Pondelok 07.12.2015

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

LUXáreň

1:00

Mozaika

1:20

Kráľovná a Matka Chorvátov

2:20

Večerná univerzita

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Lectio divina

4:00

V škole Ducha (14)

4:30

Ruženec

5:35

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:35

Týždeň s ... (Farnosť Soblahov)

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (Pán si ma povolal)

9:10

Hermie a priatelia

9:40

Z prameňa

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Môj názor (hosť: biskup Stanislav Stolárik, téma: Pol roka od prevzatia diecézy)

10:40

LUXáreň

11:10

Gréckokatolícky magazín

11:30

Saleziánsky magazín

12:00

Anjel Pána

12:20

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (hosť: Ján Buc, téma: Boh bohatý na milosrdenstvo)

13:25

Hudobné pódium

14:10

Dedičstvo otcov - Dubová Colonorum

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

vKontexte (Výzvy adventu a rok milosrdenstva)

16:25

Vatikánsky magazín

17:00

Správy zo Svätej zeme

17:30

Doma je doma (SAFI 2016: Môj samaritán)

18:30

Hermie a priatelia

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Týždeň s ... (Farnosť Soblahov)

20:15

Pozvánka

20:25

V Samárii pri studni (Spiritualita relikvií a púte k ostatkom svätých)

21:55

Kráľovná a Matka Chorvátov

22:55

Fundamenty (téma: Ukrižovanie Ježiša)

Utorok 08.12.2015

0:05

Krátke správy

0:20

Dedičstvo otcov - Dubová Colonorum

0:50

Doma je doma (Človeče (ne)hnevaj sa!)

1:50

Fundamenty (téma: Ukrižovanie Ježiša)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Medzi nebom a zemou

4:00

Duchovná poradňa (hosť: Ján Buc, téma: Boh bohatý na milosrdenstvo)

4:30

Ruženec

5:35

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec

8:15

Kráľovná a Matka Chorvátov

9:00

Krátke správy

9:15

Z prameňa

9:30

Svätý rok Milosrdenstva

11:40

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá XI.)

12:00

Anjel Pána

12:20

Ruženec

12:55

Advent bez Vianoc

13:25

vKontexte (Výzvy adventu a rok milosrdenstva)

14:05

Vatikánsky magazín

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

16:45

Keď láska víťazí - Príbehy písané životom

17:30

P15 QUO VADIS?

18:30

Hermie a priatelia

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

vKontexte (Emócie, city - pomáhajú alebo ohlupujú?)

20:50

Gréckokatolícky magazín

21:05

Saleziánsky magazín

21:20

Spojení oceánom (Peter Šiška)

21:55

Doma je doma (SAFI 2016: Môj samaritán)

22:55

LUXáreň

23:20

Správy zo Svätej zeme

Streda 09.12.2015

0:05

Krátke správy

0:20

Advent bez Vianoc

0:50

Doma je doma (Pastorácia povolaní)

1:50

Medzi nebom a zemou

2:30

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Lectio divina

4:00

vKontexte (Emócie, city - pomáhajú alebo ohlupujú?)

4:30

Ruženec

5:35

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (SAFI 2016: Môj samaritán)

9:10

Gigi, Božia princeznička

9:50

Generálna audiencia

10:55

Krátke správy

11:10

Keď láska víťazí - Príbehy písané životom

11:35

Správy zo Svätej zeme

12:00

Anjel Pána

12:20

Ruženec

12:55

Mozaika

13:20

V Samárii pri studni (Spiritualita relikvií a púte k ostatkom svätých)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (14)

16:30

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

17:00

Klbko a 12 apoštolov (apoštoli Šimon a Júda)

17:30

Doma je doma (Umelci z kláštorov)

18:30

Gigi, Božia princeznička

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Prehľad katolíckych periodík

20:20

Kresťan v spoločnosti (Sociálne výzvy pápeža Františka)

21:20

Vatikánsky magazín

21:55

P15 QUO VADIS?

22:50

Môj názor (hosť: biskup Stanislav Stolárik, téma: Pol roka od prevzatia diecézy)

23:15

Chvály (F6)

Štvrtok 10.12.2015

0:05

Krátke správy

0:20

Keď láska víťazí - Príbehy písané životom

0:50

Doma je doma (Svetové stretnutie rodín vo Filadelfii)

1:50

Hudobné pódium

2:30

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá XI.)

2:45

Peter medzi nami (téma: Cyklus katechéz O rodine: Nebojme sa pozvať Ježiša na svadbu!)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Chvály (F6)

4:00

Spojení oceánom (Peter Šiška)

4:30

Ruženec

5:35

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec

8:15

P15 QUO VADIS?

9:10

Gigi, Božia princeznička

9:40

Z prameňa

10:00

Krátke správy

10:10

vKontexte (Emócie, city - pomáhajú alebo ohlupujú?)

10:40

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

11:10

Medzi nebom a zemou

11:50

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:20

Ruženec

12:55

Gréckokatolícky magazín

13:10

Saleziánsky magazín

13:30

Kresťan v spoločnosti (Sociálne výzvy pápeža Františka)

14:25

Mozaika

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Spojení oceánom (Peter Šiška)

16:25

Godzone magazín

16:55

Moja misia – Mátuška (Kazachstan)

17:30

Doma je doma

18:30

Gigi, Božia princeznička

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:05

V škole Ducha (14)

21:35

Môj názor (hosť: biskup Stanislav Stolárik, téma: Pol roka od prevzatia diecézy)

21:55

Doma je doma (Umelci z kláštorov)

22:55

Duchovná poradňa (hosť: Ján Buc, téma: Boh bohatý na milosrdenstvo)

23:20

Keď láska víťazí - Príbehy písané životom

Piatok 11.12.2015

0:05

Krátke správy

0:20

Spojení oceánom (Peter Šiška)

0:50

Doma je doma (Pán si ma povolal)

1:50

Lectio divina

2:30

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Večerná univerzita

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:15

Saleziánsky magazín

4:30

Ruženec

5:20

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (Umelci z kláštorov)

9:10

Gigi, Božia princeznička

9:40

Z prameňa

10:00

Krátke správy

10:10

Duchovná poradňa (hosť: Ján Buc, téma: Boh bohatý na milosrdenstvo)

10:35

V Samárii pri studni (Spiritualita relikvií a púte k ostatkom svätých)

12:00

Anjel Pána

12:20

Ruženec

12:55

Keď láska víťazí - Príbehy písané životom

13:25

V škole Ducha (14)

13:55

Chvály (F6)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Hudobné pódium

16:45

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá XI.)

17:00

Rok zasväteného života: Sestra Ružena - Vernosť

17:05

Rok zasväteného života: Sestra Mária - Pravdivosť

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Svätá omša z Humenného - záznam

18:30

Gigi, Božia princeznička

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Effeta (Lk 3, 10 - 18)

20:55

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

21:25

LUXáreň

21:55

Doma je doma

22:55

Gréckokatolícky magazín

23:10

Saleziánsky magazín

23:20

vKontexte (Emócie, city - pomáhajú alebo ohlupujú?)

Sobota 12.12.2015

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Effeta (Lk 3, 10 - 18)

1:00

Vatikánsky magazín

1:35

Kresťan v spoločnosti (Sociálne výzvy pápeža Františka)

2:35

Spravodajský súhrn

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Hudobné pódium

4:00

LUXáreň

4:30

Ruženec

5:10

Biblia

7:00

Svätá omša

7:35

Ruženec

8:00

Effeta (Lk 3, 10 - 18)

8:30

Klbko a 12 apoštolov (apoštoli Šimon a Júda)

8:50

Biblické príbehy

9:15

Peter medzi nami (téma: Cyklus katechéz O rodine: Nebojme sa pozvať Ježiša na svadbu!)

9:25

Spravodajský súhrn

10:00

Rok dvoch pápežov

11:00

Lurdská jaskynka v Bratislave

11:15

Saleziánsky magazín

11:30

Godzone magazín

12:00

Anjel Pána

12:20

Ruženec

12:55

Generálna audiencia

14:00

Moja misia – Mátuška (Kazachstan)

14:25

Prehľad katolíckych periodík

14:30

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večerná univerzita

16:45

Hudobné pódium (Verím Pane 2015 - Christallinus)

17:30

LUXáreň

18:00

Gréckokatolícky magazín

18:15

Saleziánsky magazín

18:30

Klbko a 12 apoštolov (apoštoli Šimon a Júda)

18:50

Biblické príbehy

19:00

Ruženec z Lúrd

19:30

Effeta (Lk 3, 10 - 18)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Vo svetle pravdy

22:20

Keď láska víťazí - Príbehy písané životom

22:55

Rok zasväteného života: Sestra Ružena - Vernosť

23:00

Rok zasväteného života: Sestra Mária - Pravdivosť

23:05

Adorácia

Nedeľa 13.12.2015

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Spiritualita relikvií a púte k ostatkom svätých)

1:55

Chvály (F6)

2:35

Spravodajský súhrn

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Lectio divina

4:00

Effeta (Lk 3, 10 - 18)

4:30

Ruženec

5:10

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Správy zo Svätej zeme

8:30

Vo svetle pravdy

8:50

Biblické príbehy

8:55

LUXáreň

9:30

Svätý rok Milosrdenstva, svätá omša

11:15

Spravodajský súhrn

11:40

Rok zasväteného života: Sestra Ružena - Vernosť

11:45

Rok zasväteného života: Sestra Mária - Pravdivosť

12:00

Anjel Pána

12:20

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Spiritualita relikvií a púte k ostatkom svätých)

14:15

vKontexte (Emócie, city - pomáhajú alebo ohlupujú?)

14:40

Môj názor (hosť: arcibiskup Bernard Bober, téma: Katechéza na školách a vo farnostiach a Katolícka univerzita)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Akatist požehnania rodín

16:35

Vo svetle pravdy

18:30

Klbko a 12 apoštolov (apoštol Tomáš)

18:50

Biblické príbehy

19:00

Ruženec z Lúrd

19:30

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá XII.)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Duchovná poradňa (hosť: Ján Buc, téma: Boh bohatý na milosrdenstvo)

20:55

Medzi nebom a zemou

21:40

Moja misia – Mátuška (Kazachstan)

22:10

Godzone magazín

22:40

Hudobné pódium (Verím Pane 2015)

23:20

Večerná univerzita