Pondelok 23.11.2020

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

1:10

Svedectvo

1:15

Moja misia - magazín

2:20

STOPovanie

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Služobníci)

4:20

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:50

Biblia (14)

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Radostný ruženec.

8:25

Starý zákon (Jozef a faraón)

9:00

Medzi nebom a zemou

9:40

Egypt - Mesto smetí

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

11:25

Svetoznámi slovenskí vedci (Rande s Jožkom)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:10

Na tónoch vďačnosti

13:50

Fundamenty (Deklarácia o náboženskej slobode)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Vaticano

16:40

Osobnosti

17:15

Doma je doma (Červená streda)

18:20

Vešpery

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec / Ruženec svetla.

19:30

Starý zákon (Jozef a faraón)

20:00

Krátke správy

20:10

Boh k tebe hovorí

20:15

A teraz čo? (VYVOLÁVANIE DUCHOV)

20:30

V Samárii pri studni (Kresťanské riešenia krízy)

22:00

STOPovanie

22:30

Moja misia - magazín

23:00

Hudobné pódium

23:45

Z prameňa

Utorok 24.11.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Fundamenty (Deklarácia o náboženskej slobode)

1:10

Svedectvo

1:15

LUXáreň

1:45

Svetoznámi slovenskí vedci (Rande s Jožkom)

2:20

Quo vadis (V drese kňaza)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (SAFi 2020 - spúšťame hlasovanie!)

4:20

Ruženec / Radostný ruženec.

4:50

Biblia (1)

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Slovo v obraze (Kráľ)

8:25

Starý zákon (12 kmeňov Izraela)

9:00

Moja misia - magazín

9:30

Osobnosti

10:00

Krátke správy

10:10

Svedectvo

10:15

A teraz čo? (VYVOLÁVANIE DUCHOV)

10:20

LUXáreň

10:55

Doma je doma (Červená streda)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Quo vadis (V drese kňaza)

13:50

Katechéza

14:05

A teraz čo? (VYVOLÁVANIE DUCHOV)

14:10

Medzi nebom a zemou

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

V škole Ducha (Ján Buc: Stvorenstvo očakáva, že sa zjavia Boží synovia / Duch Svätý je osoba)

17:00

Viera do vrecka (Dajme slovo svedomiu)

17:15

Doma je doma (Prekonať vlastné limity)

18:20

Vešpery

18:30

Svätá omša

19:00

Starý zákon (12 kmeňov Izraela)

19:30

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

vKontexte (Juraj Vittek: Rozpor medzi ľudskými právami a kresťanstvom?)

21:15

Peši bez hraníc

22:15

Egypt - Mesto smetí

22:35

Vaticano

23:05

Taizé

Streda 25.11.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Červená streda)

1:10

Svedectvo

1:15

Poltónklub (Monika Ližbetin)

2:20

Vaticano

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma

4:20

Ruženec / Ruženec svetla.

4:50

Biblia (2)

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:10

Zabudnuté poklady (Blatnica)

8:25

Starý zákon (Princ Mojžiš)

9:00

Generálna audiencia

10:00

Krátke správy

10:20

Slovo v obraze (Kráľ)

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:55

Doma je doma (Prekonať vlastné limity)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

STOPovanie

13:50

Hudobné pódium

14:35

Litánie k svätému Jozefovi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Klbko - Svätá omša (6)

16:25

Tvorivo

16:45

Svetoznámi slovenskí vedci (Rande s Relkom)

17:15

Doma je doma (Darujme (si) radosť)

18:20

Vešpery

18:30

Svätá omša z Košíc

19:00

Ruženec / Bolestný ruženec.

19:30

Starý zákon (Princ Mojžiš)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Jeden na jedného (Sčítanie 2021)

20:50

Katolicizmus 10 ( O posledných veciach – O pekle, očistci a nebi )

21:45

Na tónoch vďačnosti

22:25

V Samárii pri studni (Kresťanské riešenia krízy)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 26.11.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Prekonať vlastné limity)

1:10

Svedectvo

1:15

Peši bez hraníc

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Rozpor medzi ľudskými právami a kresťanstvom?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma

4:20

Ruženec / Bolestný ruženec.

4:50

Biblia (3)

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Boh k tebe hovorí

8:15

Svedectvo

8:25

Starý zákon (Oheň v púšti)

8:55

Na tónoch vďačnosti

9:35

Quo vadis (V drese kňaza)

10:00

Krátke správy

10:10

Viera do vrecka (Dajme slovo svedomiu)

10:25

vKontexte (Juraj Vittek: Rozpor medzi ľudskými právami a kresťanstvom?)

10:55

Doma je doma (Darujme (si) radosť)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:15

LUXáreň

13:50

Jeden na jedného (Sčítanie 2021)

14:00

A teraz čo? (VYVOLÁVANIE DUCHOV)

14:10

Moja misia - magazín

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Večera u Slováka (1. adventná nedeľa)

16:35

Slovo v obraze (Kráľ)

16:45

Zabudnuté poklady (Blatnica)

17:00

Príbehy z Kyabakadde

17:15

Doma je doma (Sv. Gregor z Nazianzu - učiteľ Cirkvi)

18:20

Vešpery

18:30

Svätá omša

19:00

Starý zákon (Oheň v púšti)

19:30

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

Z prameňa

21:05

Svetoznámi slovenskí vedci (Rande s Relkom)

21:35

Poltónklub (Sima Martausová)

22:40

Správy zo Svätej zeme

23:05

A teraz čo? (VYVOLÁVANIE DUCHOV)

23:15

Osobnosti

23:45

Z prameňa

Piatok 27.11.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Darujme (si) radosť)

1:15

V Samárii pri studni (Kresťanské riešenia krízy)

2:35

Boh k tebe hovorí

2:40

Zabudnuté poklady (Blatnica)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (57) Dôstojnosť ľudskej osoby

4:20

Ruženec / Radostný ruženec.

4:50

Biblia (4)

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:15

A teraz čo? (VYVOLÁVANIE DUCHOV)

8:25

Starý zákon (10 Božích rán)

9:00

Katolicizmus 10 (O posledných veciach – O pekle, očistci a nebi)

10:00

Krátke správy

10:15

Prehľad katolíckych periodík

10:20

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Sv. Gregor z Nazianzu - učiteľ Cirkvi)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Vaticano

13:50

V škole Ducha (Ján Buc: Stvorenstvo očakáva, že sa zjavia Boží synovia / Duch Svätý je osoba)

14:20

Peter medzi nami

14:35

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Godzone magazín

16:35

Prehľad katolíckych periodík

16:40

vKontexte (Juraj Vittek: Rozpor medzi ľudskými právami a kresťanstvom?)

17:10

Správy zo Svätej zeme

17:30

Moja misia - magazín

18:00

Nová kvalita života (Liturgický rok B)

18:20

Vešpery

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:30

Starý zákon (10 Božích rán)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Zabudnuté poklady (Blatnica)

20:30

Dôkaz viery: Svätý František z Assisi

21:30

Viera do vrecka (Dajme slovo svedomiu)

21:50

Osobnosti

22:20

Quo vadis (V drese kňaza)

22:45

Večera u Slováka (1. adventná nedeľa)

23:15

V škole Ducha (Ján Buc: Stvorenstvo očakáva, že sa zjavia Boží synovia / Duch Svätý je osoba)

Sobota 28.11.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Sv. Gregor z Nazianzu - učiteľ Cirkvi)

1:10

Svedectvo

1:10

Na tónoch vďačnosti

1:45

Večera u Slováka (1. adventná nedeľa)

2:15

Boh k tebe hovorí

2:20

Katechéza

2:35

Jeden na jedného (Sčítanie 2021)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Spojení oceánom

4:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:55

Biblia (5)

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá liturgia

8:00

Viera do vrecka (Dajme slovo svedomiu)

8:25

Klbko - Svätá omša (6)

8:45

Tvorivo

9:05

Godzone magazín

9:40

A teraz čo? (VYVOLÁVANIE DUCHOV)

9:50

Slovo v obraze (Kráľ)

10:00

Krátke správy

10:20

Svetoznámi slovenskí vedci (Rande s Relkom)

10:55

Peši bez hraníc

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Večera u Slováka (1. adventná nedeľa)

13:50

Príbehy z Kyabakadde

14:05

Prehľad katolíckych periodík

14:10

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Konzistórium kardinálov

17:20

Dôkaz viery: Svätý František z Assisi

18:20

Vešpery

18:30

Svätá omša

19:20

Klbko - Svätá omša (6)

19:40

Tvorivo

20:00

Spravodajský súhrn

20:30

Zakázaný Boh

22:45

vKontexte (Juraj Vittek: Rozpor medzi ľudskými právami a kresťanstvom?)

23:20

Medzi nebom a zemou

Nedeľa 29.11.2020

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

V škole Ducha (Ján Buc: Stvorenstvo očakáva, že sa zjavia Boží synovia / Duch Svätý je osoba)

1:00

Svedectvo

1:05

Osobnosti

1:30

Boh k tebe hovorí

1:40

Moja misia - magazín

2:15

Peter medzi nami

2:35

Nová kvalita života (Liturgický rok B)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium

4:00

Vaticano

4:25

Ruženec / Ruženec svetla.

4:55

Biblia (6)

6:45

Ranné chvály

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:40

Zabudnuté poklady (Blatnica)

7:50

Slovo v obraze (Dvere)

8:00

Peter medzi nami

8:15

Boh k tebe hovorí

8:25

Klbko - Svätá omša (7)

8:45

GU100 (Desatoro)

9:05

LUXáreň

9:35

Nová kvalita života (Liturgický rok B)

9:40

Boh k tebe hovorí

10:00

Svätá omša z Vatikánu

11:15

Spravodajský súhrn

11:40

Katechéza

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

Svedectvo

13:30

Zbrane a ružence

14:30

Z javora

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Zakázaný Boh

18:20

Vešpery

18:30

Svätá omša

19:20

Klbko - Svätá omša (7)

19:40

GU100 (Desatoro)

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

Spojení oceánom

21:15

Medzi nebom a zemou

21:55

Peši bez hraníc

22:45

Jeden na jedného (Sčítanie 2021)

23:00

Poltónklub (Sima Martausová)