Pondelok 26.11.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (22/11/44)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a postavenie prezidenta)

2:25

Indonézia – Povolaní žiť spolu

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (152) / ThLic. Anton Ziolkovský: Čo znamená nasledovať

3:50

Slovo v obraze / Kristus Veľkňaz

4:00

Viera do vrecka (Ako spoznám Božiu vôľu?)

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Hrubov)

7:45

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (1) / Narodeniny

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza (Podobenstvá)

11:00

Mendel - otec genetiky

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Spolu

13:10

Iba škola (Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči)

13:30

Univerzita tretieho veku

14:25

Indonézia – Povolaní žiť spolu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (153) / ThLic. Anton Ziolkovský: Tajomstvá Božieho kráľovstva

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Dobrá novina)

18:35

Gigi, Božia princeznička (1) / Narodeniny

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Realita rodiny v dynamike 21.storočia)

22:00

Gruzínsko – Kľúč ku štastiu

22:30

Slovo v obraze / Kristus Veľkňaz

22:45

Poltónklub (Felice)

23:45

Z prameňa

Utorok 27.11.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Mendel - otec genetiky

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze / Kristus Veľkňaz

4:00

Jeden na jedného

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (2) / Kráľovský olovrant

8:55

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a postavenie prezidenta)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Indonézia – Povolaní žiť spolu

11:00

Doma je doma (Dobrá novina)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine / Čo s konfliktom?

13:25

Quo vadis

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande s Relkom

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Zo zákulisia filmu Niečo naviac)

18:35

Gigi, Božia princeznička (2) / Kráľovský olovrant

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Jozef Jančovič: Liturgický rok s Lukášom)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom: Joe Senko, Oakland, Pennsylvania

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (153) / ThLic. Anton Ziolkovský: Tajomstvá Božieho kráľovstva

23:00

Medzi nebom a zemou (Jozef Vydrnák)

23:45

Z prameňa

Streda 28.11.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Dobrá novina)

1:20

Poltónklub (Felice)

2:25

Na ceste v rodine / Čo s konfliktom?

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (3) / Ružová tanečnica

8:55

Vaticano

9:25

Spolu

9:45

Generálna audiencia

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Zo zákulisia filmu Niečo naviac)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Medzi nebom a zemou (Jozef Vydrnák)

14:05

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande s Relkom

14:35

Iba škola (Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Filipíny – Cesta k Všemohúcemu

17:00

Klbko a rodina / O svetle

17:30

Doma je doma (Lepší spánok bábätiek)

18:35

Gigi, Božia princeznička (3) / Ružová tanečnica

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Kresťanská modlitba)

21:30

Jeden na jedného (Krádež a rešpektovanie vlastníctva)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály (Dominika Gurbaľová)

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Na ceste v rodine / Čo s konfliktom?

23:45

Z prameňa

Štvrtok 29.11.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Zo zákulisia filmu Niečo naviac)

1:20

V Samárii pri studni (Realita rodiny v dynamike 21.storočia)

2:40

Slovo v obraze / Kristus Veľkňaz

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:30

Gigi, Božia princeznička (4) / Fialové poníky

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (Jozef Jančovič: Liturgický rok s Lukášom)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Lepší spánok bábätiek)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Chvály (Dominika Gurbaľová)

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Krádež a rešpektovanie vlastníctva)

14:50

Slovo v obraze / Kristus Veľkňaz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (1. adventná nedeľa, rok C)

16:30

Runiverz

16:45

Kulmenie

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom)

18:35

Gigi, Božia princeznička (4) / Fialové poníky

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium / Chorus Salvatoris

21:50

Rehoľná abeceda: Páter Pavol Hudák

22:10

Jeden na jedného (Krádež a rešpektovanie vlastníctva)

22:25

Filipíny – Cesta k Všemohúcemu

22:55

Quo vadis

23:45

Z prameňa

Piatok 30.11.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Lepší spánok bábätiek)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:25

Gruzínsko – Kľúč ku štastiu

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza (Podobenstvá)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec

8:25

Gigi, Božia princeznička (5) / Stanovanie v prírode

8:55

Večera u Slováka (1. adventná nedeľa, rok C)

9:25

Spojení oceánom: Joe Senko, Oakland, Pennsylvania

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Krádež a rešpektovanie vlastníctva)

13:30

V Samárii pri studni (Realita rodiny v dynamike 21.storočia)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

VneMY (Mám na to nos!)

17:30

Moja misia - magazín (Pápežov sakristián)

18:35

Gigi, Božia princeznička (5) / Stanovanie v prírode

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Krásna história zázračnej medaily

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Jozef Jančovič: Liturgický rok s Lukášom)

23:10

Na ceste v rodine / Čo s konfliktom?

23:45

Z prameňa

Sobota 01.12.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Kresťanská modlitba)

1:20

Medzi nebom a zemou (Jozef Vydrnák)

2:05

Katechéza (Podobenstvá)

2:25

Spojení oceánom: Joe Senko, Oakland, Pennsylvania

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (1. adventná nedeľa, rok C)

3:50

Slovo v obraze / Kristus Veľkňaz

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko a rodina / O svetle

8:20

V škole Ducha (153) / ThLic. Anton Ziolkovský: Tajomstvá Božieho kráľovstva

8:55

Univerzita tretieho veku

9:50

Živý vstup

10:00

Svätá omša z Košíc

11:25

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande s Relkom

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze / Kristus Veľkňaz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:00

Krásna história zázračnej medaily

19:00

Klbko a rodina / O svetle

19:25

Večera u Slováka (1. adventná nedeľa, rok C)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Apoštol

22:30

VneMY (Mám na to nos!)

22:55

Runiverz

23:30

Spojení oceánom: Joe Senko, Oakland, Pennsylvania

Nedeľa 02.12.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Liturgický rok s Lukášom)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (Dominika Gurbaľová)

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze / Kristus Veľkňaz

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (1. adventná nedeľa, rok C)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (153) / ThLic. Anton Ziolkovský: Tajomstvá Božieho kráľovstva

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina / O daroch

8:20

Runiverz

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z Levoče

11:15

Peter medzi nami

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Realita rodiny v dynamike 21.storočia)

14:20

VneMY (Mám na to nos!)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze / Otče náš

16:10

Kulmenie

16:35

Klinec po hlavičke

16:40

Apoštol

18:40

Klbko a rodina / O daroch

19:05

Katechéza (Podobenstvá)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Božie slovo počas sv. omše)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie

21:45

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande s Relkom

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Liturgický rok s Lukášom)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky