Pondelok 15.10.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Rok svätých košických mučeníkov)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan, moc a morálka)

2:25

Mjanmarsko - Na rovnakej ceste

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (doc.ThLic. Miloš Lichner SJ: Spoločne s Pannou Máriou)

3:50

Slovo v obraze (Božia milosť)

4:00

Viera do vrecka (Falošné predstavy o Bohu)

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Terňa)

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (O stratenom synovi)

8:55

LUXáreň

9:25

VneMY (Okom za oko)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza (Blahoslavenstvá)

11:00

Misie - Až na kraj sveta s jezuitmi

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Spolu

13:10

Iba škola

13:25

Večerná univerzita

14:15

Argentína - história a súčasnosť

14:25

Mjanmarsko - Na rovnakej ceste

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Blízko Panny Márie)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Dni dôvery)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (O stratenom synovi)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Ochrana a pomoc obetiam násilia)

22:00

Rodina Nepoškvrnenej

22:30

Slovo v obraze (Božia milosť)

22:45

Poltónklub (F6)

23:45

Z prameňa

Utorok 16.10.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Misie - Až na kraj sveta s jezuitmi

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

VneMY (Okom za oko)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Božia milosť)

4:00

Jeden na jedného (Aký je veriaci volič ? Aké témy ho trápia a čo od spoločnosti očakáva?)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Dobrá zvesť)

8:55

Kresťan v spoločnosti (Kresťan, moc a morálka)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Mjanmarsko - Na rovnakej ceste

11:00

Doma je doma (Dni dôvery)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine (Počúvaj ma, miláčik!)

13:25

Quo vadis

14:10

VneMY (Okom za oko)

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Rodina Nepoškvrnenej

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Túžim pomôcť... Kresťanský kouč)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Dobrá zvesť)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:15

RomaSlovak - Kňazská rodina

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Nemal by byť celibát dobrovoľný?)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Anna Venglar, Warren, Michigan)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Blízko Panny Márie)

23:00

Medzi nebom a zemou (Páter Leonardo)

23:45

Z prameňa

Streda 17.10.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Dni dôvery)

1:20

Poltónklub (F6)

2:25

Na ceste v rodine (Počúvaj ma, miláčik!)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš povoláva apoštolov)

8:55

Vaticano

9:25

Spolu

9:45

Generálna audiencia

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Túžim pomôcť... Kresťanský kouč)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Medzi nebom a zemou (Páter Leonardo)

14:05

Rodina Nepoškvrnenej

14:35

Iba škola

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Egypt – Poznačení krížom

17:00

Klbko a rodina (O rodine)

17:30

Doma je doma (Kedy vzniklo evanjelium?)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš povoláva apoštolov)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (8. prikázanie - Rešpektovanie pravdy)

21:30

Jeden na jedného (Registrované partnerstvá)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály (F6)

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Na ceste v rodine (Počúvaj ma, miláčik!)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 18.10.2018

0:10

Krátke správy

0:30

Doma je doma (Túžim pomôcť... Kresťanský kouč)

1:20

V Samárii pri studni (Ochrana a pomoc obetiam násilia)

2:40

Slovo v obraze (Božia milosť)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ježišove zázraky)

9:00

Milión detí sa modlí ruženec

9:40

Peter medzi nami

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Kedy vzniklo evanjelium?)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Chvály (F6)

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Registrované partnerstvá)

14:50

Slovo v obraze (Božia milosť)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Runiverz

16:45

Kulmenie

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Terezkini rodičia)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Ježišove zázraky)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium (CARMINA VOCUM: Spomienkový koncert)

21:50

Argentína - história a súčasnosť

22:10

Jeden na jedného (Registrované partnerstvá)

22:25

Egypt – Poznačení krížom

22:55

Quo vadis

23:45

Z prameňa

Piatok 19.10.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Kedy vzniklo evanjelium?)

1:20

Večerná univerzita

2:10

Argentína - história a súčasnosť

2:25

Rodina Nepoškvrnenej

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza / Blahoslavenstvá

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (O bohatom Zachejovi)

8:55

Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom (Anna Venglar, Warren, Michigan)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Terezkini rodičia)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Registrované partnerstvá)

13:30

V Samárii pri studni (Ochrana a pomoc obetiam násilia)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (O bohatom Zachejovi)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Svätá Terézia z Ávily - svätica priateľstva

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Juraj Vittek: Nemal by byť celibát dobrovoľný?)

23:10

Na ceste v rodine (Počúvaj ma, miláčik!)

23:45

Z prameňa

Sobota 20.10.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (8. prikázanie - Rešpektovanie pravdy)

1:20

Medzi nebom a zemou (Páter Leonardo)

2:05

Katechéza (Blahoslavenstvá)

2:25

Spojení oceánom (Anna Venglar, Warren, Michigan)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Božia milosť)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko a rodina (O rodine)

8:20

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Blízko Panny Márie)

8:55

Večerná univerzita

9:45

Argentína - história a súčasnosť

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Rodina Nepoškvrnenej

11:00

Moja misia - magazín

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Božia milosť)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Svätá omša z Manhattanu, štát New York

16:40

Nová kvalita života

17:00

Stretnutie Svätého Otca a synodálnych otcov s mládežou - záznam

19:00

Svätá Terézia z Ávily - svätica priateľstva

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Evanjelium podľa Jána (1)

22:15

Eucharistické zázraky

22:30

Godzone magazín

23:00

Runiverz

23:30

Spojení oceánom (Anna Venglar, Warren, Michigan)

Nedeľa 21.10.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Juraj Vittek: Nemal by byť celibát dobrovoľný?)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (F6)

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Božia milosť)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Blízko Panny Márie)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (O ceste)

8:20

Runiverz

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z kaplnky TV LUX

10:45

Slovo Božie...podľa Jána (6)

11:15

Peter medzi nami

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Ochrana a pomoc obetiam násilia)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Sv. Jakub)

16:10

Kulmenie

16:35

Klinec po hlavičke (o. Peter Gombita: O nepotrebných veciach)

16:40

Evanjelium podľa Jána (1)

18:25

Eucharistické zázraky

18:40

Klbko a rodina (O ceste)

19:05

Katechéza (Podobenstvá)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Piatok a pôst)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie

21:45

Rodina Nepoškvrnenej

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Juraj Vittek: Nemal by byť celibát dobrovoľný?)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky