Pondelok 03.12.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom)

1:25

Fundamenty (Kresťanská modlitba)

2:25

Filipíny – Cesta k Všemohúcemu

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (153) / ThLic. Anton Ziolkovský: Tajomstvá Božieho kráľovstva

3:50

Slovo v obraze / Otče náš

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Skalité)

7:45

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (6) / Prvý deň v škole

8:55

LUXáreň

9:25

VneMY (Mám na to nos!)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza (Podobenstvá)

11:00

Moja misia - magazín (Pápežov sakristián)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie

13:10

Runiverz

13:30

Univerzita tretieho veku

14:10

Jej životom je škola a študenti.

14:25

Filipíny – Cesta k Všemohúcemu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (154) / ThLic. Anton Ziolkovský PhD: Tajomstvo vykúpenia

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Advent - cesta k Vianociam)

18:35

Gigi, Božia princeznička (6) / Prvý deň v škole

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Goetheho Faust, alebo zápas o dušu i poznanie)

22:00

Putovanie po Svätej zemi (1)

22:30

Slovo v obraze / Otče náš

22:45

Hudobné pódium / Chorus Salvatoris

23:25

Rehoľná abeceda: Páter Pavol Hudák

23:45

Z prameňa

Utorok 04.12.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Moja misia - magazín (Pápežov sakristián)

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály (Dominika Gurbaľová)

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

VneMY (Mám na to nos!)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze / Otče náš

4:00

Jeden na jedného (Krádež a rešpektovanie vlastníctva)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec

8:25

Gigi, Božia princeznička (7) / Gigi na rybačke

8:55

Fundamenty (Kresťanská modlitba)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Filipíny – Cesta k Všemohúcemu

11:00

Doma je doma (Advent - cesta k Vianociam)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Božie slovo počas sv. omše)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

VneMY (Mám na to nos!)

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Putovanie po Svätej zemi (1)

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Viera do vrecka (Ako spoznám Božiu vôľu?)

17:30

Doma je doma (Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov)

18:35

Gigi, Božia princeznička (7) / Gigi na rybačke

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom: Joe Senko, Oakland, Pennsylvania

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (154) / ThLic. Anton Ziolkovský, PhD: Tajomstvo vykúpenia

23:00

Americko-slovenské inšpirácie

23:45

Z prameňa

Streda 05.12.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Advent - cesta k Vianociam)

1:20

Hudobné pódium / Chorus Salvatoris

2:00

Rehoľná abeceda: Páter Pavol Hudák

2:25

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Božie slovo počas sv. omše)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Gigi, Božia princeznička (8) / Čudná choroba

8:55

Vaticano

9:25

Kulmenie

9:45

Generálna audiencia

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie

14:05

Putovanie po Svätej zemi (1)

14:35

Runiverz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Mjanmarsko - Kopec snov

17:00

Klbko a rodina / O daroch

17:30

Doma je doma (Madeleine Rivest)

18:35

Gigi, Božia princeznička (8) / Čudná choroba

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a postavenie prezidenta)

21:30

Jeden na jedného (Sloboda viery v Európe)

21:45

Viera do vrecka (Ako spoznám Božiu vôľu?)

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Božie slovo počas sv. omše)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 06.12.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov)

1:20

V Samárii pri studni (Goetheho Faust, alebo zápas o dušu i poznanie)

2:40

Slovo v obraze / Otče náš

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Mikuláš: Chlapec, ktorý sa stal svätcom

8:55

Viera do vrecka (Ako spoznám Božiu vôľu?)

9:15

vKontexte

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Madeleine Rivest)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Taizé

14:20

Jeden na jedného (Sloboda viery v Európe)

14:50

Slovo v obraze / Otče náš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (2. adventná nedeľa, rok C)

16:30

Iba škola

16:45

Spolu (Tvarohový koláč)

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Cirkev pred ʹ89 - rehoľníci)

18:35

Mikuláš: Chlapec, ktorý sa stal svätcom

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium / Antonio Vivaldi – Štyri ročné obdobia

21:50

Jej životom je škola a študenti.

22:10

Jeden na jedného (Sloboda viery v Európe)

22:25

Mjanmarsko - Kopec snov

22:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 07.12.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Madeleine Rivest)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:00

Jej životom je škola a študenti.

2:25

Putovanie po Svätej zemi (1)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza (Podobenstvá)

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

7:55

Ruženec

8:25

Gigi, Božia princeznička (10) / Kráľovský ružový cirkus

8:55

Večera u Slováka (2. adventná nedeľa, rok C)

9:25

Spojení oceánom: Joe Senko, Oakland, Pennsylvania

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Cirkev pred ʹ89 - rehoľníci)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Sloboda viery v Európe)

13:30

V Samárii pri studni (Goetheho Faust, alebo zápas o dušu i poznanie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Páter Pio - staviteľ milosrdenstva

18:35

Gigi, Božia princeznička (10) / Kráľovský ružový cirkus

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Dvere z olova

21:30

Quo vadis

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte

23:10

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Božie slovo počas sv. omše)

23:45

Z prameňa

Sobota 08.12.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a postavenie prezidenta)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie

2:05

Katechéza (Podobenstvá)

2:25

Spojení oceánom: Joe Senko, Oakland, Pennsylvania

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (2. advetná nedeľa, rok C)

3:50

Slovo v obraze / Otče náš

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko a rodina / O daroch

8:20

V škole Ducha (154) / ThLic. Anton Ziolkovský, PhD: Tajomstvo vykúpenia

8:55

Univerzita tretieho veku

9:45

Jej životom je škola a študenti.

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Putovanie po Svätej zemi (1)

11:00

Páter Pio - staviteľ milosrdenstva

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze / Otče náš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

16:45

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Svätá omša z Bratislavy

18:35

Klbko a rodina / O daroch

18:55

Večera u Slováka (2. advetná nedeľa, rok C)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Blahoslavený Duns Scotus – Obhajca Nepoškvrneného počatia

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

Godzone magazín

22:55

Iba škola

23:30

Spojení oceánom: Joe Senko, Oakland, Pennsylvania

Nedeľa 09.12.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze / Otče náš

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (2. adventná nedeľa, rok C)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (154) / ThLic. Anton Ziolkovský, PhD: Tajomstvo vykúpenia

4:00

Iba škola

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina / O vstávaní

8:20

Iba škola

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

9:55

Spravodajský súhrn

10:15

Viera do vrecka (Ako spoznám Božiu vôľu?)

10:30

Svätá omša z Krasňan - Bratislava

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Goetheho Faust, alebo zápas o dušu i poznanie)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze / Stvorenie

16:10

Spolu (Tvarohový koláč)

16:35

Klinec po hlavičke (o. Martin Mekel: O domácej Cirkvi)

16:40

Blahoslavený Duns Scotus – Obhajca Nepoškvrneného počatia

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko a rodina / O vstávaní

19:05

Katechéza (Podobenstvá)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Na ceste v rodine: Sila odpustenia

21:00

Medzi nebom a zemou (Alexandra Kolenová)

21:45

Putovanie po Svätej zemi (1)

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte

23:05

Quo vadis

23:45

Eucharistické zázraky