Pondelok 29.10.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Súčasná duchovno-kresťanská literatúra)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a 100 rokov vzniku ČSR)

2:25

Kresťania z Arabského polostrova

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Modlíme sa s Pannou Máriou)

3:50

Slovo v obraze (Evanjelisti)

4:00

Viera do vrecka (Žehnajte a nepreklínajte)

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Prešov-Solivar)

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Getsemany)

8:55

LUXáreň

9:25

VneMY (Ohlušujúce ticho)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza (Podobenstvá)

11:00

Blázon z La Verny

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Spolu

13:10

Iba škola

13:30

Večerná univerzita / Konferencia o rodine

13:55

Príhovor prof. Petra Piťhu

14:15

Dvojičky

14:25

Kresťania z Arabského polostrova

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Za Kristom spolu s Božou matkou Máriou)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Spevácky zbor Bambino Luci)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Getsemany)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Pápežské misijné diela - výmena darov)

22:00

Dómska koruna

22:30

Slovo v obraze (Evanjelisti)

22:45

Poltónklub (F6)

23:45

Z prameňa

Utorok 30.10.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Blázon z La Verny

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

VneMY (Ohlušujúce ticho)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Evanjelisti)

4:00

Jeden na jedného (Prezidentské voľby a taktika politických strán)

4:25

Ruženec

4:55

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ježišov súd u Piláta)

8:55

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a 100 rokov vzniku ČSR)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Kresťania z Arabského polostrova

11:00

Doma je doma (Spevácky zbor Bambino Luci)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine (Počúvaj ma, miláčik!)

13:25

Quo vadis

14:10

VneMY (Ohlušujúce ticho)

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Dómska koruna

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Rehoľná abeceda / Sestra Margita Grobarčíková

17:30

Doma je doma (Bigbítové omše alebo 50 rokov Creda)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Ježišov súd u Piláta)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

RomaSlovak - Hudobníci

20:25

vKontexte (Jozef Kováčik: Svet mediálnej manipulácie)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Irene Rose, Pennington, New Jersey)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Za Kristom spolu s Božou matkou Máriou)

23:00

Medzi nebom a zemou (Mária Hatoková)

23:45

Z prameňa

Streda 31.10.2018

0:10

RomaSlovak - Hudobníci

0:25

Doma je doma (Spevácky zbor Bambino Luci)

1:20

Poltónklub (F6)

2:25

Na ceste v rodine (Počúvaj ma, miláčik!)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš zomiera na kríži)

8:55

Vaticano

9:25

Spolu

9:45

Generálna audiencia

10:45

RomaSlovak - Hudobníci

11:00

Doma je doma (Bigbítové omše alebo 50 rokov Creda)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Medzi nebom a zemou (Mária Hatoková)

14:05

Dómska koruna

14:35

Iba škola

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Teodor, dar Boží

17:00

Klbko a rodina (O ľuďoch bez domova)

17:30

Doma je doma (S radosťou odpovedať na Božie výzvy)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš zomiera na kríži)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (9. prikázanie - Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho)

21:30

Jeden na jedného (Potrat ako nájomná vražda?)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály (Spoločenstvo Calvary)

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Na ceste v rodine (Počúvaj ma, miláčik!)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 01.11.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Bigbítové omše alebo 50 rokov Creda)

1:20

V Samárii pri studni (Pápežské misijné diela - výmena darov)

2:40

Slovo v obraze (Všetci svätí)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

8:00

Ruženec

8:30

Kráľovstvo bez hraníc (Vzkriesenie)

8:55

Rehoľná abeceda (Sestra Margita Grobarčíková)

9:15

vKontexte (Jozef Kováčik: Svet mediálnej manipulácie)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (S radosťou odpovedať na Božie výzvy)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Chvály (Spoločenstvo Calvary)

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Potrat ako nájomná vražda?)

14:50

Slovo v obraze (Všetci svätí)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (31. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Runiverz

16:45

Kulmenie (Don Camillo)

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Relikvie - tajomstvo svätých

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Vzkriesenie)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Slovo v obraze (Všetci svätí)

20:15

Dôkaz viery: Páter Pio

21:10

Hudobné pódium (Zbor z Katedrály sv. Martina v Bratislave)

21:50

Rehoľná abeceda / Sestra Margita Grobarčíková

22:10

Jeden na jedného (Potrat ako nájomná vražda?)

22:25

Teodor, dar Boží

22:55

Quo vadis

23:45

Z prameňa

Piatok 02.11.2018

0:10

Slovo v obraze (Všetci svätí)

0:25

Doma je doma (S radosťou odpovedať na Božie výzvy)

1:20

Večerná univerzita / Konferencia o rodine

1:45

Príhovor prof. Petra Piťhu

2:10

Dvojičky

2:25

Dómska koruna

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza (Podobenstvá)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

7:55

Ruženec

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš vystupuje na nebesia)

8:55

Večera u Slováka (31. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom (Irene Rose, Pennington, New Jersey)

10:00

Slovo v obraze (Všetci svätí)

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Relikvie - tajomstvo svätých

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Potrat ako nájomná vražda?)

13:30

V Samárii pri studni (Pápežské misijné diela - výmena darov)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša s pápežom Františkom

17:30

Dôkaz viery: Páter Pio

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš vystupuje na nebesia)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Svätá Rita - Patrónka nevyriešiteľných situácií

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Jozef Kováčik: Svet mediálnej manipulácie)

23:10

Na ceste v rodine (Počúvaj ma, miláčik!)

23:45

Z prameňa

Sobota 03.11.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (9. prikázanie - Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho)

1:20

Medzi nebom a zemou (Mária Hatoková)

2:05

Katechéza (Podobenstvá)

2:25

Spojení oceánom (Irene Rose, Pennington, New Jersey)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (31. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Všetci svätí)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko a rodina (O ľuďoch bez domova)

8:20

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Za Kristom spolu s Božou matkou Máriou)

8:55

Večerná univerzita / Konferencia o rodine

9:20

Príhovor prof. Petra Piťhu

9:35

Dvojičky

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Dôkaz viery: Páter Pio

11:30

Svätá omša za zomrelých kardinálov a biskupov

12:50

Prehľad katolíckych periodík

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Všetci svätí)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:00

Svätá Rita - Patrónka nevyriešiteľných situácií

19:05

Klbko a rodina (O ľuďoch bez domova)

19:25

Večera u Slováka (31. nedeľa v Cezročnom období)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Apokalypsa / Biblia

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

Godzone magazín

22:55

Runiverz

23:30

Spojení oceánom (Irene Rose, Pennington, New Jersey)

Nedeľa 04.11.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Jozef Kováčik: Svet mediálnej manipulácie)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (Spoločenstvo Calvary)

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Všetci svätí)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (31. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Za Kristom spolu s Božou matkou Máriou)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (O maličkostiach)

8:20

Runiverz

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z kaplnky TV LUX

10:50

Slovo Božie...podľa Jána (8)

11:20

Peter medzi nami

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Pápežské misijné diela - výmena darov)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Všetci svätí)

16:10

Kulmenie (Don Camillo)

16:35

Klinec po hlavičke (o. Marián Kuffa: O polopravdách liberalizmu)

16:40

Apokalypsa / Biblia

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko a rodina (O maličkostiach)

19:05

Katechéza (Podobenstvá)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (František Trstenský: Prítomnosť Pána Ježiša vo Sviatosti Oltárnej)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie

21:45

Dómska koruna

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Jozef Kováčik: Svet mediálnej manipulácie)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky