Pondelok 26.10.2015

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

LUXáreň

1:00

Na 5 minút s nami (GTA)

1:20

Boh v Číne

2:20

Večerná univerzita

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Lectio divina

4:00

V škole Ducha (8)

4:30

Ruženec

5:35

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Tatry)

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Doma v Košickej eparchii)

9:15

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá V.)

9:30

Môj názor (téma: Aktivity KBS, hosť: Martin Kramara)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

LUXáreň

11:05

Gréckokatolícky magazín

11:20

Saleziánsky magazín

11:35

Na 5 minút s nami (GTA)

12:00

Anjel Pána

12:25

Doma je doma (Doma v Banskobystrickej diecéze)

13:25

Hudobné pódium

14:10

Viera v Rusku: Návrat, španielske deti v ZSSR

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

vKontexte

16:30

Môj Ararat, pochválený buď naveky!

17:00

Správy zo Svätej zeme

17:30

Doma je doma (Japonské dobrodružstvo slovenských skautov)

18:30

Vatikánsky magazín

19:00

Animované biblické príbehy NZ

19:40

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Týždeň s ... (Farnosť Tatry)

20:25

V Samárii pri studni (Synoda o rodine)

21:55

Boh v Číne

22:50

Fundamenty (téma: Tajomstvá Kristovho života)

23:45

Z prameňa

Utorok 27.10.2015

0:05

Krátke správy

0:20

Viera v Rusku: Návrat, španielske deti v ZSSR

0:50

Doma je doma (Doma v Bratislavskej eparchii)

1:50

Fundamenty (téma: Tajomstvá Kristovho života)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Medzi nebom a zemou

4:00

Duchovná poradňa (téma: Prečo sú kresťania rozdelení?)

4:30

Ruženec

5:20

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Boh v Číne

9:15

V škole Ducha (8)

10:00

Krátke správy

10:15

Z prameňa

10:40

Fundamenty (téma: Tajomstvá Kristovho života)

11:40

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá V.)

12:00

Anjel Pána

12:25

Doma je doma (Doma v Košickej eparchii)

13:25

Duchovná poradňa (téma: Prečo sú kresťania rozdelení?)

14:05

Vatikánsky magazín

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Medzi nebom a zemou

16:40

Viera v Rusku: Návrat, španielske deti v ZSSR

17:05

Môj názor (téma: Aktivity KBS, hosť: Martin Kramara)

17:30

Doma je doma (Milosrdný rok - "I" ako "Ilúzia")

18:30

Festrom

19:00

Animované biblické príbehy NZ

19:40

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

vKontexte (Slávia katolíci Halloween?)

20:50

Gréckokatolícky magazín

21:05

Saleziánsky magazín

21:20

Spojení oceánom (Jozef Krajňák)

21:55

Doma je doma (Japonské dobrodružstvo slovenských skautov)

22:50

LUXáreň

23:20

Správy zo Svätej zeme

23:45

Z prameňa

Streda 28.10.2015

0:05

Krátke správy

0:20

Rumunsko - Smerom k slnku

0:50

Doma je doma (Doma v Trnavskej arcidiecéze)

1:50

Medzi nebom a zemou

2:30

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Lectio divina

4:00

vKontexte (Slávia katolíci Halloween?)

4:30

Ruženec

5:10

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Japonské dobrodružstvo slovenských skautov)

9:15

Festrom

9:50

Generálna audiencia

11:00

Krátke správy

11:20

Z prameňa

11:35

Správy zo Svätej zeme

12:00

Anjel Pána

12:25

Boh v Číne

13:20

V Samárii pri studni (Synoda o rodine)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (8)

16:30

Rumunsko - Smerom k slnku

16:55

Klbko a 12 apoštolov (apoštol Peter)

17:30

Doma je doma (Sila umeleckého slova)

18:30

Viera v Rusku: Ostrov Sachalin, rozkvet lásky

19:00

Animované biblické príbehy NZ

19:40

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Prehľad katolíckych periodík

20:20

Kresťan v spoločnosti (Sociálna náuka Cirkvi - charita a pomoc)

21:20

Vatikánsky magazín

21:55

Doma je doma (Milosrdný rok - "I" ako "Ilúzia")

22:50

Môj názor (téma: Aktivity KBS, hosť: Martin Kramara)

23:05

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 29.10.2015

0:05

Krátke správy

0:20

Festrom

0:50

Doma je doma (Doma v Banskobystrickej diecéze)

1:50

Hudobné pódium (Hanka Servická - Jubilejný koncert, 1. časť)

2:30

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá V.)

2:45

Peter medzi nami (téma: Cyklus katechéz O rodine: Svet potrebuje seniorov, ktorí sa modlia)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

4:00

Spojení oceánom (Jozef Krajňák)

4:30

Ruženec

5:10

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Milosrdný rok - "I" ako "Ilúzia")

9:15

vKontexte (Slávia katolíci Halloween?)

9:40

Peter medzi nami (téma: Cyklus katechéz O rodine: Svet potrebuje seniorov, ktorí sa modlia)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Večerná univerzita

11:15

Medzi nebom a zemou

12:00

Anjel Pána

12:25

Doma je doma (Japonské dobrodružstvo slovenských skautov)

13:25

Kresťan v spoločnosti (Sociálna náuka Cirkvi - charita a pomoc)

14:20

Prehľad katolíckych periodík

14:25

Na 5 minút s nami (GTA)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Spojení oceánom (Jozef Krajňák)

16:25

Godzone magazín

16:55

Viera v Rusku: Ostrov Sachalin, rozkvet lásky

17:30

Doma je doma (Úloha žien v Cirkvi)

18:30

Peru - Radosť z modlitby

19:00

Animované biblické príbehy NZ

19:40

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:05

V škole Ducha (8)

21:35

Na 5 minút s nami (GTA)

21:40

Na 5 min s nami (Radosť z maličkostí)

21:55

Doma je doma (Sila umeleckého slova)

22:50

Duchovná poradňa (téma: Prečo sú kresťania rozdelení?)

23:15

Festrom

23:45

Z prameňa

Piatok 30.10.2015

0:05

Krátke správy

0:20

Spojení oceánom (Jozef Krajňák)

0:50

Doma je doma (Doma v Košickej eparchii)

1:50

Lectio divina

2:30

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Večerná univerzita

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:15

Saleziánsky magazín

4:30

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Sila umeleckého slova)

9:10

Duchovná poradňa (téma: Prečo sú kresťania rozdelení?)

9:35

Peru - Radosť z modlitby

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

V Samárii pri studni (Synoda o rodine)

12:00

Anjel Pána

12:25

Doma je doma (Milosrdný rok - "I" ako "Ilúzia")

13:25

V škole Ducha (8)

13:55

Chvály (Spoločenstvo SP)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Modlitba za zosnulého kardinála Jána Chryzostoma Korca

18:00

Vatikánsky magazín

18:30

Väzby (Jeseň a pravda)

18:45

Prehľad katolíckych periodík

19:00

Animované biblické príbehy NZ

19:40

Z prameňa

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Effeta (Mt 5, 1 - 12A)

20:55

Viera v Rusku: Ostrov Sachalin, rozkvet lásky

21:25

LUXáreň

21:55

Doma je doma (Úloha žien v Cirkvi)

22:50

Gréckokatolícky magazín

23:05

Saleziánsky magazín

23:20

vKontexte (Slávia katolíci Halloween?)

23:45

Z prameňa

Sobota 31.10.2015

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Effeta (Mt 5, 1 - 12A)

1:00

Vatikánsky magazín

1:35

Kresťan v spoločnosti (Sociálna náuka Cirkvi - charita a pomoc)

2:35

Spravodajský súhrn

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Hudobné pódium (Hanka Servická - Jubilný koncert, 1. časť)

4:00

LUXáreň

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Effeta (Mt 5, 1 - 12A)

8:30

Klbko a 12 apoštolov (apoštol Peter)

8:50

Biblické príbehy

9:00

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá V.)

9:15

Peter medzi nami (téma: Cyklus katechéz O rodine: Svet potrebuje seniorov, ktorí sa modlia)

9:30

Vatikánsky magazín

10:00

Štúdio špeciál

11:00

Zádušná svätá omša spojená s pohrebnými obradmi

13:40

Peru - Radosť z modlitby

14:15

Medzi nebom a zemou

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večerná univerzita

16:45

Hudobné pódium

17:30

LUXáreň

18:00

Gréckokatolícky magazín

18:15

Saleziánsky magazín

18:30

Effeta (Mt 5, 1 - 12A)

18:55

Prehľad katolíckych periodík

19:00

Klbko a 12 apoštolov (apoštol Peter)

19:20

Biblické príbehy

19:30

Festrom

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Biblia: Abrahám (1/2)

22:00

Horiace srdce

22:20

Spojení oceánom (Jozef Krajňák)

22:50

Väzby (Jeseň a pravda)

23:05

Adorácia

23:45

Môj názor (téma: Aktivity KBS, hosť: Martin Kramara)

Nedeľa 01.11.2015

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Synoda o rodine)

1:55

Chvály (Spoločenstvo SP)

2:35

Spravodajský súhrn

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Lectio divina

4:00

Effeta (Mt 5, 1 - 12A)

4:30

Ruženec

5:10

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Správy zo Svätej zeme

8:30

Klbko a 12 apoštolov (apoštol Ondrej)

8:50

Biblické príbehy

9:05

LUXáreň

9:25

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá V.)

9:40

Peter medzi nami (téma: Cyklus katechéz O rodine: Svet potrebuje seniorov, ktorí sa modlia)

10:00

Svätá omša

11:15

Spravodajský súhrn

11:40

Väzby (Jeseň a pravda)

12:00

Anjel Pána

12:30

V Samárii pri studni (Synoda o rodine)

13:50

Effeta (Mt 5, 1 - 12A)

14:15

vKontexte (Slávia katolíci Halloween?)

14:40

Peter medzi nami (téma: Cyklus katechéz O rodine: Svet potrebuje seniorov, ktorí sa modlia)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša

17:30

Biblia: Abrahám (1/2)

19:30

V škole Ducha (9)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Duchovná poradňa (téma: Prečo sú kresťania rozdelení?)

20:55

Medzi nebom a zemou

21:40

Peru - Radosť z modlitby

22:10

Godzone magazín

22:40

Hudobné pódium (Hanka Servická - Jubilný koncert, 1. časť)

23:20

Večerná univerzita