Pondelok 09.11.2020

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

1:10

Svedectvo

1:15

Moja misia - magazín (Zimbabwe - Palo Hudák)

2:20

Godzone magazín (Pozerať sa hore)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Vďačnosť)

4:20

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:50

Biblia (14)

6:25

Litánie k všetkým svätým

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Radostný ruženec.

8:25

Starý zákon (Kain a Ábel)

9:00

Medzi nebom a zemou

9:40

Povolanie laik (Pripravený stále)

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Relikvie - tajomstvo svätých

11:25

Zambia - misionári na ceste

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:10

Na tónoch vďačnosti

13:50

Fundamenty (O postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Vaticano

16:35

Vietnam - Nádej na zmenu

17:15

Doma je doma (Slovenskí saleziáni v Ekvádore)

18:20

Vešpery

18:30

Svätá omša z Bratislavy

19:00

Ruženec / Ruženec svetla.

19:30

Starý zákon (Kain a Ábel)

20:00

Krátke správy

20:10

Boh k tebe hovorí

20:15

A teraz čo? (OMŠA AJ MODLITBA SA MI STALI RUTINOU)

20:30

V Samárii pri studni (Nová encyklika pápeža Františka „Fratelli tutti“)

22:00

Godzone magazín (Pozerať sa hore)

22:30

Moja misia - magazín

23:00

Hudobné pódium / Chorus Salvatoris

23:45

Z prameňa

Utorok 10.11.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Fundamenty (O postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám)

1:10

Svedectvo

1:15

LUXáreň

1:45

Zambia - misionári na ceste

2:20

Nie z tohto sveta / (NOT OF THIS WORLD)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Zastavme nálepkovid)

4:20

Ruženec / Radostný ruženec.

4:50

Biblia

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Slovo v obraze / Svätá Marta

8:25

Starý zákon (Noe)

9:00

Moja misia - magazín

9:30

Vietnam - Nádej na zmenu

10:00

Krátke správy

10:10

Svedectvo

10:15

A teraz čo? (OMŠA AJ MODLITBA SA MI STALI RUTINOU)

10:20

LUXáreň

10:55

Doma je doma (Slovenskí saleziáni v Ekvádore)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Nie z tohto sveta / (NOT OF THIS WORLD)

13:50

Katechéza

14:05

A teraz čo? (OMŠA AJ MODLITBA SA MI STALI RUTINOU)

14:10

Medzi nebom a zemou

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Univerzita tretieto veku / Protestantská mystika

17:00

Viera do vrecka (Dajme slovo svedomiu)

17:15

Doma je doma (SAFi semifinále)

18:20

Vešpery

18:30

Svätá omša z Bratislavy

19:00

Starý zákon (Noe)

19:30

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:35

Z prameňa

20:45

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Môže sa pápež pomýliť?)

21:15

Umučenie sv. Jany z Arku

22:20

Povolanie laik (Pripravený stále)

22:35

Vaticano

23:05

Akatist k sv. Kozmovi a Damiánovi, liečiteľom chorôb

23:45

Z prameňa

Streda 11.11.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Slovenskí saleziáni v Ekvádore)

1:10

Svedectvo

1:15

Poltónklub (Lámačské chvály)

2:20

Vaticano

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Včelári a ich remeslo)

4:20

Ruženec / Ruženec svetla.

4:50

Biblia

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá omša z Košíc

7:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:10

Zabudnuté poklady (Kostol Všetkých svätých v Bijacovciach)

8:25

Starý zákon (Noeho synovia)

9:00

Generálna audiencia

10:00

Krátke správy

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:55

Doma je doma (SAFi semifinále)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

Godzone magazín (Pozerať sa hore)

13:50

Hudobné pódium / Antonio Vivaldi – Štyri ročné obdobia

14:35

Litánie k svätému Jozefovi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Klbko - Svätá omša (4)

16:25

Tvorivo

16:45

A teraz čo? (OMŠA AJ MODLITBA SA MI STALI RUTINOU)

16:45

Venezuela - Ženy na kopci

17:15

Doma je doma (Krása jesene života)

18:20

Vešpery

18:30

Svätá omša z Bratislavy

19:00

Ruženec / Bolestný ruženec.

19:30

Starý zákon (Noeho synovia)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Jeden na jedného (Demokracia a správy o nej)

20:50

Katolicizmus (9) / Oheň Božej lásky - Modlitba a život v Duchu

21:45

Na tónoch vďačnosti

22:25

V Samárii pri studni (Nová encyklika pápeža Františka „Fratelli tutti“)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 12.11.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (SAFi semifinále)

1:10

Svedectvo

1:15

Umučenie sv. Jany z Arku

2:20

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Môže sa pápež pomýliť?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Neznesiteľná krehkosť bremena slávy)

4:20

Ruženec / Bolestný ruženec.

4:50

Biblia

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Boh k tebe hovorí

8:15

Svedectvo

8:25

Starý zákon (Babylonská veža)

8:55

Na tónoch vďačnosti

9:35

Nie z tohto sveta / (NOT OF THIS WORLD)

10:00

Krátke správy

10:10

Viera do vrecka (Dajme slovo svedomiu)

10:25

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Môže sa pápež pomýliť?)

10:55

Doma je doma (Krása jesene života)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:15

LUXáreň

13:50

Jeden na jedného (Demokracia a správy o nej)

14:00

A teraz čo? (OMŠA AJ MODLITBA SA MI STALI RUTINOU)

14:10

Moja misia - magazín

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Večera u Slováka (33. nedeľa v Cezročnom období)

16:35

Slovo v obraze / Svätá Marta

16:45

Zabudnuté poklady (Kostol Všetkých svätých v Bijacovciach)

17:00

Anna Kolesárová - mučeníčka čistoty

17:15

Doma je doma (Pamätník nenarodeným)

18:20

Vešpery

18:30

Svätá omša

19:00

Starý zákon (Babylonská veža)

19:30

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

Z prameňa

21:05

Venezuela - Ženy na kopci

21:35

Poltónklub (BASS BAND)

22:40

Správy zo Svätej zeme

23:05

A teraz čo? (OMŠA AJ MODLITBA SA MI STALI RUTINOU)

23:15

Vietnam - Nádej na zmenu

23:45

Z prameňa

Piatok 13.11.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Krása jesene života)

1:15

V Samárii pri studni (Nová encyklika pápeža Františka „Fratelli tutti“)

2:35

Boh k tebe hovorí

2:40

Zabudnuté poklady (Kostol Všetkých svätých v Bijacovciach)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (55) Stupne sviatosti posvätného stavu

4:20

Ruženec / Radostný ruženec.

4:50

Biblia

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:15

A teraz čo? (OMŠA AJ MODLITBA SA MI STALI RUTINOU)

8:25

Starý zákon (Terachov syn)

9:00

Katolicizmus (9) / Oheň Božej lásky - Modlitba a život v Duchu

10:00

Krátke správy

10:15

Prehľad katolíckych periodík

10:20

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Pamätník nenarodeným)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Vaticano

13:50

Univerzita tretieto veku / Protestantská mystika

14:20

Peter medzi nami

14:35

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

STOPovanie

16:35

Prehľad katolíckych periodík

16:40

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Môže sa pápež pomýliť?)

17:10

Nová kvalita života

17:15

Moja misia - magazín (Rwanda)

17:50

Vešpery

18:00

Trnavská novéna - svätá omša

19:10

Správy zo Svätej zeme

19:30

Starý zákon (Terachov syn)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Zabudnuté poklady (Kostol Všetkých svätých v Bijacovciach)

20:30

Dôkaz viery: Svätý Martin de Porres

21:30

Viera do vrecka (Dajme slovo svedomiu)

21:50

Vietnam - Nádej na zmenu

22:20

Nie z tohto sveta / (NOT OF THIS WORLD)

22:45

Večera u Slováka (33. nedeľa v Cezročnom období)

23:15

Univerzita tretieto veku / Protestantská mystika

23:45

Z prameňa

Sobota 14.11.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Pamätník nenarodeným)

1:10

Svedectvo

1:10

Na tónoch vďačnosti

1:45

Večera u Slováka (33. nedeľa v Cezročnom období)

2:15

Boh k tebe hovorí

2:20

Katechéza

2:35

Jeden na jedného (Demokracia a správy o nej)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Spojení vierou

4:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:55

Biblia

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá liturgia

7:45

Zabudnuté poklady

8:00

Viera do vrecka (Dajme slovo svedomiu)

8:25

Klbko - Svätá omša (4)

8:45

Tvorivo

9:05

STOPovanie

9:40

A teraz čo? (OMŠA AJ MODLITBA SA MI STALI RUTINOU)

9:50

Slovo v obraze / Svätá Marta

10:00

Krátke správy

10:20

Venezuela - Ženy na kopci

10:55

Umučenie sv. Jany z Arku

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Večera u Slováka (33. nedeľa v Cezročnom období)

13:50

Anna Kolesárová - mučeníčka čistoty

14:05

Prehľad katolíckych periodík

14:10

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Dôkaz viery: Svätý Martin de Porres

17:00

LUXáreň

17:35

Nová kvalita života

17:50

Vešpery

18:00

Trnavská novéna - svätá omša

19:40

Tvorivo

20:00

Spravodajský súhrn

20:30

Spasiteľ

22:40

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Môže sa pápež pomýliť?)

23:20

Medzi nebom a zemou

Nedeľa 15.11.2020

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Univerzita tretieto veku / Protestantská mystika

1:00

Svedectvo

1:05

Vietnam - Nádej na zmenu

1:30

Boh k tebe hovorí

1:40

Moja misia - magazín (Rwanda)

2:15

Peter medzi nami

2:35

Nová kvalita života

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium / Antonio Vivaldi – Štyri ročné obdobia

4:00

Vaticano

4:25

Ruženec / Ruženec svetla.

4:55

Biblia

6:45

Ranné chvály

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:40

Zabudnuté poklady (Kostol Všetkých svätých v Bijacovciach)

7:50

Slovo v obraze / Krvavý ženích

8:00

Peter medzi nami

8:15

Boh k tebe hovorí

8:25

Klbko - Svätá omša (5)

8:45

GU100 (Dá sa duša povysávať?)

9:05

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

9:40

Boh k tebe hovorí

10:00

Trnavská novéna - svätá omša

11:40

Katechéza

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:10

V Samárii pri studni (Nová encyklika pápeža Františka „Fratelli tutti“)

14:30

Z javora

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Spasiteľ

17:50

Vešpery

18:00

Trnavská novéna - svätá omša

19:40

GU100 (Dá sa duša povysávať?)

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

Spojení oceánom

21:15

Medzi nebom a zemou

21:55

Umučenie sv. Jany z Arku

23:00

Poltónklub (BASS BAND)