Pondelok 28.10.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Svätojakubská cesta za chudobných)

1:25

V škole Ducha (Marián Gavenda: Odpovede na otázky (1))

2:00

Z javora

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Koncilový dokument o liturgii)

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s ... (Farnosť Košice - Nad jazerom)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Farby Boha)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín (Ženy na kopci - Venezuela)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo Božie...podľa Jána (9)

13:30

Iba škola (Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci)

13:55

Večerná univerzita

14:35

Láska a rodičovstvo (Prirodzené metódy)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Marián Gavenda: Odpovede na otázky (2)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Rytmus v živote)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

A teraz čo? (ONÁLEPKOVANÝ AKO KRESŤAN )

20:30

V Samárii pri studni (Klimatické zmeny)

22:00

India - kráčame vpred

22:30

Dotknúť sa rán

23:00

Viera do vrecka (Zaujímajú Boha naše peniaze?)

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: John Henry Newman)

23:45

Z prameňa

Utorok 29.10.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín (Ženy na kopci - Venezuela)

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály

2:05

Svedectvo

2:15

Quo vadis (Farby Boha)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita

4:00

Láska a rodičovstvo (Prirodzené metódy)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Svedectvo

8:20

František Xaverský / Stratený poklad Samurajov

9:00

Fundamenty (Koncilový dokument o liturgii)

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Rytmus v živote)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Z javora

13:30

Hudobné pódium

14:10

Láska a rodičovstvo (Manželská láska)

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Izrael - zasľúbená zem

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma ("Nevytesňujme" smrť)

18:35

František Xaverský / Stratený poklad Samurajov

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Martin Kramara: Amazonská synoda)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Poznačení Bohom: Svätá Katarína Sienská

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Godzone magazín

23:45

Z prameňa

Streda 30.10.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Rytmus v živote)

1:20

Hudobné pódium

2:00

Láska a rodičovstvo (Manželská láska)

2:20

vKontexte (Martin Kramara: Amazonská synoda)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Fatima / Deň, keď slnko tancovalo

8:55

Izrael - zasľúbená zem

9:30

Generálna audiencia

10:30

A teraz čo? (ONÁLEPKOVANÝ AKO KRESŤAN)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma ("Nevytesňujme" smrť)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Poznačení Bohom: Svätá Katarína Sienská

14:00

vKontexte (Martin Kramara: Amazonská synoda)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Kosovo - skrytí katolíci v Európe

17:00

Klbko a rodina (04/12) / O ľuďoch bez domova

17:30

Doma je doma (Očistec a duše prosiace o modlitbu)

18:35

Fatima / Deň, keď slnko tancovalo

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Druhý vatikánsky koncil (1/3) Cirkev v pohybe

21:30

Jeden na jedného

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 31.10.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma ("Nevytesňujme" smrť)

1:20

V Samárii pri studni (Klimatické zmeny)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Taizé

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Ben Hur / Preteky slávy

8:55

Kosovo - skrytí katolíci v Európe

9:25

Quo vadis (Farby Boha)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Peter medzi nami

11:00

Doma je doma (Očistec a duše prosiace o modlitbu)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Taizé

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (31. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Spolu

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Od vlkov k ovečkám)

18:35

Ben Hur / Preteky slávy

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (Sima Martausová)

22:10

Jeden na jedného

22:25

Slovo Božie...podľa Jána (9)

22:55

Nová kvalita života (196)

23:10

V škole Ducha (Marián Gavenda: Odpovede na otázky (2)

23:45

Z prameňa

Piatok 01.11.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Očistec a duše prosiace o modlitbu)

1:20

Večerná univerzita

2:00

Láska a rodičovstvo (Prirodzené metódy)

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (31. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo Božie...podľa Jána (9)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Bolestný ruženec.

7:30

Litánie k všetkým svätým

7:45

Krátke správy

8:10

Pozvánka

8:20

Bernadeta / Princezná z Lúrd

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo Božie...podľa Jána (9)

9:40

Spolu

10:00

Svätá omša

11:00

Doma je doma (Od vlkov k ovečkám)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Druhý vatikánsky koncil (1/3) Cirkev v pohybe

13:55

Quo vadis (Farby Boha)

14:25

Jeden na jedného

14:40

Litánie k všetkým svätým

15:00

Tajomstvá Pátra Pia

16:30

Nová kvalita života (196)

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie: Ježiš na javisku

17:15

A teraz čo? (ONÁLEPKOVANÝ AKO KRESŤAN)

17:30

Moja misia - magazín (Pápežov sakristián)

18:35

Bernadeta / Princezná z Lúrd

19:05

Litánie k všetkým svätým

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Prehľad katolíckych periodík

20:10

Relikvie - tajomstvo svätých

21:05

Kosovo - skrytí katolíci v Európe

21:30

Z javora

22:00

LUXáreň

22:30

Izrael - zasľúbená zem

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (31. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 02.11.2019

0:10

Litánie k všetkým svätým

0:20

Druhý vatikánsky koncil (1/3) Cirkev v pohybe

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Vzťahy: Uhol pohľadu

2:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Odpovede na otázky (2)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub (Sima Martausová)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:35

Litánie k všetkým svätým

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko a rodina (04/12) / O ľuďoch bez domova

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita

9:45

Láska a rodičovstvo (Prirodzené metódy)

10:05

Litánie k všetkým svätým

10:15

Vzťahy: Uhol pohľadu

10:45

A teraz čo? (ONÁLEPKOVANÝ AKO KRESŤAN)

11:00

Poznačení Bohom: Svätá Katarína Sienská

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Z javora

13:30

Večera u Slováka (31. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

14:40

Litánie k všetkým svätým

15:00

Relikvie - tajomstvo svätých

16:00

Svätá omša z Vatikánu

17:15

Tajomstvá Pátra Pia

18:30

LUXáreň

19:00

Prehľad katolíckych periodík

19:05

Litánie k všetkým svätým

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Krajina tieňov

22:30

Kosovo - skrytí katolíci v Európe

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (31. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 03.11.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Taizé

1:10

Svedectvo

1:20

Poznačení Bohom: Svätá Katarína Sienská

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín (Pápežov sakristián)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (05/12) / O maličkostiach

8:25

Kulmenie: Ježiš na javisku

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života (196)

10:00

Svätá omša z kaplnky TV LUX

10:45

Izrael - zasľúbená zem

11:15

Eucharistické zázraky

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Klimatické zmeny)

14:25

Spolu

14:40

A teraz čo? (ONÁLEPKOVANÝ AKO KRESŤAN)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Spojení oceánom

16:40

Krajina tieňov

18:45

Klbko a rodina (05/12) / O maličkostiach

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Prečo sú kresťania rozdelení?)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Poznačení Bohom: Svätá Katarína Sienská

22:45

Jeden na jedného

23:00

Večerná univerzita

23:40

Láska a rodičovstvo (Prirodzené metódy)