Pondelok 30.11.2020

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Quo vadis s Maxom Kašparů (Rodina, manželstvo a vzťahy)

1:10

Svedectvo

1:15

Moja misia - magazín (Drotár za kamerou)

2:20

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Slovenskí saleziáni v Ekvádore)

4:20

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:50

Biblia (7)

6:45

Ranné chvály

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Radostný ruženec.

8:10

Týždeň s ...(Farnosť Sedliská)

8:25

Starý zákon (Noc baránka)

9:00

Medzi nebom a zemou

9:40

Príbehy z Kyabakadde

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Peši bez hraníc

11:25

Svetoznámi slovenskí vedci (Rande s Relkom)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Z javora

13:50

Katolicizmus (10) O posledných veciach – O pekle, očistci a nebi)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Vaticano

16:35

Proroctvá encykliky Humanae vitae

17:00

Týždeň s ...(Farnosť Sedliská)

17:15

Doma je doma (V online škole)

18:20

Vešpery

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec / Ruženec svetla.

19:30

Starý zákon (Noc baránka)

20:00

Krátke správy

20:10

Boh k tebe hovorí

20:15

A teraz čo? (NENÁVIĎ HRIECH, MILUJ HRIEŠNIKA)

20:30

V Samárii pri studni (Spiritualita seniorov)

22:00

Godzone magazín

22:30

Moja misia - magazín

23:00

Hudobné pódium

23:45

Z prameňa

Utorok 01.12.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Katolicizmus (10) (O posledných veciach – O pekle, očistci a nebi)

1:10

Svedectvo

1:15

LUXáreň

1:45

Svetoznámi slovenskí vedci (Rande s Relkom)

2:20

Spojení oceánom

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (SAFi semifinále)

4:20

Týždeň s ...(Farnosť Sedliská)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (8)

7:00

Svätá omša

8:00

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:25

Starý zákon (Prechod cez Červené more)

9:00

Moja misia - magazín

9:30

Proroctvá encykliky Humanae vitae

10:00

Krátke správy

10:10

Svedectvo

10:15

A teraz čo? (NENÁVIĎ HRIECH, MILUJ HRIEŠNIKA)

10:20

LUXáreň

10:55

Doma je doma (V online škole)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Spojení oceánom

13:50

Katechéza

14:05

A teraz čo? (NENÁVIĎ HRIECH, MILUJ HRIEŠNIKA)

14:10

Medzi nebom a zemou

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

V škole Ducha (Ján Buc: Túžba po Duchu Svätom)

17:05

Viera do vrecka (Vyhorenie)

17:20

Svedectvo

17:30

Doma je doma (Aká je pravda o mužskom strachu?)

18:30

Svätá omša

19:00

Starý zákon (Prechod cez Červené more)

19:30

Krátke správy

19:45

Týždeň s ...(Farnosť Sedliská)

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

vKontexte (Gašpar Fronc: Spútaná sloboda)

21:15

Gréckokatolícky magazín

21:30

Zbrane a ružence

22:30

Vaticano

23:00

Advent pri Sedembolestnej

Streda 02.12.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (V online škole)

1:10

Svedectvo

1:15

Poltónklub (Sima Martausová)

2:20

Vaticano

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Krása jesene života)

4:20

Týždeň s ...(Farnosť Sedliská)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (9)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:10

Eucharistické zázraky

8:25

Starý zákon (Horeb - vrch zmluvy)

9:00

Generálna audiencia

10:00

Krátke správy

10:10

Týždeň s ...(Farnosť Sedliská)

10:20

Slovo v obraze (Dvere)

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:55

Doma je doma (Aká je pravda o mužskom strachu?)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:15

Godzone magazín

13:40

Advent pri Sedembolestnej

14:40

Litánie k svätému Jozefovi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Klbko - Svätá omša (7)

16:25

GU100 (Desatoro)

16:45

A teraz čo? (NENÁVIĎ HRIECH, MILUJ HRIEŠNIKA)

16:55

Kambodža - znovuzrodení na bojovom poli

17:30

Doma je doma (Adventné aktivity)

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec / Bolestný ruženec.

19:30

Starý zákon (Horeb - vrch zmluvy)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Jeden na jedného (Vakcína proti Covid-19)

20:50

Fundamenty (Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete)

21:50

Z javora

22:25

V Samárii pri studni (Spiritualita seniorov)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 03.12.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Aká je pravda o mužskom strachu?)

1:10

Svedectvo

1:15

Zbrane a ružence

2:20

vKontexte (Gašpar Fronc: Spútaná sloboda)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Pamätník nenarodeným )

4:20

Týždeň s ...(Farnosť Sedliská)

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (10)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Boh k tebe hovorí

8:15

Svedectvo

8:25

Starý zákon (Zlaté teľa)

9:00

Z javora

9:30

Spojení oceánom

10:00

Krátke správy

10:10

Viera do vrecka (Vyhorenie)

10:25

vKontexte (Gašpar Fronc: Spútaná sloboda)

10:55

Doma je doma (Adventné aktivity)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:15

LUXáreň

13:50

Jeden na jedného (Vakcína proti Covid-19)

14:00

A teraz čo? (NENÁVIĎ HRIECH, MILUJ HRIEŠNIKA)

14:10

Moja misia - magazín

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Večera u Slováka (2. adventná nedeľa)

16:35

Slovo v obraze (Dvere)

16:45

Eucharistické zázraky

17:00

Bosna a Hercegovina - Mosty s Európou

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:20

A teraz čo? (NENÁVIĎ HRIECH, MILUJ HRIEŠNIKA)

17:30

Doma je doma (Svätci počas epidémií)

18:30

Svätá omša

19:00

Starý zákon (Zlaté teľa)

19:30

Krátke správy

19:45

Týždeň s ...(Farnosť Sedliská)

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

Z prameňa

21:05

Kambodža - znovuzrodení na bojovom poli

21:35

Poltónklub (Viki Tarabová)

22:40

Správy zo Svätej zeme

23:05

A teraz čo? (NENÁVIĎ HRIECH, MILUJ HRIEŠNIKA)

23:15

Proroctvá encykliky Humanae vitae

23:45

Z prameňa

Piatok 04.12.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Adventné aktivity)

1:15

V Samárii pri studni (Spiritualita seniorov)

2:35

Boh k tebe hovorí

2:40

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Túžba po šťastí a sloboda človeka)

4:20

Týždeň s ...(Farnosť Sedliská)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (11)

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:10

Pozvánka

8:15

A teraz čo? (NENÁVIĎ HRIECH, MILUJ HRIEŠNIKA)

8:25

Starý zákon (Mojžiš - posledné víťazstvo a Jericho)

9:00

Fundamenty (Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete)

10:00

Krátke správy

10:15

Prehľad katolíckych periodík

10:20

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Svätci počas epidémií)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Ruženec svetla.

13:15

Vaticano

13:50

V škole Ducha (Ján Buc: Túžba po Duchu Svätom)

14:20

Gréckokatolícky magazín

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Týždeň s ...(Farnosť Sedliská)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Godzone magazín

16:35

Prehľad katolíckych periodík

16:40

vKontexte (Gašpar Fronc: Spútaná sloboda)

17:10

Nová kvalita života (Liturgický rok B)

17:30

Moja misia - magazín (Adopcia africkej farnosti slovenskou)

18:00

Správy zo Svätej zeme

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:30

Starý zákon (Mojžiš - posledné víťazstvo a Jericho)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Eucharistické zázraky

20:30

Dôkaz viery: Svätý Júda Tadeáš

21:30

Viera do vrecka (Vyhorenie)

21:50

Proroctvá encykliky Humanae vitae

22:20

Spojení oceánom

22:45

Večera u Slováka (2. adventná nedeľa)

23:15

V škole Ducha (Ján Buc: Túžba po Duchu Svätom)

23:45

Z prameňa

Sobota 05.12.2020

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Svätci počas epidémií)

1:10

Svedectvo

1:15

Z javora

1:45

Večera u Slováka (2. adventná nedeľa)

2:15

Boh k tebe hovorí

2:20

Katechéza

2:35

Jeden na jedného (Vakcína proti Covid-19)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou (Ľubica Suchalová)

4:00

Spojení vierou (Mária Lucasová, La Grange, USA)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (12)

7:00

Svätá liturgia

8:00

Viera do vrecka (Vyhorenie)

8:25

Klbko - Svätá omša (7)

8:45

GU100 (Desatoro)

9:05

Godzone magazín

9:40

A teraz čo? (NENÁVIĎ HRIECH, MILUJ HRIEŠNIKA)

9:45

Krátke správy

9:55

Advent pri Sedembolestnej

10:55

Zbrane a ružence

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:15

Večera u Slováka (2. adventná nedeľa)

13:50

Bosna a Hercegovina - Mosty s Európou

14:00

Prehľad katolíckych periodík

14:05

Dôkaz viery: Svätý Júda Tadeáš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:00

Nová kvalita života (Liturgický rok B)

18:30

Svätá omša

19:20

Klbko - Svätá omša (7)

19:40

GU100 (Desatoro)

20:00

Spravodajský súhrn

20:30

Blahoslavený Duns Scotus – Obhajca Nepoškvrneného počatia

22:05

Katechéza

22:20

Eucharistické zázraky

22:40

vKontexte (Gašpar Fronc: Spútaná sloboda)

23:20

Medzi nebom a zemou

Nedeľa 06.12.2020

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

V škole Ducha (Ján Buc: Túžba po Duchu Svätom)

1:00

Svedectvo

1:05

Proroctvá encykliky Humanae vitae

1:30

Boh k tebe hovorí

1:40

Moja misia - magazín

2:15

Gréckokatolícky magazín

2:35

Nová kvalita života (Liturgický rok B)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium (Zbor Všetkých svätých z Užhorodu)

4:00

Vaticano

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (13)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:40

Eucharistické zázraky

7:50

Slovo v obraze (Anjel púšte)

8:00

Gréckokatolícky magazín

8:15

Boh k tebe hovorí

8:25

Klbko - Svätá omša (8)

8:45

Tvorivo (TVORIVO V TEPLE DOMOVA)

9:05

Mikuláš (Chlapec, ktorý sa stal svätcom)

9:35

Nová kvalita života (Liturgický rok B)

9:40

Boh k tebe hovorí

10:00

Svätá omša

11:05

A teraz čo? (NENÁVIĎ HRIECH, MILUJ HRIEŠNIKA)

11:15

Spravodajský súhrn

11:40

Katechéza (Zvestovanie)

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec / Radostný ruženec.

13:10

V Samárii pri studni (Spiritualita seniorov)

14:30

Mikuláš (Chlapec, ktorý sa stal svätcom)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Na tónoch vďačnosti

16:40

Blahoslavený Duns Scotus – Obhajca Nepoškvrneného počatia

18:10

Eucharistické zázraky

18:30

Svätá omša

19:20

Klbko - Svätá omša (8)

19:40

Tvorivo (TVORIVO V TEPLE DOMOVA)

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

Quo vadis (So psom a úsmevom)

21:15

Medzi nebom a zemou

22:00

Zbrane a ružence

23:00

Poltónklub (Viki Tarabová)