Pondelok 16.11.2020

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

1:10

Svedectvo

1:15

Moja misia - magazín (Cez tri kontinenty - Luigi Gábriž)

2:20

STOPovanie

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Pamäť človeka)

4:20

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:50

Biblia

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Radostný ruženec.

8:25

Starý zákon (Abrahámova cesta)

9:00

Medzi nebom a zemou

9:40

Anna Kolesárová - mučeníčka čistoty

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Umučenie sv. Jany z Arku

11:30

Venezuela - Ženy na kopci

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Z javora

13:50

Katolicizmus (9) / Oheň Božej lásky - Modlitba a život v Duchu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Vaticano

16:45

Doma je doma (SAFi finále)

17:50

Vešpery

18:00

Trnavská novéna - svätá omša

19:30

Starý zákon (Abrahámova cesta)

20:00

Krátke správy

20:10

Boh k tebe hovorí

20:15

A teraz čo? (SLOVO DIABOL JE SÚČASŤ LOGA)

20:30

V Samárii pri studni (70 rokov od likvidácie kláštorov)

22:00

STOPovanie

22:30

Moja misia - magazín (Rwanda)

23:00

Hudobné pódium / Antonio Vivaldi – Štyri ročné obdobia

23:45

Z prameňa

Utorok 17.11.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Katolicizmus (9) / Oheň Božej lásky - Modlitba a život v Duchu

1:10

Svedectvo

1:15

LUXáreň

1:45

Venezuela - Ženy na kopci

2:20

Spojení oceánom

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Ako ľudia so zdravotným postihnutím pretvárajú spoločnosť?)

4:20

Ruženec / Radostný ruženec.

4:50

Biblia

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Slovo v obraze / Krvavý ženích

8:25

Starý zákon (Sodoma a Gomora)

9:00

Moja misia - magazín (Rwanda)

9:30

Etiópia - Nádej žije na opačnej strane

10:00

Krátke správy

10:10

Svedectvo

10:15

A teraz čo? (SLOVO DIABOL JE SÚČASŤ LOGA)

10:20

LUXáreň

10:55

Doma je doma (SAFi finále)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Spojení oceánom

13:50

Katechéza

14:05

A teraz čo? (SLOVO DIABOL JE SÚČASŤ LOGA)

14:10

Medzi nebom a zemou

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Správy zo Svätej zeme

16:00

Univerzita tretieto veku / Model mystiky

16:45

Doma je doma (Až raz vstanem zo sna)

17:50

Vešpery

18:00

Trnavská novéna - svätá omša

19:30

Starý zákon (Sodoma a Gomora)

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

vKontexte

21:15

Gréckokatolícky magazín

21:30

Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

22:35

Vaticano

23:05

Akatist

23:45

Z prameňa

Streda 18.11.2020

0:15

Doma je doma (SAFi finále)

1:10

Svedectvo

1:15

Poltónklub (BASS BAND)

2:20

Vaticano

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Pokušenie a hriech...)

4:20

Ruženec / Ruženec svetla.

4:50

Biblia

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:10

Eucharistické zázraky

8:25

Starý zákon (Izák a Izmael)

9:00

Generálna audiencia

10:00

Slovo v obraze / Krvavý ženích

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:55

Doma je doma (Až raz vstanem zo sna)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

STOPovanie

13:50

Hudobné pódium

14:35

Litánie k svätému Jozefovi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Klbko - Svätá omša (5)

16:25

GU100 (Dá sa duša povysávať?)

16:45

Doma je doma (100 rokov od legalizácie umelých potratov)

17:50

Vešpery

18:00

Trnavská novéna - svätá omša

19:30

Starý zákon (Izák a Izmael)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Jeden na jedného (Pápežovi "Všetci bratia")

20:50

Fundamenty (Deklarácia o náboženskej slobode)

21:50

Z javora

22:25

V Samárii pri studni (70 rokov od likvidácie kláštorov)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 19.11.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Až raz vstanem zo sna)

1:10

Svedectvo

1:15

Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

2:20

vKontexte

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Emília, kvet z Božej záhrady)

4:20

Ruženec / Bolestný ruženec.

4:50

Biblia

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Boh k tebe hovorí

8:15

Svedectvo

8:25

Starý zákon (Ezau a Jakub)

9:00

Z javora

9:30

Spojení oceánom

10:00

Krátke správy

10:10

Viera do vrecka (Zneužívanie)

10:25

vKontexte

10:55

Doma je doma (100 rokov od legalizácie umelých potratov)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:15

LUXáreň

13:50

Jeden na jedného (Pápežovi "Všetci bratia")

14:00

A teraz čo? (SLOVO DIABOL JE SÚČASŤ LOGA)

14:10

Moja misia - magazín (Rwanda)

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Večera u Slováka (Nedeľa Krista Kráľa)

16:35

Slovo v obraze / Krvavý ženích

16:45

Doma je doma (Nežné nástojčivé klopanie duše)

17:50

Vešpery

18:00

Trnavská novéna - svätá omša

19:30

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

Z prameňa

21:05

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande s Jožkom

21:35

Poltónklub (Monika Ližbetin)

22:40

Správy zo Svätej zeme

23:05

A teraz čo? (SLOVO DIABOL JE SÚČASŤ LOGA)

23:15

Etiópia - Nádej žije na opačnej strane

23:45

Z prameňa

Piatok 20.11.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (100 rokov od legalizácie umelých potratov)

1:15

V Samárii pri studni (70 rokov od likvidácie kláštorov)

2:35

Boh k tebe hovorí

2:40

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (56) Sväteniny a kresťanský pohreb

4:20

Ruženec / Radostný ruženec.

4:50

Biblia

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:15

A teraz čo? (SLOVO DIABOL JE SÚČASŤ LOGA)

8:25

Starý zákon (Jakubovi synovia)

9:00

Fundamenty (Deklarácia o náboženskej slobode)

10:00

Krátke správy

10:15

Prehľad katolíckych periodík

10:20

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Nežné nástojčivé klopanie duše)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Vaticano

13:50

Univerzita tretieto veku / Model mystiky

14:20

Gréckokatolícky magazín

14:35

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

STOPovanie

16:35

Prehľad katolíckych periodík

16:40

vKontexte

17:10

Moja misia - magazín

17:50

Vešpery

18:00

Trnavská novéna - svätá omša

19:30

Starý zákon (Jakubovi synovia)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Eucharistické zázraky

20:30

Dôkaz viery: Svätý Augustín

21:30

Viera do vrecka (Zneužívanie)

21:50

Etiópia - Nádej žije na opačnej strane

22:20

Spojení oceánom

22:45

Večera u Slováka (Nedeľa Krista Kráľa)

23:15

Univerzita tretieto veku / Model mystiky

23:45

Z prameňa

Sobota 21.11.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Nežné nástojčivé klopanie duše)

1:10

Svedectvo

1:15

Z javora

1:45

Večera u Slováka (Nedeľa Krista Kráľa)

2:15

Boh k tebe hovorí

2:20

Katechéza

2:35

Jeden na jedného (Pápežovi "Všetci bratia")

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Spojení vierou

4:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:55

Biblia

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá liturgia

8:00

Viera do vrecka (Zneužívanie)

8:25

Klbko - Svätá omša (5)

8:45

GU100 (Dá sa duša povysávať?)

9:05

STOPovanie

9:40

A teraz čo? (SLOVO DIABOL JE SÚČASŤ LOGA)

9:50

Slovo v obraze / Krvavý ženích

10:00

Krátke správy

10:20

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande s Jožkom

10:55

Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Večera u Slováka (Nedeľa Krista Kráľa)

13:50

Egypt - Mesto smetí

14:05

Prehľad katolíckych periodík

14:10

Taizé

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Dôkaz viery: Svätý Augustín

17:00

LUXáreň

17:35

Nová kvalita života

17:50

Vešpery

18:00

Trnavská novéna - svätá omša

20:00

Spravodajský súhrn

20:30

Bitka pri Viedni: 11.september 1683

22:20

Eucharistické zázraky

22:40

vKontexte

23:20

Medzi nebom a zemou

Nedeľa 22.11.2020

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Univerzita tretieto veku / Model mystiky

1:00

Svedectvo

1:05

Etiópia - Nádej žije na opačnej strane

1:30

Boh k tebe hovorí

1:40

Moja misia - magazín

2:15

Gréckokatolícky magazín

2:35

Nová kvalita života

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium

4:00

Vaticano

4:25

Ruženec / Ruženec svetla.

4:55

Biblia

6:45

Ranné chvály

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:40

Eucharistické zázraky

7:50

Slovo v obraze / Kráľ

8:00

Gréckokatolícky magazín

8:15

Boh k tebe hovorí

8:25

Klbko - Svätá omša (6)

8:45

Tvorivo

9:05

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

9:40

Boh k tebe hovorí

10:00

Svätá omša z Vatikánu

11:15

Spravodajský súhrn

11:40

Katechéza

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

V Samárii pri studni (70 rokov od likvidácie kláštorov)

14:35

Svedectvo

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Na tónoch vďačnosti

16:15

Bitka pri Viedni: 11.september 1683

18:20

Vešpery

18:30

Svätá omša z Košíc

19:20

Klbko - Svätá omša (6)

19:40

Tvorivo

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

Quo vadis (V drese kňaza)

21:15

Medzi nebom a zemou

21:55

Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

22:45

Jeden na jedného (Pápežovi "Všetci bratia")

23:00

Poltónklub (Monika Ližbetin)