Pondelok 11.11.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Opátstvo v Jasove)

1:25

V škole Ducha (Marián Gavenda: Odpovede na otázky (3))

2:00

Z javora

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Obnova liturgie)

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s... (Farnosť Bajerov)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Starý zákon

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Biatlon duše)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín (Azerbajdžan)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo Božie...podľa Jána (11)

13:30

Iba škola (Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci)

13:55

Večerná univerzita

14:35

Láska a rodičovstvo (Túžba otehotnieť)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Kde si?)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Slovenská Route 66)

18:35

Starý zákon

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

A teraz čo? (KŇAZ A RADÍ MANŽELOM?)

20:30

V Samárii pri studni (Aké je kráľovstvo Krista Kráľa?)

22:30

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande v éteri

23:00

Viera do vrecka (Zaujímajú Boha naše peniaze?)

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Slávia katolíci Halloween?)

23:45

Z prameňa

Utorok 12.11.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín (Azerbajdžan)

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály

2:05

Svedectvo

2:15

Quo vadis (Biatlon duše)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita

4:00

Láska a rodičovstvo (Túžba otehotnieť)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Svedectvo

8:20

Starý zákon

9:00

Fundamenty (Obnova liturgie)

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Slovenská Route 66)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Z javora

13:30

Poltónklub (SKLO)

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Akvinas

17:00

Trnavská novéna (svätá omša za účasti detí)

18:00

Peter medzi nami

18:35

Starý zákon

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

Príhovor Matky Terezy pri preberaní Nobelovej ceny

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Matka Tereza: Svätá temnoty

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Godzone magazín

23:45

Z prameňa

Streda 13.11.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Slovenská Route 66)

1:20

Poltónklub (SKLO)

2:20

Príhovor Matky Terezy pri preberaní Nobelovej ceny

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:05

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Starý zákon

8:55

Akvinas

9:30

Generálna audiencia

10:30

A teraz čo? (KŇAZ A RADÍ MANŽELOM?)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Matka Tereza: Svätá temnoty

14:00

Príhovor Matky Terezy pri preberaní Nobelovej ceny

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:20

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande s Relkom

17:00

Doma je doma (Zdravie a choroba)

18:00

Trnavská novéna

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Druhý vatikánsky koncil (2/3) Boží ľud v priebehu dejín

21:30

Jeden na jedného (Amazonská Synoda o ekológii a evanjelizácii)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 14.11.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma

1:20

V Samárii pri studni (Aké je kráľovstvo Krista Kráľa?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Taizé

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Starý zákon

8:55

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande s Relkom

9:25

Quo vadis (Biatlon duše)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Peter medzi nami

11:00

Doma je doma (Zdravie a choroba)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Taizé

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (33. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Doma je doma (Krásna matematika)

18:00

Trnavská novéna

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium

21:50

Brainwashing - Vymývanie mozgov

22:10

Jeden na jedného (Amazonská Synoda o ekológii a evanjelizácii)

22:25

Slovo Božie...podľa Jána (11)

22:55

Nová kvalita života (198)

23:10

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Kde si?)

23:45

Z prameňa

Piatok 15.11.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Zdravie a choroba)

1:20

Večerná univerzita

2:00

Láska a rodičovstvo (Túžba otehotnieť)

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (33. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo Božie...podľa Jána (11)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Starý zákon

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo Božie...podľa Jána (11)

9:40

Spolu

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Krásna matematika)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Druhý vatikánsky koncil (2/3) Boží ľud v priebehu dejín

13:55

Quo vadis (Biatlon duše)

14:25

Jeden na jedného (Amazonská Synoda o ekológii a evanjelizácii)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života (198)

16:25

Rwanda - Dotknúť sa rán

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Jozef Kováčik: Chalíl Džibrán)

17:15

A teraz čo? (KŇAZ A RADÍ MANŽELOM?)

17:20

Starý zákon

18:00

Trnavská novéna

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

21:30

Vaticano

22:00

LUXáreň

22:30

Akvinas

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (33. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 16.11.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Druhý vatikánsky koncil (2/3) Boží ľud v priebehu dejín

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Godzone magazín

2:20

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Kde si?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium

4:00

Brainwashing - Vymývanie mozgov

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko a rodina (06/12) / O starostlivosti

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita

9:45

Láska a rodičovstvo (Túžba otehotnieť)

10:05

Krátke správy

10:30

Svätá omša zo Spišskej Kapituly

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Godzone magazín

13:30

Večera u Slováka (33. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

17:00

LUXáreň

17:30

Klbko a rodina (06/12) / O starostlivosti

18:00

Trnavská novéna

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Babetina hostina

22:15

Kulmenie (o. Jozef Kováčik: Chalíl Džibrán )

22:30

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande s Relkom

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (33. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 17.11.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Taizé

1:10

Svedectvo

1:20

Matka Tereza: Svätá temnoty

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín (Nádej na zmenu)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

4:55

Biblia

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (07/12) / O pomoci

8:25

Kulmenie (o. Jozef Kováčik: Chalíl Džibrán)

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života (198)

10:00

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Aké je kráľovstvo Krista Kráľa?)

14:25

Spojení oceánom

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Babetina hostina

17:15

Kulmenie (o. Jozef Kováčik: Chalíl Džibrán)

17:30

Klbko a rodina (07/12) / O pomoci

18:00

Trnavská novéna

20:05

Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Matka Tereza: Svätá temnoty

22:45

Jeden na jedného (Amazonská Synoda o ekológii a evanjelizácii)

23:00

Večerná univerzita

23:40

Láska a rodičovstvo (Túžba otehotnieť)