Pondelok 19.10.2020

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

1:10

Svedectvo

1:15

Moja misia - magazín

2:20

STOPovanie

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Nič sa nedeje, mami...)

4:15

Zabudnuté poklady

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (7)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Radostný ruženec.

8:25

Dobrodružstvá chrobáčikov: Ten pravý (13/13)

9:00

Medzi nebom a zemou

9:40

Povolanie laik (Modlitba nádeje)

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Diaľnica do neba

11:25

Keňa - Sem patrím

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Z javora

13:50

Katolicizmus (7) / Liturgia a Eucharistia – Spojenie s Pánom

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Vaticano

16:55

Serra: Stále vpred, nikdy späť (3/5) / Boh a cisár

17:30

Doma je doma (Vďačnosť)

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec / Ruženec svetla.

19:30

Dobrodružstvá chrobáčikov: Ten pravý (13/13)

20:00

Krátke správy

20:10

Boh k tebe hovorí

20:15

A teraz čo? (DIAĽNICA DO NEBA)

20:30

V Samárii pri studni (Carlo Acutis a jeho copyright)

22:00

STOPovanie

22:30

Moja misia - magazín

23:00

Hudobné pódium / Poetica musica

23:45

Z prameňa

Utorok 20.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Katolicizmus (7) / Liturgia a Eucharistia – Spojenie s Pánom

1:10

Svedectvo

1:15

LUXáreň

1:45

Keňa - Sem patrím

2:20

Spojení vierou

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Svätojakubská cesta za chudobných)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (8)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Slovo v obraze / Prichádzanie

8:25

Iesodo (Spoločne pri love)

8:40

Koraland (1/7) Darček

9:00

Moja misia - magazín

9:30

Serra: Stále vpred, nikdy späť (3/5) / Boh a cisár

10:00

Krátke správy

10:10

Svedectvo

10:15

A teraz čo? (DIAĽNICA DO NEBA)

10:20

LUXáreň

10:55

Doma je doma (Vďačnosť)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Spojení vierou

13:50

Katechéza

14:05

A teraz čo? (DIAĽNICA DO NEBA)

14:10

Medzi nebom a zemou

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Univerzita tretieto veku / Kresťanská mystika

17:05

Viera do vrecka (Žena v Cirkvi)

17:20

Svedectvo

17:30

Doma je doma (Zastavme nálepkovid)

18:30

Svätá omša

19:00

Iesodo (Spoločne pri love)

19:15

Koraland (1/7) Darček

19:30

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína

20:40

Z prameňa

20:50

Zabudnuté poklady

21:00

vKontexte (Juraj Vittek: Byť znechutený je horšie ako byť nakazený)

21:30

Gréckokatolícky magazín

21:45

Slovo v obraze / Prichádzanie

22:00

Otec Ján Krapan

23:00

Povolanie laik (Modlitba nádeje)

23:15

Vaticano

23:45

Z prameňa

Streda 21.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Vďačnosť)

1:10

Svedectvo

1:15

Poltónklub (F6)

2:20

Vaticano

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Rytmus v živote)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (9)

7:00

Svätá omša z Prešova

7:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:10

Eucharistické zázraky

8:25

Iesodo (Milujte svojich nepriateľov)

8:40

Koraland (2/7) Výlet

9:00

Krátke správy

9:20

Generálna audiencia

10:20

Slovo v obraze / Prichádzanie

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:55

Doma je doma (Zastavme nálepkovid)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

STOPovanie

13:50

Hudobné pódium / Koncert Cirkevného konzervatória (1)

14:35

Litánie k svätému Jozefovi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Klbko - Svätá omša (1)

16:25

GU100 (Dary a darčeky)

16:45

A teraz čo? (DIAĽNICA DO NEBA)

16:55

Sýria - uprostred popola

17:30

Doma je doma (Včelári a ich remeslo)

18:30

Svätá omša z Košíc

19:00

Ruženec / Bolestný ruženec.

19:30

Iesodo (2/12) Milujte svojich nepriateľov

19:45

Koraland (2/7) Výlet

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Jeden na jedného (Intervencia KBS v spore pred súdom)

20:50

Fundamenty (Deklarácia o kresťanskej výchove)

21:50

Z javora

22:25

V Samárii pri studni (Carlo Acutis a jeho copyright)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 22.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Zastavme nálepkovid)

1:10

Svedectvo

1:15

Otec Ján Krapan

2:00

Peter medzi nami

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Byť znechutený je horšie ako byť nakazený)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Nevytesňujme smrť)

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (10)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Boh k tebe hovorí

8:15

Svedectvo

8:25

Iesodo (3/12) Veriť znamená vidieť

8:40

Koraland (3/7) Pravidlo

9:00

Z javora

9:35

Spojení vierou

10:00

Krátke správy

10:10

Viera do vrecka (Žena v Cirkvi )

10:25

vKontexte (Juraj Vittek: Byť znechutený je horšie ako byť nakazený)

10:55

Doma je doma (Včelári a ich remeslo)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:15

LUXáreň

13:50

Jeden na jedného (Intervencia KBS v spore pred súdom)

14:00

A teraz čo? (DIAĽNICA DO NEBA)

14:10

Moja misia - magazín

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Večera u Slováka (30. nedeľa v Cezročnom období)

16:35

Slovo v obraze / Prichádzanie

16:45

Eucharistické zázraky

17:00

Povolanie laik (Byť darom)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:20

A teraz čo? (DIAĽNICA DO NEBA)

17:30

Doma je doma (Neznesiteľná krehkosť bremena slávy)

18:30

Svätá omša

19:00

Iesodo (3/12) Veriť znamená vidieť

19:30

Koraland (3/7) Pravidlo

19:30

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína

20:40

Z prameňa

20:50

Eucharistické zázraky

21:05

Sýria - uprostred popola

21:35

Poltónklub (Spoločenstvo Piar)

22:40

Správy zo Svätej zeme

23:05

A teraz čo? (DIAĽNICA DO NEBA)

23:15

Serra: Stále vpred, nikdy späť (3/5) / Boh a cisár

23:45

Z prameňa

Piatok 23.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Včelári a ich remeslo)

1:15

V Samárii pri studni (Carlo Acutis a jeho copyright)

2:35

Boh k tebe hovorí

2:40

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (52) Sviatosť chorých

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (11)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:15

A teraz čo? (DIAĽNICA DO NEBA)

8:25

Iesodo (4/12) Zhromaždenie

8:40

Koraland (4/7) Zápas

9:00

Fundamenty (Deklarácie o kresťanskej výchove)

10:00

Krátke správy

10:15

Prehľad katolíckych periodík

10:20

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Neznesiteľná krehkosť bremena slávy)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Vaticano

13:50

Univerzita tretieto veku / Kresťanská mystika

14:35

Gréckokatolícky magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Godzone magazín (Pozerať sa hore)

16:35

Prehľad katolíckych periodík

16:40

vKontexte (Juraj Vittek: Byť znechutený je horšie ako byť nakazený)

17:10

Nová kvalita života

17:30

Moja misia - magazín

18:00

Správy zo Svätej zeme

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:30

Iesodo (4/12) Zhromaždenie

19:45

Koraland (4/7) Zápas

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Eucharistické zázraky

20:30

Poznačení Bohom: Svätá Katarína Sienská

21:30

Viera do vrecka (Žena v Cirkvi)

21:50

Serra: Stále vpred, nikdy späť (3/5) / Boh a cisár

22:20

Spojení vierou

22:45

Večera u Slováka (30. nedeľa v Cezročnom období)

23:15

Univerzita tretieto veku / Kresťanská mystika

Sobota 24.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Neznesiteľná krehkosť bremena slávy)

1:10

Svedectvo

1:15

Z javora

1:45

Večera u Slováka (30. nedeľa v Cezročnom období)

2:15

Boh k tebe hovorí

2:20

Katechéza

2:35

Jeden na jedného (Intervencia KBS v spore pred súdom)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Spojení vierou

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (12)

7:00

Svätá liturgia

8:00

Viera do vrecka (Žena v Cirkvi)

8:25

Klbko - Svätá omša (1)

8:45

GU100 (Dary a darčeky)

9:05

Godzone magazín (Pozerať sa hore)

9:40

A teraz čo? (DIAĽNICA DO NEBA)

9:50

Slovo v obraze / Prichádzanie

10:00

Krátke správy

10:20

Sýria - uprostred popola

10:55

Otec Ján Krapan

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Večera u Slováka (30. nedeľa v Cezročnom období)

13:50

Povolanie laik (Byť darom)

14:05

Prehľad katolíckych periodík

14:10

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša z Manhattanu, štát New York

16:45

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Poznačení Bohom: Svätá Katarína Sienská

18:30

Svätá omša

19:20

Klbko - Svätá omša (1)

19:40

GU100 (Dary a darčeky)

20:00

Spravodajský súhrn

20:30

Babettina hostina

22:10

Katechéza

22:20

Eucharistické zázraky

22:40

vKontexte (Juraj Vittek: Byť znechutený je horšie ako byť nakazený)

23:20

Medzi nebom a zemou

Nedeľa 25.10.2020

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Univerzita tretieto veku / Kresťanská mystika

1:00

Svedectvo

1:05

Serra: Stále vpred, nikdy späť (3/5) / Boh a cisár

1:30

Boh k tebe hovorí

1:40

Moja misia - magazín

2:15

Gréckokatolícky magazín

2:35

Nová kvalita života

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium / Koncert Cirkevného konzervatória (1)

4:00

Vaticano

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (13)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:40

Eucharistické zázraky

7:50

Slovo v obraze / Modlitba

8:00

Gréckokatolícky magazín

8:15

Boh k tebe hovorí

8:25

Klbko - Svätá omša (2)

8:45

Tvorivo

9:05

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

9:40

Boh k tebe hovorí

10:00

Svätá omša z Prešova

11:05

A teraz čo? (DIAĽNICA DO NEBA)

11:15

Spravodajský súhrn

11:40

Katechéza

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

V Samárii pri studni (Carlo Acutis a jeho copyright)

14:35

Svedectvo

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Na tónoch vďačnosti

16:40

Babettina hostina

18:30

Svätá omša z Košíc

19:15

Tvorivo

19:30

Quo vadis (Tancujúca sestra)

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína

20:35

Spravodajský súhrn

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Otec Ján Krapan

22:45

Jeden na jedného (Intervencia KBS v spore pred súdom)

23:00

Poltónklub (Spoločenstvo Piar)