Pondelok 05.11.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Relikvie - tajomstvo svätých

1:25

Fundamenty (9. prikázanie - Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho)

2:25

Teodor, dar Boží

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Za Kristom spolu s Božou matkou Máriou)

3:50

Slovo v obraze (Všetci svätí)

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Korňa-Živčáková - pútne miesto)

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Skutky apoštolov)

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza (Podobenstvá)

11:00

Moja misia - magazín (Drotár za kamerou)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie (Don Camillo)

13:10

Runiverz

13:30

Večerná univerzita (Konferencia o rodine)

14:10

Opát

14:25

Teodor, dar Boží

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Panna Mária, Boží dar pre nás)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Spustenie SAFi)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Skutky apoštolov)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Biskupská synoda o mladých)

22:00

Rumunsko - Smerom k slnku

22:30

Slovo v obraze (Všetci svätí)

22:45

Hudobné pódium (Zbor z Katedrály sv. Martina v Bratislave)

23:25

Rehoľná abeceda / Sestra Margita Grobarčíková

23:45

Z prameňa

Utorok 06.11.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Moja misia - magazín (Drotár za kamerou)

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály (Spoločenstvo Calvary)

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Všetci svätí)

4:00

Jeden na jedného (Potrat ako nájomná vražda?)

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Malí poslovia (Útek)

8:55

Fundamenty (9. prikázanie - Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Teodor, dar Boží

11:00

Doma je doma (Spustenie SAFi)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (František Trstenský: Prítomnosť Pána Ježiša vo Sviatosti Oltárnej)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Rumunsko - Smerom k slnku

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Viera do vrecka (Žehnajte a nepreklínajte)

17:30

Doma je doma (Načo sú nám svätí?)

18:35

Malí poslovia (Útek)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:15

RomaSlovak - Kamarátky

20:25

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Intercommunio)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Irene Rose, Pennington, New Jersey)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Panna Mária, Boží dar pre nás)

23:00

Americko-slovenské inšpirácie (Svet filmu)

23:45

Z prameňa

Streda 07.11.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Spustenie SAFi)

1:20

Hudobné pódium (Zbor z Katedrály sv. Martina v Bratislave)

2:00

Rehoľná abeceda / Sestra Margita Grobarčíková

2:25

Duchovná poradňa (František Trstenský: Prítomnosť Pána Ježiša vo Sviatosti Oltárnej)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Malí poslovia (Divá voda)

8:55

Vaticano

9:25

Kulmenie (Don Camillo)

9:45

Generálna audiencia

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Načo sú nám svätí?)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie (Svet filmu)

14:05

Rumunsko - Smerom k slnku

14:35

Runiverz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Deväť dní v kóme / Príbehy písané životom

17:00

Klbko a rodina (O maličkostiach)

17:30

Doma je doma (Ujco zo Stropkova / Oprava organu v prešovskej Konkatedrále sv. Mikuláša)

18:35

Malí poslovia (Divá voda)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a 100 rokov vzniku ČSR)

21:30

Jeden na jedného (Rezolúcia o Maďarsku a budúcnosť EÚ v kultúrno-etickej oblasti)

21:45

Viera do vrecka (Žehnajte a nepreklínajte)

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa (František Trstenský: Prítomnosť Pána Ježiša vo Sviatosti Oltárnej)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 08.11.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Načo sú nám svätí?)

1:20

V Samárii pri studni (Biskupská synoda o mladých)

2:40

Slovo v obraze (Všetci svätí)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Malí poslovia (Záchrana v katakombách)

8:55

Viera do vrecka (Žehnajte a nepreklínajte)

9:15

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Intercommunio)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Ujco zo Stropkova / Oprava organu v prešovskej Konkatedrále sv. Mikuláša)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Taizé

14:20

Jeden na jedného (Rezolúcia o Maďarsku a budúcnosť EÚ v kultúrno-etickej oblasti)

14:50

Slovo v obraze (Všetci svätí)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (32. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Iba škola (Gymnázium sv. Františka Assiského z Levoče)

16:45

Spolu

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Cirkev pred ʹ89 - rehoľné sestry v civile)

18:35

Malí poslovia (Záchrana v katakombách)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (Felice)

22:10

Jeden na jedného (Rezolúcia o Maďarsku a budúcnosť EÚ v kultúrno-etickej oblasti)

22:25

Deväť dní v kóme / Príbehy písané životom

22:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 09.11.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Ujco zo Stropkova / Oprava organu v prešovskej Konkatedrále sv. Mikuláša)

1:20

Večerná univerzita (Konferencia o rodine)

2:00

OPÁT

2:25

Rumunsko - Smerom k slnku

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza (Podobenstvá)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Malí poslovia (Pripraviť sa, pozor, páľ)

8:55

Večera u Slováka (32. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom (Irene Rose, Pennington, New Jersey)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Cirkev pred ʹ89 - rehoľné sestry v civile)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Rezolúcia o Maďarsku a budúcnosť EÚ v kultúrno-etickej oblasti)

13:30

V Samárii pri studni (Biskupská synoda o mladých)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

VneMY (Ohlušujúce ticho)

17:30

Nie sme anjeli, len robíme ich prácu

18:35

Malí poslovia (Pripraviť sa, pozor, páľ)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Svätý Jozef - V mene Otca

21:30

Quo vadis

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Intercommunio)

23:10

Duchovná poradňa (František Trstenský: Prítomnosť Pána Ježiša vo Sviatosti Oltárnej)

23:45

Z prameňa

Sobota 10.11.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a 100 rokov vzniku ČSR)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie (Svet filmu)

2:05

Katechéza (Podobenstvá)

2:25

Spojení oceánom (Irene Rose, Pennington, New Jersey)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (32. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Všetci svätí)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko a rodina (O maličkostiach)

8:20

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Panna Mária, Boží dar pre nás)

8:55

Večerná univerzita (Konferencia o rodine)

9:35

OPÁT

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Rumunsko - Smerom k slnku

11:00

Nie sme anjeli, len robíme ich prácu

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Všetci svätí)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána (9)

16:30

Slovo Božie...podľa Jána (10)

17:00

LUXáreň

17:30

Svätý Jozef - V mene Otca

18:35

Klbko a rodina (O maličkostiach)

18:55

Večera u Slováka (32. nedeľa v Cezročnom období)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Život za život

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

VneMY (Ohlušujúce ticho)

22:55

Iba škola (Gymnázium sv. Františka Assiského z Levoče)

23:30

Spojení oceánom (Irene Rose, Pennington, New Jersey)

Nedeľa 11.11.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Intercommunio)

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Všetci svätí)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (32. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Panna Mária, Boží dar pre nás)

4:00

Iba škola (Gymnázium sv. Františka Assiského z Levoče)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (O starostlivosti)

8:20

Iba škola (Gymnázium sv. Františka Assiského z Levoče)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

10:00

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša z Bratislavy

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Biskupská synoda o mladých)

14:20

VneMY (Ohlušujúce ticho)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Sv. Cyril a Metod)

16:10

Spolu

16:35

Klinec po hlavičke (Peter Gombita: O vzťahoch)

16:40

Život za život

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko a rodina (O starostlivosti)

19:05

Katechéza (Podobenstvá)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Na ceste v rodine (Čo s konfliktom)

21:00

Medzi nebom a zemou (Zuzana Hanusová)

21:45

Rumunsko - Smerom k slnku

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Intercommunio)

23:05

Quo vadis

23:45

Eucharistické zázraky