Pondelok 02.11.2015

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

LUXáreň

1:00

Väzby (Jeseň a pravda)

1:20

Túžba za večnými výšinami

2:20

Večerná univerzita

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Lectio divina

4:00

V škole Ducha (9)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť: Ľubica)

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Úloha žien v Cirkvi)

9:15

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá VI.)

9:30

Môj názor (hosť: Marián Chovanec, banskobystrický biskup, téma: Banskobystrická diecéza)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

LUXáreň

11:05

Gréckokatolícky magazín

11:20

Saleziánsky magazín

11:35

Väzby (Jeseň a pravda)

12:00

Anjel Pána

12:25

Doma je doma (Sila umeleckého slova)

13:25

Hudobné pódium (Hanka Servická - Jubilejný koncert, 2. časť)

14:10

Viera v Rusku: Ostrov Sachalin, rozkvet lásky

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

vKontexte (Slávia katolíci Halloween?)

16:30

Festrom

17:00

Správy zo Svätej zeme

17:30

ShALOME

18:30

Vatikánsky magazín

19:00

Animované biblické príbehy NZ

19:40

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Týždeň s ... (Farnosť: Ľubica)

20:25

V Samárii pri studni (Kresťanská eschatológia)

21:55

Túžba za večnými výšinami

22:50

Kresťan v spoločnosti (Sociálna náuka Cirkvi)

23:45

Z prameňa

Utorok 03.11.2015

0:05

Krátke správy

0:20

Viera v Rusku: Ostrov Sachalin, rozkvet lásky

0:50

Doma je doma (Japonské dobrodružstvo slovenských skautov)

1:50

Kresťan v spoločnosti (Sociálna náuka Cirkvi)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Medzi nebom a zemou

4:00

Duchovná poradňa (téma: Prečo sú kresťania rozdelení?)

4:30

Ruženec

5:10

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Túžba za večnými výšinami

9:15

V škole Ducha (9)

10:00

Krátke správy

10:15

Kresťan v spoločnosti (Sociálna náuka Cirkvi)

11:30

Svätá omša z Vatikánu

13:00

Z prameňa

13:15

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá VI.)

13:25

Duchovná poradňa (téma: Prečo sú kresťania rozdelení?)

14:05

Vatikánsky magazín

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Medzi nebom a zemou

16:40

Viera v Rusku: Ostrov Sachalin, rozkvet lásky

17:05

Môj názor (hosť: Marián Chovanec, banskobystrický biskup, téma: Banskobystrická diecéza)

17:30

Doma je doma (Lurdy na maltézsky spôsob)

18:30

Krížové výpravy (1/4) - Cesty viery

19:00

Animované biblické príbehy NZ

19:40

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

vKontexte (Sú slovenskí katolíci len formálni egoisti?)

20:50

Gréckokatolícky magazín

21:05

Saleziánsky magazín

21:20

Vlastná cesta

21:55

ShALOME

22:50

LUXáreň

23:20

Správy zo Svätej zeme

23:45

Z prameňa

Streda 04.11.2015

0:05

Krátke správy

0:20

Peru - Radosť z modlitby

0:50

Doma je doma (Milosrdný rok - "I" ako "Ilúzia")

1:50

Medzi nebom a zemou

2:30

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Lectio divina

4:00

vKontexte (Sú slovenskí katolíci len formálni egoisti?)

4:30

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

ShALOME

9:15

Krížové výpravy (1/4) - Cesty viery

9:50

Generálna audiencia

11:00

Krátke správy

11:20

Z prameňa

11:35

Správy zo Svätej zeme

12:00

Anjel Pána

12:25

Túžba za večnými výšinami

13:20

V Samárii pri studni (Kresťanská eschatológia)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (9)

16:30

Peru - Radosť z modlitby

16:55

Klbko a 12 apoštolov (apoštol Ondrej)

17:30

Doma je doma (Knižná kultúra)

18:30

Viera v Rusku: Otec Alexander, po stopách Krista

19:00

Animované biblické príbehy NZ

19:40

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Prehľad katolíckych periodík

20:20

Fundamenty (téma: Ježišov verejný život)

21:20

Vatikánsky magazín

21:55

Doma je doma (Lurdy na maltézsky spôsob)

22:50

Môj názor (hosť: Marián Chovanec, banskobystrický biskup, téma: Banskobystrická diecéza)

23:05

Chvály (Spoločenstvo SP)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 05.11.2015

0:05

Krátke správy

0:20

Krížové výpravy (1/4) - Cesty viery

0:50

Doma je doma (Sila umeleckého slova)

1:50

Hudobné pódium (Hanka Servická - Jubilejný koncert, 2. časť)

2:30

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá VI.)

2:45

Peter medzi nami (téma: Cyklus katechéz O rodine: Deti, veľký dar pre ľudstvo)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Chvály (Spoločenstvo SP)

4:00

Vlastná cesta

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Lurdy na maltézsky spôsob)

9:15

vKontexte (Sú slovenskí katolíci len formálni egoisti?)

9:40

Peter medzi nami (téma: Cyklus katechéz O rodine: Deti, veľký dar pre ľudstvo)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Večerná univerzita

11:15

Medzi nebom a zemou

12:00

Anjel Pána

12:25

ShALOME

13:25

Fundamenty (téma: Ježišov verejný život)

14:20

Prehľad katolíckych periodík

14:25

Väzby (Jeseň a pravda)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vlastná cesta

16:25

Slovo Božie podľa Matúša (7)

16:55

Viera v Rusku: Otec Alexander, po stopách Krista

17:30

Doma je doma (Divé maky)

18:30

Mozambik - Cyprián

19:00

Animované biblické príbehy NZ

19:40

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:15

Svedectvo

20:20

Chvály (Spoločenstvo Maranatha z Prešova)

21:00

Svedectvo

21:05

V škole Ducha (9)

21:35

Väzby (Jeseň a pravda)

21:55

Doma je doma (Knižná kultúra)

22:50

Duchovná poradňa (téma: Prečo sú kresťania rozdelení?)

23:15

Krížové výpravy (1/4) - Cesty viery

23:45

Z prameňa

Piatok 06.11.2015

0:05

Krátke správy

0:20

Vlastná cesta

0:50

Doma je doma (Úloha žien v Cirkvi)

1:50

Lectio divina

2:30

Slovo Božie podľa Matúša (7)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Večerná univerzita

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:15

Saleziánsky magazín

4:30

Ruženec

5:35

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:15

Doma je doma (Knižná kultúra)

9:10

Duchovná poradňa (téma: Prečo sú kresťania rozdelení?)

9:35

Mozambik - Cyprián

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

V Samárii pri studni (Kresťanská eschatológia)

12:00

Anjel Pána

12:25

Doma je doma (Lurdy na maltézsky spôsob)

13:25

V škole Ducha (9)

13:55

Chvály (Spoločenstvo Maranatha z Prešova)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Hudobné pódium (Hanka Servická - Jubilejný koncert, 2. časť)

16:45

Vatikánsky magazín

17:30

Tak ďaleko a tak blízko

18:30

Na 5 minút s nami: Štart osobností

18:35

Rok zasväteného života: Sestra Oľga - Povolanie

18:45

Prehľad katolíckych periodík

19:00

Animované biblické príbehy NZ

19:40

Z prameňa

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Effeta (Mk 12, 38 - 44)

20:55

Viera v Rusku: Otec Alexander, po stopách Krista

21:25

LUXáreň

21:55

Doma je doma (Divé maky)

22:50

Gréckokatolícky magazín

23:05

Saleziánsky magazín

23:20

vKontexte (Sú slovenskí katolíci len formálni egoisti?)

23:45

Z prameňa

Sobota 07.11.2015

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Effeta (Mk 12, 38 - 44)

1:00

Vatikánsky magazín

1:35

Fundamenty (téma: Ježišov verejný život)

2:35

Spravodajský súhrn

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Hudobné pódium (Hanka Servická - Jubilejný koncert, 2. časť)

4:00

LUXáreň

4:30

Ruženec

5:35

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Effeta (Mk 12, 38 - 44)

8:30

Klbko a 12 apoštolov (apoštol Ondrej)

8:50

Biblické príbehy

9:00

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá VI.)

9:15

Peter medzi nami (téma: Cyklus katechéz O rodine: Deti, veľký dar pre ľudstvo)

9:30

Vatikánsky magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Tak ďaleko a tak blízko

11:20

Prehľad katolíckych periodík

11:30

Slovo Božie podľa Matúša (7)

12:00

Anjel Pána

12:25

Generálna audiencia

13:40

Mozambik - Cyprián

14:15

Medzi nebom a zemou

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večerná univerzita

16:45

Hudobné pódium (Hanka Servická - Jubilejný koncert, 3. časť)

17:30

LUXáreň

18:00

Gréckokatolícky magazín

18:15

Saleziánsky magazín

18:30

Effeta (Mk 12, 38 - 44)

18:55

Prehľad katolíckych periodík

19:00

Klbko a 12 apoštolov (apoštol Ondrej)

19:20

Biblické príbehy

19:30

Krížové výpravy (1/4) - Cesty viery

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Biblia: Abrahám (2/2)

22:00

Cesta zmierenia

22:20

Vlastná cesta

22:50

Na 5 minút s nami: Štart osobností

22:55

Rok zasväteného života: Sestra Oľga - Povolanie

23:05

Chvály (Spoločenstvo Maranatha z Prešova)

23:45

Môj názor (hosť: Marián Chovanec, banskobystrický biskup, téma: Banskobystrická diecéza)

Nedeľa 08.11.2015

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Kresťanská eschatológia)

1:55

Chvály (Spoločenstvo Maranatha z Prešova)

2:35

Spravodajský súhrn

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Lectio divina

4:00

Effeta (Mk 12, 38 - 44)

4:30

Ruženec

5:35

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Správy zo Svätej zeme

8:30

Klbko a 12 apoštolov (apoštol Jakub)

8:50

Biblické príbehy

9:05

LUXáreň

9:25

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá VI.)

9:40

Peter medzi nami (téma: Cyklus katechéz O rodine: Deti, veľký dar pre ľudstvo)

10:00

Svätá omša z Prešova

11:15

Spravodajský súhrn

11:40

Na 5 minút s nami: Štart osobností

11:45

Rok zasväteného života: Sestra Oľga - Povolanie

12:00

Anjel Pána

12:30

V Samárii pri studni (Kresťanská eschatológia)

13:50

Effeta (Mk 12, 38 - 44)

14:15

vKontexte (Sú slovenskí katolíci len formálni egoisti?)

14:40

Peter medzi nami (téma: Cyklus katechéz O rodine: Deti, veľký dar pre ľudstvo)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (10)

16:35

Biblia: Abrahám (2/2)

18:10

Poslovia nádeje

18:35

Môj názor (hosť: Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup, téma: Subkomisia pre náuku viery)

18:45

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá VII.)

19:00

Klbko a 12 apoštolov (apoštol Jakub)

19:20

Biblické príbehy

19:30

Spojení oceánom (Katarína Nováková)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Duchovná poradňa (Ján Buc, téma: Falošné predstavy Boha)

20:55

Medzi nebom a zemou

21:40

Mozambik - Cyprián

22:10

Slovo Božie podľa Matúša (7)

22:40

Hudobné pódium (Hanka Servická - Jubilejný koncert, 3. časť)

23:20

Večerná univerzita