Pondelok 24.10.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o neúrodnom figovníku)

0:50

Doma je doma (Skautské tajomstvá)

1:50

Kresťan v spoločnosti (Extrémizmus)

2:50

Svedectvo

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Svedectvo

3:20

Chvály (F6)

4:00

Zlatá niť viery na Britských ostrovoch (3/3)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Lednica)

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (O ľuďoch bez domova)

9:20

Animované biblické príbehy NZ

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Staroslovanské centrá - Kostoľany pod Tríbečom

11:15

Vzťahy (Postupne do neba)

11:40

Peter medzi nami (Milosrdný otec)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V škole Ducha (Teológia svätých ako jednota „premýšľajúcej teológie“ a „prežívanej teológie“)

13:35

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu, 2. časť)

14:20

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o neúrodnom figovníku)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Vatikánsky magazín

17:05

Môj názor (hosť: Mons. Jozef Haľko, téma: Virtuálna realita a duchovný svet mládeže)

17:30

Doma je doma (Oko v Svätom písme )

18:35

Animované biblické príbehy NZ

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Týždeň s ... (Farnosť Lednica)

20:15

Pozvánka

20:25

V Samárii pri studni (Rodové korene)

21:50

Biblia - domovina moja

22:50

LUXáreň

23:20

Stojí to za to! (Marián a Ľudmila Rudincovci)

23:40

Z prameňa

Utorok 25.10.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Vatikánsky magazín

0:50

Doma je doma (Stretnutie stredoeurópskych katolíckych televízií a producentov s EWTN)

1:50

Generálna audiencia

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu, 2. časť)

4:00

Dedičstvo otcov – Kláštorisko

4:30

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Biblia - domovina moja

9:20

Brat František (Pomodlime sa)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Vlastná cesta (prof. Jozef Jarab)

11:00

Kresťan v spoločnosti (Extrémizmus)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Duchovná poradňa (autor: o. Ján Buc, téma: Vzťahy nás môžu zabiť)

13:30

Runiverz

13:50

Kulmenie (Pán prsteňov)

14:10

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: František reformuje komunikáciu)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Staroslovanské centrá - Kostoľany pod Tríbečom

16:30

Lurdy

17:05

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o neúrodnom figovníku)

17:30

Doma je doma (POVOLANIE PÁPEŽ)

18:35

Brat František (Pomodlime sa)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: Voľná nedeľa - nie je nám to jedno)

20:50

Gréckokatolícky magazín

21:10

Spojení oceánom (Adriana Junio)

21:45

Svedectvo

21:50

Chvály (F6)

22:40

Doma je doma (Oko v Svätom písme)

23:40

Z prameňa

Streda 26.10.2016

0:05

Krátke správy

0:20

V škole Ducha (Teológia svätých ako jednota „premýšľajúcej teológie“ a „prežívanej teológie“)

0:50

Doma je doma (Úcta k starším)

1:50

Gréckokatolícky magazín

2:05

Duchovná poradňa (autor: o. Ján Buc, téma: Vzťahy nás môžu zabiť)

2:35

Môj názor (hosť: Mons. Jozef Haľko, téma: Virtuálna realita a duchovný svet mládeže)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita (autor: Vladimír Juhás, téma: Spoveď)

4:30

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Oko v Svätom písme)

9:20

Brat František (Chlieb života - Eucharistia)

9:50

Generálna audiencia

11:00

Krátke správy

11:10

Z prameňa

11:30

Zlatá niť viery na Britských ostrovoch (3/3)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Peter medzi nami (Milosrdný otec)

13:15

V Samárii pri studni (Rodové korene)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (Teológia svätých ako jednota „premýšľajúcej teológie“ a „prežívanej teológie“)

16:30

Spojení oceánom (Adriana Junio)

17:00

Klbko

17:30

Doma je doma (DUNI - Dobrovoľnícka univerzita eRka)

18:35

Brat František (Chlieb života - Eucharistia)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Prehľad katolíckych periodík

20:20

Fundamenty (Liturgická rozmanitosť)

21:20

Runiverz

21:35

Vzťahy (Postupne do neba)

22:05

Vatikánsky magazín

22:35

Svedectvo

22:40

Doma je doma (POVOLANIE PÁPEŽ)

23:40

Z prameňa

Štvrtok 27.10.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Stojí to za to! (Marián a Ľudmila Rudincovci)

0:35

Môj názor (hosť: Mons. Jozef Haľko, téma: Virtuálna realita a duchovný svet mládeže)

0:50

Biblia - domovina moja

1:50

Chvály (F6)

2:30

Svedectvo

2:35

Kulmenie (Pán prsteňov)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Staroslovanské centrá - Kostoľany pod Tríbečom

4:00

Duchovná poradňa (autor: o. Ján Buc, téma: Vzťahy nás môžu zabiť)

4:30

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:40

Svedectvo

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (POVOLANIE PÁPEŽ)

9:20

Brat František (Ruženec)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: Voľná nedeľa - nie je nám to jedno)

11:00

Lurdy

11:30

LUXáreň

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Vatikánsky magazín

13:35

Večerná univerzita (autor: Vladimír Juhás, téma: Spoveď)

14:25

Stojí to za to! (Marián a Ľudmila Rudincovci)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Duchovná poradňa (autor: o. Ján Buc, téma: Vzťahy nás môžu zabiť)

16:30

Nádej z Beninu

17:05

Kulmenie (C. S. Lewis)

17:30

Doma je doma (Ruženec, Longo a my)

18:35

Brat František (Ruženec)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Svedectvo

20:00

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:05

V škole Ducha (Teológia svätých ako jednota „premýšľajúcej teológie“ a „prežívanej teológie“)

21:40

Vladyka Milan

22:10

Duchovná poradňa (autor: o. Ján Buc, téma: Vzťahy nás môžu zabiť)

22:40

Doma je doma (DUNI - Dobrovoľnícka univerzita eRka)

23:40

Z prameňa

Piatok 28.10.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Runiverz

0:35

Peter medzi nami (Milosrdný otec)

0:50

Doma je doma (O ľuďoch bez domova)

1:50

Večerná univerzita (autor: Vladimír Juhás, téma: Spoveď)

2:50

Svedectvo

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Liturgická rozmanitosť)

4:30

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (DUNI - Dobrovoľnícka univerzita eRka)

9:20

Brat František

9:50

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

V Samárii pri studni (Rodové korene)

11:50

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Fundamenty (Liturgická rozmanitosť)

13:55

Svedectvo

14:00

Chvály (F6)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Godzone magazín

16:30

Vladyka Milan

17:05

Môj názor (hosť: Mons. Jozef Haľko, téma: Virtuálna realita a duchovný svet mládeže)

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Túžba za večnými výšinami

18:35

Brat František

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Prehľad katolíckych periodík

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Effeta (Lk 19, 1 - 10)

20:55

Stojí to za to! (Marián a Ľudmila Rudincovci)

21:10

Kulmenie (C. S. Lewis)

21:30

Svedectvo

21:35

Chvály (MARANA THA)

22:20

Runiverz

22:40

Doma je doma (Ruženec, Longo a my)

23:40

Z prameňa

Sobota 29.10.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Rodové korene)

1:55

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu, 2. časť)

2:40

Peter medzi nami (Milosrdný otec)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: Voľná nedeľa - nie je nám to jedno)

4:00

Spojení oceánom (Adriana Junio)

4:30

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko

8:20

Čo meno, to svätý

8:35

Godzone magazín

9:05

Lurdy

9:35

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o neúrodnom figovníku)

9:50

Túžba za večnými výšinami

10:50

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: Voľná nedeľa - nie je nám to jedno)

11:20

Spojení oceánom (Adriana Junio)

11:45

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu, 3. časť)

14:40

Kulmenie (C. S. Lewis)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša z Tappan, štát New York

17:05

Runiverz

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

LUXáreň

18:00

Effeta (Lk 19, 1 - 10)

18:35

Klbko

18:55

Čo meno, to svätý

19:05

Ruženec z Lúrd

19:40

Stojí to za to! (Marián a Ľudmila Rudincovci)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Abrahám (2/2)

22:25

Lurdy

23:00

Fundamenty (Liturgická rozmanitosť)

Nedeľa 30.10.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Kulmenie (C. S. Lewis)

0:45

7Bolestná

2:00

Novéna k Matke ustavičnej pomoci

2:45

Svedectvo

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Teológia svätých ako jednota „premýšľajúcej teológie“ a „prežívanej teológie“)

4:00

Effeta (Lk 19, 1 - 10)

4:30

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko

8:20

Čo meno, to svätý

8:35

Effeta (Lk 19, 1 - 10)

9:10

LUXáreň

9:40

Peter medzi nami (Milosrdný otec)

10:00

Svätá omša z kaplnky TV LUX

11:15

Svedectvo

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V Samárii pri studni (Rodové korene)

14:25

Stojí to za to! (Marián a Ľudmila Rudincovci)

14:40

Môj názor (hosť: Ulf Silverling; téma: Katolícka cirkev vo Švédsku)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (Štyri formy teológie svätých)

16:35

Abrahám (2/2)

18:35

Klbko

18:55

Čo meno, to svätý

19:05

Ruženec z Lúrd

19:40

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o stratenej drachme)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Otázky okolo pápeža Františka)

20:55

Kulmenie (C. S. Lewis)

21:10

Lurdy

21:40

Nádej z Beninu

22:10

Vladyka Milan

22:40

Godzone magazín

23:10

Večerná univerzita (autor: Andrej Filipek, téma: Krst)