Pondelok 04.11.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Od vlkov k ovečkám)

1:25

V škole Ducha (Marián Gavenda: Odpovede na otázky (2))

2:00

Spojení oceánom

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Druhý vatikánsky koncil (1/3) Cirkev v pohybe

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s... (Farnosť Sklené Teplice)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Starý zákon

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Prečo sú kresťania rozdelení?)

10:10

Z prameňa

10:30

Moja misia - magazín (Pápežov sakristián)

11:30

Svätá omša z Vatikánu

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo Božie...podľa Jána (10)

13:30

Spolu

13:55

Večerná univerzita

14:35

Láska a rodičovstvo (Láskyplné odovzdanie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Marián Gavenda: Odpovede na otázky (3))

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Bijúce srdce)

18:35

Starý zákon

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

Prečo, otče? (LIBERÁL VS. KONZERVATÍVEC)

20:30

V Samárii pri studni (Kristus v internátoch, alebo život v univerzitných pastoračných centrách)

22:00

Izrael - zasľúbená zem

22:30

Kosovo - skrytí katolíci v Európe

23:00

Peter medzi nami

23:15

vKontexte (Martin Kramara: Amazonská synoda)

23:45

Z prameňa

Utorok 05.11.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín (Pápežov sakristián)

1:25

Taizé

2:15

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Prečo sú kresťania rozdelení?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita

4:00

Láska a rodičovstvo (Láskyplné odovzdanie)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Starý zákon

9:00

Druhý vatikánsky koncil (1/3) Cirkev v pohybe

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Bijúce srdce)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Poltónklub (Sima Martausová)

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

V srdci Bolívie

17:00

Viera do vrecka (Zaujímajú Boha naše peniaze?)

17:30

Doma je doma (Ide o viac)

18:35

Starý zákon

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Slávia katolíci Halloween?)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Evanjelium podľa Giotta

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Vzťahy: Uhol pohľadu

23:45

Z prameňa

Streda 06.11.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Bijúce srdce)

1:20

Poltónklub (Sima Martausová)

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Slávia katolíci Halloween?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Starý zákon

8:55

V srdci Bolívie

9:30

Generálna audiencia

10:30

Prečo, otče? (LIBERÁL VS. KONZERVATÍVEC)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Ide o viac)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Evanjelium podľa Giotta

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Slávia katolíci Halloween?)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande v éteri

17:00

Klbko a rodina (05/12) / O maličkostiach

17:30

Doma je doma (Prírodné, živočíšne a rastlinné motívy v liturgii)

18:35

Starý zákon

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Obnova liturgie)

21:30

Jeden na jedného (Politka a morálka)

21:45

Viera do vrecka (Zaujímajú Boha naše peniaze?)

22:05

Chvály

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 07.11.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Ide o viac)

1:20

V Samárii pri studni (Kristus v internátoch, alebo život v univerzitných pastoračných centrách)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Chvály

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Starý zákon

8:55

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande v éteri

9:25

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Prečo sú kresťania rozdelení?)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Zaujímajú Boha naše peniaze?)

11:00

Doma je doma (Prírodné, živočíšne a rastlinné motívy v liturgii)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:05

Chvály

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (32. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Iba škola (Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Opátstvo v Jasove)

18:35

Starý zákon

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (SKLO)

22:10

Jeden na jedného (Politka a morálka)

22:25

Slovo Božie...podľa Jána (10)

22:55

Nová kvalita života (197)

23:10

V škole Ducha (Marián Gavenda: Odpovede na otázky (3))

23:45

Z prameňa

Piatok 08.11.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Prírodné, živočíšne a rastlinné motívy v liturgii)

1:20

Večerná univerzita

2:00

Láska a rodičovstvo (Láskyplné odovzdanie)

2:20

Večera u Slováka (32. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo Božie...podľa Jána (10)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Starý zákon

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo Božie...podľa Jána (10)

9:40

Iba škola (Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Opátstvo v Jasove)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Fundamenty (Obnova liturgie)

13:55

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Prečo sú kresťania rozdelení?)

14:25

Jeden na jedného (Politka a morálka)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života (197)

16:25

Godzone magazín

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Pali Danko: Jana z Arcu v divadle)

17:15

Prečo, otče? (LIBERÁL VS. KONZERVATÍVEC)

17:30

Moja misia - magazín (Azerbajdžan)

18:35

Starý zákon

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

fa -TAL / Terchová

21:30

Spojení oceánom

22:00

LUXáreň

22:30

V srdci Bolívie

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (32. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 09.11.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Fundamenty (Obnova liturgie)

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Godzone magazín

2:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Odpovede na otázky (3))

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub (SKLO)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko a rodina (05/12) / O maličkostiach

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita

9:45

Láska a rodičovstvo (Láskyplné odovzdanie)

10:05

Krátke správy

10:15

Godzone magazín

10:45

Prečo, otče? (LIBERÁL VS. KONZERVATÍVEC)

11:00

Evanjelium podľa Giotta

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Večera u Slováka (32. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

VOJTAŠŠÁK

17:00

Svätá omša z Bratislavy

18:00

fa -TAL / Terchová

19:00

Prehľad katolíckych periodík

19:05

Loretánske litánie

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Apokalypsa / Biblia

22:05

Nová kvalita života (197)

22:15

Kulmenie (Pali Danko: Jana z Arcu v divadle)

22:30

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande v éteri

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (32. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 10.11.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Chvály

1:20

Evanjelium podľa Giotta

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín (Azerbajdžan)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:05

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (06/12) / O starostlivosti

8:25

Kulmenie (Pali Danko: Jana z Arcu v divadle)

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života (197)

9:55

Spravodajský súhrn

10:15

Eucharistické zázraky

10:30

Svätá omša z Bratislavy

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Kristus v internátoch, alebo život v univerzitných pastoračných centrách)

14:25

Iba škola (Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci)

14:40

Prečo, otče? (LIBERÁL VS. KONZERVATÍVEC)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Z javora

16:40

Apokalypsa / Biblia

18:15

Kulmenie (Pali Danko: Jana z Arcu v divadle)

18:35

Klbko a rodina (06/12) / O starostlivosti

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Biatlon duše)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Evanjelium podľa Giotta

22:45

Jeden na jedného (Politka a morálka)

23:00

Večerná univerzita

23:40

Láska a rodičovstvo (Láskyplné odovzdanie)