Pondelok 18.11.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Krásna matematika)

1:25

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Kde si?)

2:00

Spojení oceánom

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Druhý vatikánsky koncil (2/3) Boží ľud v priebehu dejín

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Týždeň s... (Faronosť Budča)

8:00

Ruženec / Radostný ruženec.

8:30

Starý zákon

9:00

Medzi nebom a zemou

9:40

Duchovná poradňa (Ján Buc: Boh bohatý na milosrdenstvo)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín (Nádej na zmenu)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo Božie...podľa Jána (12)

13:30

Spolu

13:55

Večerná univerzita

14:35

Láska a rodičovstvo (Humanae vitae a učenie Cirkvi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Vaticano

17:00

Doma je doma (Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom)

18:00

Trnavská novéna

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH?)

20:30

V Samárii pri studni (Zmeny po novembri 1989)

22:00

Akvinas

22:30

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande s Relkom

23:00

Peter medzi nami

23:15

Príhovor Matky Terezy pri preberaní Nobelovej ceny

23:35

Egypt - Misia láska

23:45

Z prameňa

Utorok 19.11.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín (Nádej na zmenu)

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:05

Svedectvo

2:15

Duchovná poradňa (Ján Buc: Boh bohatý na milosrdenstvo)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita

4:00

Láska a rodičovstvo (Humanae vitae a učenie Cirkvi)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Svedectvo

8:20

Starý zákon

9:00

Druhý vatikánsky koncil (2/3) Boží ľud v priebehu dejín

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Hudobné pódium

14:10

Brainwashing - Vymývanie mozgov

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Viera do vrecka (Keď zomiera niekto blízky)

17:00

Doma je doma (Rodinné misie)

18:00

Trnavská novéna

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Inkulturácia)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

VOJTAŠŠÁK

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Godzone magazín

23:45

Z prameňa

Streda 20.11.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom)

1:20

Hudobné pódium

2:00

Brainwashing - Vymývanie mozgov

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Inkulturácia)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Starý zákon

8:55

Ukrajina - svedectvo viery

9:30

Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

10:30

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH?)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Rodinné misie)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

VOJTAŠŠÁK

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Inkulturácia)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Na ceste k Bohu (Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu)

16:20

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande s Jožkom

17:00

Doma je doma (Desatoro s deťmi)

18:00

Trnavská novéna

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Čo všetko zreformoval koncil v liturgii?)

21:30

Jeden na jedného (30 rokov Nežnej revolúcie)

21:45

Viera do vrecka (Keď zomiera niekto blízky)

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 21.11.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Rodinné misie)

1:20

V Samárii pri studni (Zmeny po novembri 1989)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Chvály

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Starý zákon

8:55

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande s Jožkom

9:25

Duchovná poradňa (Ján Buc: Boh bohatý na milosrdenstvo)

10:00

Krátke správy

10:20

Apoštolská cesta pápeža Frantiska do Thajska

11:10

Apoštolská cesta pápeža Frantiska do Thajska

13:45

Gréckokatolícky magazín

14:00

Medzi nebom a zemou

14:40

Na ceste k Bohu (Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Iba škola (Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury v Trnave.)

16:30

Večera u Slováka (34. nedeľa v Cezročnom období - Krista Kráľa)

17:00

Doma je doma (Kresťan na vidieku)

18:00

Trnavská novéna

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (SKLO)

22:10

Na ceste k Bohu (Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu)

22:25

Slovo Božie...podľa Jána (12)

22:55

Nová kvalita života (199)

23:10

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Kde je tvoj brat Ábel?)

23:45

Z prameňa

Piatok 22.11.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Desatoro s deťmi)

1:20

Večerná univerzita

2:00

Láska a rodičovstvo (Humanae vitae a učenie Cirkvi)

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (34. nedeľa v Cezročnom období - Krista Kráľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo Božie...podľa Jána (12)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:05

Pozvánka

8:10

Apoštolská cesta pápeža Frantiska do Thajska

9:20

Apoštolská cesta pápeža Frantiska do Thajska

10:20

Iba škola (Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury v Trnave)

10:30

Apoštolská cesta pápeža Frantiska do Thajska

12:30

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Fundamenty (Čo všetko zreformoval koncil v liturgii?)

13:55

Duchovná poradňa (Ján Buc: Boh bohatý na milosrdenstvo)

14:25

Jeden na jedného (30 rokov Nežnej revolúcie)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života (199)

16:25

Vzťahy: Nerovnice života

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (o. Jozef Kováčik: Abuladze)

17:15

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH?)

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Starý zákon

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

František - ľudový pápež

21:30

Spojení oceánom

22:00

LUXáreň

22:30

Ukrajina - svedectvo viery

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (34. nedeľa v Cezročnom období - Krista Kráľa)

23:45

Z prameňa

Sobota 23.11.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Fundamenty (Čo všetko zreformoval koncil v liturgii?)

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Vzťahy: Nerovnice života

2:20

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Kde je tvoj brat Ábel?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub (SKLO)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko a rodina (07/12) / O pomoci

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita

9:45

Láska a rodičovstvo (Humanae vitae a učenie Cirkvi)

10:05

Krátke správy

10:15

Vzťahy: Nerovnice života

10:45

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH?)

11:00

VOJTAŠŠÁK

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Večera u Slováka (34. nedeľa v Cezročnom období, Krista Kráľa)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša z Manhattanu, štát New York

16:40

Nová kvalita života (199)

17:00

LUXáreň

17:30

František - ľudový pápež

18:35

Klbko a rodina (07/12) / O pomoci

19:00

Prehľad katolíckych periodík

19:05

Loretánske litánie

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Spasiteľ

22:30

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande s Jožkom

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (34. nedeľa v Cezročnom období, Krista Kráľa)

Nedeľa 24.11.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Chvály

1:10

Svedectvo

1:20

VOJTAŠŠÁK

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

4:55

Biblia

5:30

Apoštolská cesta pápeža Frantiska do Japonska

8:00

Apoštolská cesta pápeža Frantiska do Japonska

8:20

Apoštolská cesta pápeža Frantiska do Japonska

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života (199)

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Eucharistické zázraky

10:40

Gréckokatolícky magazín

11:00

Svätá omša z Hronského Beňadika

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Apoštolská cesta pápeža Frantiska do Japonska

14:25

Iba škola (Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury v Trnave)

14:40

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Z javora

16:40

Spasiteľ

18:45

Klbko a rodina (08/12) / O svetle

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Gajdoš na fare)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

VOJTAŠŠÁK

22:45

Jeden na jedného (30 rokov Nežnej revolúcie)

23:00

Večerná univerzita

23:40

Láska a rodičovstvo (Humanae vitae a učenie Cirkvi)