Pondelok 14.10.2019

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Dievčenský spevácky zbor Faustínky)

1:25

V škole Ducha (Marián Gavenda: Božia vôľa v bežnom živote)

2:00

Z javora

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Dve tváre koncilu)

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s ... (Farnosť Sabinov)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Za oponou)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza / Blahoslavenstvá

11:00

Moja misia - magazín (Srí Lanka)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo Božie...podľa Jána (7)

13:30

Iba škola (Spojená škola sv. Vincenta de Paul v Bratislave)

13:55

Večerná univerzita (Medzinárodný kongres o nádeji)

14:35

Láska a rodičovstvo (Zodpovedné otcovstvo)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Marián Gavenda: Živý Boh medzi nami)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Ako médiá ovplyvňujú kultúru)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

20:30

V Samárii pri studni (Ako sa modliť)

22:00

Kresťania v Pakistane

22:30

Nikaragua - biskup David

23:00

Viera do vrecka (Prečo misie?)

23:15

vKontexte (Marek Krošlák: Politizácia náboženstva)

23:45

Z prameňa

Utorok 15.10.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín (Srí Lanka)

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály

2:05

Svedectvo

2:15

Quo vadis (Za oponou)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita (Medzinárodný kongres o nádeji)

4:00

Láska a rodičovstvo (Zodpovedné otcovstvo)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Svedectvo

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

9:00

Fundamenty (Dve tváre koncilu)

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Ako médiá ovplyvňujú kultúru)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Z javora

13:30

Hudobné pódium

14:10

Láska a rodičovstvo (Ľudská osoba a sexualita)

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Svätá zem - chrám nádeje

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Kresťanský koučing)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Majú byť biskupi lídrami?)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Poznačení Bohom: Svätý Pio z Pietrelciny

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Godzone magazín

23:45

Z prameňa

Streda 16.10.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Ako médiá ovplyvňujú kultúru)

1:20

Hudobné pódium

2:00

Láska a rodičovstvo (Ľudská osoba a sexualita)

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Majú byť biskupi lídrami?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza / Blahoslavenstvá

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Svätá zem - chrám nádeje

9:30

Generálna audiencia

10:30

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Kresťanský koučing)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Poznačení Bohom: Svätý Pio z Pietrelciny

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Majú byť biskupi lídrami?)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Návrat domov

17:00

Klbko a rodina (02/12) / O rodine

17:30

Doma je doma (Desatoro s deťmi)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Katolicizmus (4) / Jediná pýcha našej padnutej prirodzenosti: Mária, Matka Božia

21:30

Jeden na jedného (Zmena modlitby Otče náš)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza / Blahoslavenstvá

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 17.10.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Kresťanský koučing)

1:20

V Samárii pri studni (Ako sa modliť)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Taizé

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Návrat domov

9:25

Quo vadis (Za oponou)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Peter medzi nami

11:00

Doma je doma (Desatoro s deťmi)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Taizé

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Spolu

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Poslanie ženy)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (Sima Martausová)

22:10

Jeden na jedného (Zmena modlitby Otče náš)

22:25

Slovo Božie...podľa Jána (7)

22:55

Nová kvalita života (194)

23:10

V škole Ducha (Marián Gavenda: Živý Boh medzi nami)

23:45

Z prameňa

Piatok 18.10.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Desatoro s deťmi)

1:20

Večerná univerzita (Medzinárodný kongres o nádeji)

2:00

Láska a rodičovstvo (Zodpovedné otcovstvo)

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo Božie...podľa Jána (7)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

9:00

Milión detí sa modlí ruženec

9:45

Gréckokatolícky magazín

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Poslanie ženy)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Katolicizmus (4) / Jediná pýcha našej padnutej prirodzenosti: Mária, Matka Božia

13:55

Quo vadis (Za oponou)

14:25

Jeden na jedného (Zmena modlitby Otče náš)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života (194)

16:25

Vzťahy: Priesečníky viery

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie: Chesterton

17:15

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

17:30

Moja misia - magazín (Páter Juraj Vojenčiak)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Indonézia – Páter Stef

21:30

Z javora

22:00

LUXáreň

22:30

Svätá zem - chrám nádeje

23:00

Katechéza / Blahoslavenstvá

23:15

Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 19.10.2019

0:05

Krátke správy

0:20

Katolicizmus (4) / Jediná pýcha našej padnutej prirodzenosti: Mária, Matka Božia

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Vzťahy: Priesečníky viery

2:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Živý Boh medzi nami)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub (Sima Martausová)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko a rodina (02/12) / O rodine

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita (Medzinárodný kongres o nádeji)

9:45

Láska a rodičovstvo (Zodpovedné otcovstvo)

10:05

Krátke správy

10:15

Vzťahy: Priesečníky viery

10:45

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

11:00

Poznačení Bohom: Svätý Pio z Pietrelciny

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Z javora

13:30

Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Generálna audiencia

16:40

Nová kvalita života (194)

17:00

LUXáreň

17:30

Indonézia – Páter Stef

18:35

Klbko a rodina (02/12) / O rodine

19:00

Prehľad katolíckych periodík

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Bitka pri Viedni: 11.september 1683

22:00

Nová kvalita života (194)

22:15

Kulmenie: Chesterton

22:30

Návrat domov

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 20.10.2019

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Taizé

1:10

Svedectvo

1:20

Poznačení Bohom: Svätý Pio z Pietrelciny

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín (Páter Juraj Vojenčiak)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (03/12) / O ceste

8:25

Kulmenie: Chesterton

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života (194)

10:00

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Ako sa modliť)

14:25

Spolu

14:40

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Spojení oceánom

16:40

Bitka pri Viedni: 11.september 1683

18:10

Kulmenie: Chesterton

18:35

Klbko a rodina (03/12) / O ceste

19:00

Katechéza / Blahoslavenstvá

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Ján Buc: Falošné predstavy o Bohu)

21:00

Medzi nebom a zemou (Jozef Sedlák)

21:45

Poznačení Bohom: Svätý Pio z Pietrelciny

22:45

Jeden na jedného (Zmena modlitby Otče náš)

23:00

Večerná univerzita (Medzinárodný kongres o nádeji)

23:40

Láska a rodičovstvo (Zodpovedné otcovstvo)