Pondelok 02.12.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Obraz ako modlitba)

1:25

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Ako sa voláš?)

2:00

Spojení oceánom

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Druhý vatikánsky koncil (3/3) / Na cestách človeka

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s... (Farnosť Bzenica)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Starý zákon

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Duchovná poradňa

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín (Vladyka Milan Šášik)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo Božie...podľa Jána (14)

13:30

Spolu

13:55

Univerzita tretieto veku

14:35

Egypt - Mesto smetí

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Čo hľadáte?)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Obdarúvanie a starostlivosť o druhých ako jedna zo základných chariziem kresťanstva)

18:35

Starý zákon

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

Prečo, otče? (Prečo nezrušíme celibát?)

20:30

V Samárii pri studni (Ľudské práva)

22:00

Irak - Bagdad: Počúvajte mučenníkov

22:30

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande s Belkou

23:00

Peter medzi nami

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Emócie, city - pomáhajú alebo ohlupujú?)

23:45

Z prameňa

Utorok 03.12.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín (Vladyka Milan Šášik)

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:05

Svedectvo

2:15

Duchovná poradňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Univerzita tretieto veku

4:00

Egypt - Mesto smetí

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:35

Televízny adventný kalendár

7:55

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Starý zákon

9:00

Druhý vatikánsky koncil (3/3) / Na cestách človeka

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Obdarúvanie a starostlivosť o druhých ako jedna zo základných chariziem kresťanstva)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Hudobné pódium

14:10

Spomienky na návštevu Matky Terezy na Slovensko

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Organ v nebi

17:00

Viera do vrecka (Keď zomiera niekto blízky)

17:30

Doma je doma (Detskí superhrdinovia v akcii)

18:35

Starý zákon

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Martin Kramara: Narodené dieťa)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Až na kraj sveta - Cirkev pápeža Františka

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Godzone magazín

23:45

Z prameňa

Streda 04.12.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Obdarúvanie a starostlivosť o druhých ako jedna zo základných chariziem kresťanstva)

1:20

Hudobné pódium

2:00

Spomienky na návštevu Matky Terezy na Slovensko

2:20

vKontexte (Martin Kramara: Narodené dieťa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Starý zákon

8:55

Organ v nebi

9:30

Generálna audiencia

10:30

Prečo, otče? (Prečo nezrušíme celibát?)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Detskí superhrdinovia v akcii)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Až na kraj sveta - Cirkev pápeža Františka

14:00

vKontexte (Martin Kramara: Narodené dieťa)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Zanzibar - Sme odvážni

17:00

Klbko a rodina (09/12) / O daroch

17:30

Doma je doma (Pôst a modlitba v živote kresťana)

18:35

Starý zákon

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Bohatosť liturgickej reformy)

21:30

Jeden na jedného (Sloboda viery v Európe)

21:45

Viera do vrecka (Keď zomiera niekto blízky)

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 05.12.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Detskí superhrdinovia v akcii)

1:20

V Samárii pri studni (Ľudské práva)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Chvály

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Starý zákon

8:55

Zanzibar - Sme odvážni

9:25

Duchovná poradňa

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Keď zomiera niekto blízky)

11:00

Doma je doma (Pôst a modlitba v živote kresťana)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Chvály

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (2. adventná nedeľa)

17:00

Iba škola (Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury v Trnave)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Poznaní a nepoznaní mučeníci Košickej arcidiecézy)

18:35

Starý zákon

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium

21:50

Hniezdne - 200 rokov Kostola sv. Bartolomeja

22:10

Jeden na jedného (Sloboda viery v Európe)

22:25

Slovo Božie...podľa Jána (14)

22:55

Nová kvalita života (1)

23:10

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Čo hľadáte?)

23:45

Z prameňa

Piatok 06.12.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Pôst a modlitba v živote kresťana)

1:20

Univerzita tretieto veku

2:00

Egypt - Mesto smetí

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (2. adventná nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo Božie...podľa Jána (14)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Mikuláš / Chlapec, ktorý sa stal svätcom

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo Božie...podľa Jána (14)

9:40

Iba škola (Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury v Trnave)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Poznaní a nepoznaní mučeníci Košickej arcidiecézy)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Fundamenty (Bohatosť liturgickej reformy)

13:55

Duchovná poradňa

14:25

Jeden na jedného (Sloboda viery v Európe)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života (1)

16:25

Vzťahy: Grafy duše

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Pali Danko: Fidlikant na streche)

17:15

Prečo, otče? (Prečo nezrušíme celibát?)

17:30

Moja misia - magazín (Dobrý muž zo Saratova / Rusko)

18:35

Mikuláš / Chlapec, ktorý sa stal svätcom

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Dôkaz viery: Svätá Cecília

21:30

Spojení oceánom

22:00

LUXáreň

22:30

Organ v nebi

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (2. adventná nedeľa)

23:45

Z prameňa

Sobota 07.12.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Fundamenty (Bohatosť liturgickej reformy)

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Vzťahy: Grafy duše

2:20

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Čo hľadáte?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium

4:00

Hniezdne - 200 rokov Kostola sv. Bartolomeja

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko a rodina (09/12) / O daroch

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Univerzita tretieto veku

9:45

Egypt - Mesto smetí

10:05

Krátke správy

10:15

Vzťahy: Grafy duše

10:45

Prečo, otče? (Prečo nezrušíme celibát?)

11:00

Až na kraj sveta - Cirkev pápeža Františka

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Večera u Slováka (2. adventná nedeľa)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:00

Dôkaz viery: Svätá Cecília

18:55

Klbko a rodina (09/12) / O daroch

19:10

Loretánske litánie

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Blahoslavený Duns Scotus – Obhajca Nepoškvrneného počatia

22:00

Nová kvalita života (1)

22:15

Kulmenie (Pali Danko: Fidlikant na streche)

22:30

Zanzibar - Sme odvážni

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (2. adventná nedeľa)

Nedeľa 08.12.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Chvály

1:10

Svedectvo

1:20

Až na kraj sveta - Cirkev pápeža Františka

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín (Dobrý muž zo Saratova / Rusko)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (10/12) / O vstávaní

8:25

Kulmenie (Pali Danko: Fidlikant na streche)

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života (1)

10:00

Svätá omša z kaplnky TV LUX

10:45

Organ v nebi

11:15

Eucharistické zázraky

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Ľudské práva)

14:25

Iba škola (Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury v Trnave)

14:40

Prečo, otče? (Prečo nezrušíme celibát?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Z javora

16:00

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

16:45

Blahoslavený Duns Scotus – Obhajca Nepoškvrneného počatia

18:10

Kulmenie (Pali Danko: Fidlikant na streche)

18:35

Klbko a rodina (10/12) / O vstávaní

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Myší sa nebojí)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Až na kraj sveta - Cirkev pápeža Františka

22:45

Jeden na jedného (Sloboda viery v Európe)

23:00

Univerzita tretieto veku

23:40

Egypt - Mesto smetí