

Peter medzi nami (Nik nie je definitívne stratený)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: František reformuje komunikáciu)

4:00

Vlastná cesta (prof. Jozef Jarab)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko

8:20

Čo meno, to svätý

8:35

Vzťahy (Postupne do neba)

9:05

Dedičstvo otcov – Kláštorisko

9:35

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o nespravodlivom sudcovi a vdove)

9:50

Jubilejná generálna audiencia

10:50

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: František reformuje komunikáciu)

11:20

Vlastná cesta (prof. Jozef Jarab)

11:45

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu, 2. časť)

14:40

Kulmenie (Pán prsteňov)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večerná univerzita (autor: Vladimír Juhás, téma: Spoveď)

17:05

Gréckokatolícky magazín

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

LUXáreň

18:00

Effeta (Lk 18, 9 - 14)

18:35

Klbko

18:55

Čo meno, to svätý

19:05

Ruženec z Lúrd

19:40

Stojí to za to! (Marián a Ľudmila Rudincovci)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Abrahám (1/2)

22:25

Dedičstvo otcov – Kláštorisko

23:00

Kresťan v spoločnosti (Extrémizmus)

Nedeľa 23.10.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Kulmenie (Pán prsteňov)

0:45

K nám sa obráť, o Matka láskavá

1:50

Ecce homo - Hľa, človek

2:45

Svedectvo

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Teológia svätých ako „pravá tvár Cirkvi“)

4:00

Effeta (Lk 18, 9 - 14)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko

8:20

Čo meno, to svätý

8:35

Effeta (Lk 18, 9 - 14)

9:10

LUXáreň

9:40

Peter medzi nami (Nik nie je definitívne stratený)

10:00

Svätá omša z Kapušian

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V Samárii pri studni (Sviečka za nenarodené deti)

14:25

Stojí to za to! (Marián a Ľudmila Rudincovci)

14:40

Môj názor (hosť: Mons. Jozef Haľko, téma: Virtuálna realita a duchovný svet mládeže)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (Teológia svätých ako jednota „premýšľajúcej teológie“ a „prežívanej teológie“)

16:35

Abrahám (1/2)

18:35

Klbko

18:55

Čo meno, to svätý

19:05

Ruženec z Lúrd

19:40

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o neúrodnom figovníku)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Duchovná poradňa (autor: o. Ján Buc, téma: Vzťahy nás môžu zabiť)

20:55

Kulmenie (Pán prsteňov)

21:10

Dedičstvo otcov – Kláštorisko

21:40

Staroslovanské centrá - Kostoľany pod Tríbečom

22:10

Zlatá niť viery na Britských ostrovoch (3/3)

22:40

Vzťahy (Postupne do neba)

23:10

Večerná univerzita (autor: Vladimír Juhás, téma: Spoveď)