Pondelok 26.10.2020

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

1:10

Svedectvo

1:15

Moja misia - magazín (Ukrajina - Ladislav Popovych)

2:20

Godzone magazín (Pozerať sa hore)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Boh medzi notami)

4:15

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (14)

6:30

Litánie k všetkým svätým

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Radostný ruženec.

8:10

Klimatická zmena a životné prostredie

8:25

Iesodo (5/12) Zázraky sú všade

8:40

Koraland (5/7) Alia

9:00

Medzi nebom a zemou

9:40

Povolanie laik (Byť darom)

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Otec Ján Krapan

11:25

Sýria - uprostred popola

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:10

Na tónoch vďačnosti

13:50

Fundamenty (Deklarácia o kresťanskej výchove)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Vaticano

16:40

Klimatická zmena a životné prostredie

16:55

Serra: Stále vpred, nikdy späť (4/5) / Svätá misia

17:30

Doma je doma (Pamäť človeka )

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec / Ruženec svetla.

19:30

Iesodo (5/12) Zázraky sú všade

19:45

Koraland (5/7) Alia

20:00

Krátke správy

20:10

Boh k tebe hovorí

20:15

A teraz čo? (Môžem v piatok jesť mäso?)

20:30

Jeden na jedného

21:00

Až tam, kde prebýva Boh

22:00

Godzone magazín (Pozerať sa hore)

22:30

Moja misia - magazín

23:00

Hudobné pódium / Koncert Cirkevného konzervatória (1)

23:45

Z prameňa

Utorok 27.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Fundamenty (Deklarácia o kresťanskej výchove)

1:10

Svedectvo

1:15

LUXáreň

1:45

Sýria - uprostred popola

2:20

Quo vadis (Tancujúca sestra)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Mystika rodiny)

4:20

Klimatická zmena a životné prostredie

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (1)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Slovo v obraze / Modlitba

8:25

Iesodo (6/12) Dážď a vietor

8:40

Koraland (6/7) Vystúpenie

9:00

Moja misia - magazín

9:30

Serra: Stále vpred, nikdy späť (4/5) / Svätá misia

10:00

Krátke správy

10:10

Svedectvo

10:15

A teraz čo? (Môžem v piatok jesť mäso?)

10:20

LUXáreň

10:55

Doma je doma (Pamäť človeka)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Quo vadis (Tancujúca sestra)

13:50

Katechéza

14:05

A teraz čo? (Môžem v piatok jesť mäso?)

14:10

Medzi nebom a zemou

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Univerzita tretieto veku / Pravoslávna mystika

17:15

Viera do vrecka (Tri malé cesty ku svätosti)

17:30

Doma je doma (Ako ľudia so zdravotným postihnutím pretvárajú spoločnosť?)

18:30

Svätá omša

19:00

Iesodo (6/12) Dážď a vietor

19:15

Koraland (6/7) Vystúpenie

19:30

Krátke správy

19:45

Klimatická zmena a životné prostredie

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:40

Z prameňa

20:50

Eucharistické zázraky

21:00

Peter medzi nami

21:15

Svätá Terézia z Ánd

22:15

Povolanie laik (Byť darom)

22:35

Vaticano

23:05

Taizé

23:45

Z prameňa

Streda 28.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Pamäť človeka)

1:10

Svedectvo

1:15

Poltónklub (Spoločenstvo Piar)

2:20

Vaticano

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Očistec a duše prosiace o modlitbu)

4:20

Klimatická zmena a životné prostredie

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (2)

6:40

Litánie k svätému Jozefovi

7:00

Svätá omša z Košíc

7:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:10

Zabudnuté poklady

8:25

Iesodo (7/12) Najväčší je najmenší

8:40

Koraland (7/7) Murfbal

9:00

Krátke správy

9:10

Klimatická zmena a životné prostredie

9:20

Generálna audiencia

10:20

Slovo v obraze / Modlitba

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:55

Doma je doma (Ako ľudia so zdravotným postihnutím pretvárajú spoločnosť?)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

Godzone magazín (Pozerať sa hore)

13:50

Hudobné pódium / Akatist k blaženému Teodorovi Romžovi (1)

14:35

Litánie k svätému Jozefovi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Klbko - Svätá omša (2)

16:25

Tvorivo

16:45

A teraz čo? (Môžem v piatok jesť mäso?)

16:55

Bulharsko - rómske korene

17:30

Doma je doma (Pokušenie a hriech...)

18:30

Svätá omša z Prešova

19:00

Ruženec / Bolestný ruženec.

19:30

Iesodo (7/12) Najväčší je najmenší

19:45

Koraland (7/7) Murfbal

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Vlastná cesta (Mons. Štefan Sečka)

21:00

Jeden na jedného (Prezidentské voľby v USA a hodnoty)

21:20

Katolicizmus (8) / Spoločenstvo svätých - Boží priatelia v nebi i na zemi

22:20

Na tónoch vďačnosti

22:55

Až tam, kde prebýva Boh

Štvrtok 29.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Ako ľudia so zdravotným postihnutím pretvárajú spoločnosť?)

1:10

Svedectvo

1:15

Svätá Terézia z Ánd

2:00

Peter medzi nami

2:20

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Svätenie žien)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Od vlkov k ovečkám)

4:20

Zabudnuté poklady

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (3)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Boh k tebe hovorí

8:15

Svedectvo

8:25

Iesodo (8/12) Dobro, zlo a sup

8:40

Biblia pre najmenších (1)

8:55

Na tónoch vďačnosti

9:35

Quo vadis (Tancujúca sestra)

10:00

Krátke správy

10:10

Viera do vrecka (Tri cesty k svätosti)

10:25

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Svätenie žien)

10:55

Doma je doma (Pokušenie a hriech...)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:15

LUXáreň

13:50

Jeden na jedného (Prezidentské voľby v USA a hodnoty)

14:00

A teraz čo? (Môžem v piatok jesť mäso?)

14:10

Moja misia - magazín

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Večera u Slováka (Všetkých svätých)

16:35

Slovo v obraze / Modlitba

16:45

Zabudnuté poklady

17:00

Povolanie laik (Odtlačky času)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:20

A teraz čo? (Môžem v piatok jesť mäso?)

17:30

Doma je doma (Emília, kvet z Božej záhrady)

18:30

Svätá omša

19:00

Iesodo (8/12) Dobro, zlo a sup

19:15

Biblia pre najmenších (1)

19:30

Krátke správy

19:45

Zabudnuté poklady

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:35

Vlastná cesta

21:05

Bulharsko - rómske korene

21:35

Poltónklub (Pavel Helan)

22:40

Správy zo Svätej zeme

23:05

A teraz čo? (Môžem v piatok jesť mäso?)

23:15

Serra: Stále vpred, nikdy späť (4/5) / Svätá misia

23:45

Z prameňa

Piatok 30.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Pokušenie a hriech...)

1:15

Jeden na jedného

1:45

Až tam, kde prebýva Boh

2:40

Zabudnuté poklady

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (53) Sviatosť chorých

4:20

Zabudnuté poklady

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (4)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:15

A teraz čo? (Môžem v piatok jesť mäso?)

8:25

Iesodo (9/12) Dobrý holub

8:40

Biblia pre najmenších (2)

9:00

Katolicizmus (8) / Spoločenstvo svätých - Boží priatelia v nebi i na zemi

10:00

Krátke správy

10:15

Prehľad katolíckych periodík

10:20

Vlastná cesta (Mons. Štefan Sečka)

10:55

Doma je doma (Emília, kvet z Božej záhrady)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Vaticano

13:50

Univerzita tretieto veku / Pravoslávna mystika

14:30

Peter medzi nami

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Zabudnuté poklady

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

STOPovanie

16:35

Prehľad katolíckych periodík

16:40

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Svätenie žien)

17:10

Nová kvalita života

17:30

Moja misia - magazín (Rusko)

18:00

Správy zo Svätej zeme

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:30

Iesodo (9/12) Dobrý holub

19:35

Biblia pre najmenších (2)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Zabudnuté poklady

20:30

Dôkaz viery: Ján Pavol II.

21:30

Viera do vrecka (Tri cesty k svätosti)

21:50

Serra: Stále vpred, nikdy späť (4/5) / Svätá misia

22:20

Quo vadis (Tancujúca sestra)

22:45

Večera u Slováka (Všetkých svätých)

23:15

Univerzita tretieto veku / Pravoslávna mystika

Sobota 31.10.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Emília, kvet z Božej záhrady)

1:10

Na tónoch vďačnosti

1:45

Večera u Slováka (Všetkých svätých)

2:15

Boh k tebe hovorí

2:20

Katechéza

2:35

Jeden na jedného (Prezidentské voľby v USA a hodnoty)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Spojení vierou

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (5)

7:00

Svätá liturgia

8:00

Viera do vrecka (Tri cesty k svätosti)

8:25

Klbko - Svätá omša (2)

8:45

Tvorivo

9:05

STOPovanie

9:30

Vlastná cesta (Mons. Štefan Sečka)

9:40

A teraz čo? (Môžem v piatok jesť mäso?)

9:50

Slovo v obraze / Modlitba

10:00

Krátke správy

10:20

Bulharsko - rómske korene

10:55

Svätá Terézia z Ánd

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Večera u Slováka (Všetkých svätých)

13:50

Povolanie laik (Odtlačky času)

14:05

Prehľad katolíckych periodík

14:10

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša v maďarskom jazyku

17:00

LUXáreň

17:30

Dôkaz viery: Ján Pavol II.

18:30

Svätá omša

19:20

Klbko - Svätá omša (2)

19:40

Tvorivo

20:00

Spravodajský súhrn

20:30

Don Diana: Pre lásku k môjmu ľudu (1)

22:05

Katechéza

22:20

Zabudnuté poklady

22:40

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Svätenie žien)

23:20

Medzi nebom a zemou

Nedeľa 01.11.2020

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Univerzita tretieto veku / Pravoslávna mystika

1:15

Serra: Stále vpred, nikdy späť (4/5) / Svätá misia

1:40

Moja misia - magazín (Rusko)

2:15

Peter medzi nami

2:35

Nová kvalita života

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium / Akatist k blaženému Teodorovi Romžovi (1)

4:00

Vaticano

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (6)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:40

Zabudnuté poklady

7:50

Slovo v obraze / Všetci svätí

8:00

Peter medzi nami

8:15

Boh k tebe hovorí

8:25

Klbko - Svätá omša (3)

8:45

GU100 (Plazy a plasty)

9:05

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

9:40

Boh k tebe hovorí

10:00

Svätá omša z Prešova

11:05

A teraz čo? (Môžem v piatok jesť mäso?)

11:15

Spravodajský súhrn

11:40

Katechéza

12:00

Anjel Pána

12:20

Litánie k všetkým svätým

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

Jeden na jedného

13:50

Až tam, kde prebýva Boh

14:50

Zabudnuté poklady

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Diaľnica do neba

16:45

Don Diana: Pre lásku k môjmu ľudu (1)

18:30

Svätá omša z Prešova

19:15

GU100 (Plazy a plasty)

19:30

Spojení oceánom

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:35

Spravodajský súhrn

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Svätá Terézia z Ánd

22:45

Jeden na jedného (Prezidentské voľby v USA a hodnoty)

23:00

Poltónklub (Pavel Helan)