Pondelok 12.10.2020

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

1:10

Svedectvo

1:15

Moja misia - magazín

2:20

Godzone magazín (Slúžiaci líder)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Ako médiá ovplyvňujú kultúru)

4:15

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (14)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Radostný ruženec.

8:10

Týždeň s ...(Farnosť Kračúnovce)

8:25

Dobrodružstvá chrobáčikov (Radosť pre všetkých)

9:00

Medzi nebom a zemou

9:40

Povolanie laik (V chráme lesa - Ivan Kňaze)

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

František Xaverský a Cirkev v Japonsku

11:25

Sýria - to, čo zostalo

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:10

Na tónoch vďačnosti

13:50

Fundamenty (O spoločenských komunikačných prostriedkoch)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Vaticano

16:40

Týždeň s ...(Farnosť Kračúnovce)

16:55

Serra: Stále vpred, nikdy späť (2/5) / Záhadná vinica

17:30

Doma je doma (Pompejská novéna a ruženec)

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec / Ruženec svetla.

19:30

Dobrodružstvá chrobáčikov (Radosť pre všetkých)

20:00

Krátke správy

20:10

Boh k tebe hovorí

20:15

A teraz čo? (MÔJ MANŽEL JE NEVERIACI)

20:30

V Samárii pri studni (Prítomnosť Ježiša v „domácej cirkvi“)

22:00

Godzone magazín (Slúžiaci líder)

22:30

Ruženec z Fatimy

23:30

Moja misia - magazín

Utorok 13.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Fundamenty (O spoločenských komunikačných prostriedkoch)

1:10

Svedectvo

1:15

LUXáreň

1:45

Sýria - to, čo zostalo

2:20

Quo vadis (Sila bratstva)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Desatoro s deťmi - 1. prikázanie)

4:20

Týždeň s ...(Farnosť Kračúnovce)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (1)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Slovo v obraze / Duch Svätý v nás

8:25

Dobrodružstvá chrobáčikov (Voľným pádom)

9:00

Moja misia - magazín

9:30

Serra: Stále vpred, nikdy späť (2/5) / Záhadná vinica

10:00

Krátke správy

10:10

Svedectvo

10:15

A teraz čo? (MÔJ MANŽEL JE NEVERIACI)

10:20

LUXáreň

10:55

Doma je doma (Pompejská novéna a ruženec)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Quo vadis (Sila bratstva)

13:50

Katechéza

14:05

A teraz čo? (MÔJ MANŽEL JE NEVERIACI)

14:10

Medzi nebom a zemou

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života)

17:05

Viera do vrecka (Tri malé cesty ku svätosti)

17:20

Svedectvo

17:30

Doma je doma (Oblečenie ako posolstvo)

18:30

Svätá omša

19:00

Dobrodružstvá chrobáčikov (Voľným pádom)

19:30

Krátke správy

19:45

Týždeň s ...(Farnosť Kračúnovce)

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína

20:40

Z prameňa

20:50

Eucharistické zázraky

21:00

vKontexte (Juraj Vittek: Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

21:30

Diaľnica do neba

22:30

Povolanie laik (V chráme lesa - Ivan Kňaze)

22:45

Vaticano

23:15

Taizé

Streda 14.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Pompejská novéna a ruženec)

1:10

Svedectvo

1:15

Poltónklub (The Elements)

2:20

Vaticano

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Poslanie ženy)

4:20

Týždeň s ...(Farnosť Kračúnovce)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (2)

6:40

Litánie ku svätému Jozefovi

7:00

Svätá omša z Košíc

7:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:10

Zabudnuté poklady

8:25

Dobrodružstvá chrobáčikov (Skúška obrom)

9:00

Krátke správy

9:10

Týždeň s ...(Farnosť Kračúnovce)

9:20

Generálna audiencia

10:20

Slovo v obraze / Duch Svätý v nás

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:55

Doma je doma (Oblečenie ako posolstvo)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

Godzone magazín (Slúžiaci líder)

13:50

Hudobné pódium / Poetica musica

14:35

Litánie ku svätému Jozefovi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Klbko - o sviatostiach (7)

16:25

Tvorivo

16:45

A teraz čo? (MÔJ MANŽEL JE NEVERIACI)

16:55

Keňa - Sem patrím

17:30

Doma je doma (Po stopách pátra Pia)

18:30

Svätá omša z Prešova

19:00

Ruženec / Bolestný ruženec.

19:30

Dobrodružstvá chrobáčikov (Skúška obrom)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Jeden na jedného (Cirkev v aktuálnej situácii)

20:50

Katolicizmus (7) / Liturgia a Eucharistia – Spojenie s Pánom

21:45

Na tónoch vďačnosti

22:25

V Samárii pri studni (Prítomnosť Ježiša v „domácej cirkvi“)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 15.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Oblečenie ako posolstvo)

1:10

Svedectvo

1:15

Diaľnica do neba

2:00

Peter medzi nami

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Duchovné povolania u nás a vo svete)

4:20

Týždeň s ...(Farnosť Kračúnovce)

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (3)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Boh k tebe hovorí

8:15

Svedectvo

8:25

Dobrodružstvá chrobáčikov (Pevné putá)

8:55

Na tónoch vďačnosti

9:35

Quo vadis (Sila bratstva)

10:00

Krátke správy

10:10

Viera do vrecka (Tri malé cesty ku svätosti)

10:25

vKontexte (Juraj Vittek: Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

10:55

Doma je doma (Po stopách pátra Pia)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:15

LUXáreň

13:50

Jeden na jedného

14:00

A teraz čo? (MÔJ MANŽEL JE NEVERIACI)

14:10

Moja misia - magazín

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

16:35

Slovo v obraze / Duch Svätý v nás

16:45

Zabudnuté poklady

17:00

Povolanie laik (Modlitba nádeje)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:20

A teraz čo? (MÔJ MANŽEL JE NEVERIACI)

17:30

Doma je doma (O sv. Gerardovi)

18:30

Svätá omša

19:00

Dobrodružstvá chrobáčikov (Pevné putá)

19:30

Krátke správy

19:45

Týždeň s ...

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína

20:40

Z prameňa

20:50

Zabudnuté poklady

21:05

Keňa - Sem patrím

21:35

Poltónklub (F6)

22:40

Správy zo Svätej zeme

23:05

A teraz čo? (MÔJ MANŽEL JE NEVERIACI)

23:15

Serra: Stále vpred, nikdy späť (2/5) / Záhadná vinica

23:45

Z prameňa

Piatok 16.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Po stopách pátra Pia)

1:15

V Samárii pri studni (Prítomnosť Ježiša v „domácej cirkvi“)

2:35

Boh k tebe hovorí

2:40

Zabudnuté poklady

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (51) Birmovanie - sviatosť kresťanskej zrelosti

4:20

Týždeň s ...(Farnosť Kračúnovce)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (4)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:15

A teraz čo? (MÔJ MANŽEL JE NEVERIACI)

8:25

Dobrodružstvá chrobáčikov (Taktika strachu)

9:00

Katolicizmus (7) / Liturgia a Eucharistia – Spojenie s Pánom

10:00

Krátke správy

10:15

Prehľad katolíckych periodík

10:20

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (O sv. Gerardovi)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Vaticano

13:50

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života)

14:20

Peter medzi nami

14:35

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Týždeň s ...(Farnosť Kračúnovce)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

STOPovanie

16:35

Prehľad katolíckych periodík

16:40

vKontexte (Juraj Vittek: Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

17:10

Nová kvalita života

17:30

Moja misia - magazín

18:00

Správy zo Svätej zeme

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:30

Dobrodružstvá chrobáčikov (Taktika strachu)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Zabudnuté poklady

20:30

Poznačení Bohom: Svätý Jozef Kupertínsky

21:30

Viera do vrecka (Tri malé cesty ku svätosti)

21:50

Serra: Stále vpred, nikdy späť (2/5) / Záhadná vinica

22:20

Quo vadis (Sila bratstva)

22:45

Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

23:15

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života)

23:45

Z prameňa

Sobota 17.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (O sv. Gerardovi)

1:10

Na tónoch vďačnosti

1:45

Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

2:16

Boh k tebe hovorí

2:20

Katechéza

2:35

Jeden na jedného (Cirkev v aktuálnej situácii)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Spojení oceánom

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (5)

7:00

Svätá liturgia

8:00

Viera do vrecka (Tri malé cesty ku svätosti)

8:25

Klbko - o sviatostiach (7)

8:45

Tvorivo

9:05

STOPovanie

9:30

Týždeň s ...(Farnosť Kračúnovce)

9:40

A teraz čo? (MÔJ MANŽEL JE NEVERIACI)

9:50

Slovo v obraze / Duch Svätý v nás

10:00

Krátke správy

10:20

Keňa - Sem patrím

10:50

Diaľnica do neba

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

13:50

Povolanie laik (Modlitba nádeje)

14:05

Akatist k sv. Kozmovi a Damiánovi, liečiteľom chorôb

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Nová kvalita života

16:10

Poznačení Bohom: Svätý Jozef Kupertínsky

17:00

LUXáreň

17:30

STOPovanie

18:00

Vaticano

18:30

Svätá omša

19:20

Klbko - o sviatostiach (7)

19:40

Tvorivo

20:00

Spravodajský súhrn

20:30

Pius XII.: Pod rímskym nebom (2)

22:10

Katechéza

22:20

Zabudnuté poklady

22:40

vKontexte (Juraj Vittek: Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

23:20

Medzi nebom a zemou

Nedeľa 18.10.2020

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svätá omša a liturgia života)

1:00

Svedectvo

1:05

Serra: Stále vpred, nikdy späť (2/5) / Záhadná vinica

1:30

Boh k tebe hovorí

1:40

Moja misia - magazín

2:15

Peter medzi nami

2:35

Nová kvalita života

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium / Poetica musica

4:00

Vaticano

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (6)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:40

Zabudnuté poklady

7:50

Slovo v obraze / Prichádzanie

8:00

Peter medzi nami

8:15

Boh k tebe hovorí

8:25

Klbko - Svätá omša (1)

8:45

GU100 (Dary a darčeky)

9:00

Milión detí sa modlí ruženec

9:45

Boh k tebe hovorí

10:00

Svätá omša z Bratislavy

11:05

A teraz čo? (MÔJ MANŽEL JE NEVERIACI)

11:15

Spravodajský súhrn

11:40

Katechéza

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:30

Eucharistické zázraky (Príbeh Carla Acutis)

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

V Samárii pri studni (Prítomnosť Ježiša v „domácej cirkvi“)

14:35

Svedectvo

14:40

Týždeň s ...(Farnosť Kračúnovce)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Z javora

16:40

Pius XII.: Pod rímskym nebom (2)

18:30

Svätá omša z Bratislavy

19:15

GU100 (Dary a darčeky)

19:30

Spojení vierou

20:00

Modlitba zo Šaštína za odvrátenie epidémie

20:35

Spravodajský súhrn

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Diaľnica do neba

22:45

Jeden na jedného (Cirkev v aktuálnej situácii)

23:00

Poltónklub (F6)