Pondelok 09.12.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Poznaní a nepoznaní mučeníci Košickej arcidiecézy)

1:25

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Čo hľadáte?)

2:00

Z javora

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Bohatosť liturgickej reformy)

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s... (Gr. kat. farnosť Klenová)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Starý zákon

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Myší sa nebojí)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Zádušná svätá liturgia z Prešova

13:55

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

14:35

Príbehy z Kyabakadde

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Advent s deťmi)

18:35

Starý zákon

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

A teraz čo? (MODLITBA A EMÓCIE)

20:30

V Samárii pri studni (Nemať čas na rodinu sa vypomstí)

22:00

Organ v nebi

22:30

Zanzibar - Sme odvážni

23:00

Viera do vrecka (Keď zomiera niekto blízky

23:15

vKontexte (Martin Kramara: Narodené dieťa)

23:45

Z prameňa

Utorok 10.12.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín (Dobrý muž zo Saratova / Rusko)

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály

2:05

Svedectvo

2:15

Quo vadis (Myší sa nebojí )

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

4:00

Príbehy z Kyabakadde

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Starý zákon

9:00

Fundamenty (Bohatosť liturgickej reformy)

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Advent s deťmi)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Z javora

13:30

Hudobné pódium

14:10

Hniezdne - 200 rokov Kostola sv. Bartolomeja

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Advent bez Vianoc

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Svätý Vincent na Slovensku)

18:35

Starý zákon

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Matka Tereza, svetlo v temnom svete)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Vstaň a príď do Angoly

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Vzťahy: Grafy duše

23:45

Z prameňa

Streda 11.12.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Advent s deťmi)

1:20

Hudobné pódium

2:00

Hniezdne - 200 rokov Kostola sv. Bartolomeja

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Matka Tereza, svetlo v temnom svete)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:05

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Starý zákon

8:50

A teraz čo? (MODLITBA A EMÓCIE)

9:00

Krátke správy

9:15

Generálna audiencia

10:20

Advent bez Vianoc

11:00

Doma je doma (Svätý Vincent na Slovensku)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Vstaň a príď do Angoly

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Matka Tereza, svetlo v temnom svete)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky (Príbeh Carla Autis)

16:30

Bolívia - Misia

17:00

Klbko a rodina (10/12) / O vstávaní

17:30

Doma je doma (Čaro detských vianoc)

18:35

Starý zákon

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

21:30

Jeden na jedného (Rok Božieho slova)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 12.12.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Svätý Vincent na Slovensku)

1:20

V Samárii pri studni (Nemať čas na rodinu sa vypomstí)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Taizé

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Starý zákon

8:55

Bolívia - Misia

9:25

Quo vadis (Myší sa nebojí)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Peter medzi nami

11:00

Doma je doma (Čaro detských vianoc)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Taizé

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (3. adventná nedeľa)

17:00

Spolu

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:25

Starý zákon

18:00

Svätá omša s pápežom Františkom

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (Viki Tarabová)

22:10

Jeden na jedného (Rok Božieho slova)

22:25

Slovo Božie...podľa Jána (15)

22:55

Nová kvalita života (2)

23:10

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?)

23:45

Z prameňa

Piatok 13.12.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Čaro detských vianoc)

1:20

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

2:00

Príbehy z Kyabakadde

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (3.adventná nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo Božie...podľa Jána (15)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Starý zákon

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo Božie...podľa Jána (15)

9:40

Spolu

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Adventnou krajinou)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

13:55

Quo vadis (Myší sa nebojí )

14:25

Jeden na jedného (Rok Božieho slova)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života (2)

16:25

Vzťahy: Nerušte moje kruhy

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Jozef Kováčik: Amélia)

17:15

A teraz čo? (MODLITBA A EMÓCIE)

17:30

Moja misia - magazín (Pod krídlami /Rwanda/)

18:35

Starý zákon

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

fa -TAL / Radošovce

21:30

Z javora

22:00

LUXáreň

22:30

Advent bez Vianoc

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (3.adventná nedeľa)

23:45

Z prameňa

Sobota 14.12.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Vzťahy: Nerušte moje kruhy

2:20

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub (Viki Tarabová)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko a rodina (10/12) / O vstávaní

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

9:05

Príbehy z Kyabakadde

10:05

Krátke správy

10:15

Vzťahy: Nerušte moje kruhy

10:45

A teraz čo? (MODLITBA A EMÓCIE)

11:00

Vstaň a príď do Angoly

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Z javora

13:30

Večera u Slováka (3. adventná nedeľa)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Generálna audiencia

16:40

Nová kvalita života (2)

17:00

LUXáreň

17:30

fa -TAL / Radošovce

18:35

Klbko a rodina (10/12) / O vstávaní

19:00

Prehľad katolíckych periodík

19:05

Loretánske litánie

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Vo svetle pravdy

22:00

Nová kvalita života (2)

22:15

Kulmenie (Jozef Kováčik: Amélia)

22:30

Bolívia - Misia

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (3. adventná nedeľa)

Nedeľa 15.12.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Taizé

1:10

Svedectvo

1:20

Vstaň a príď do Angoly

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín (Pod krídlami /Rwanda/)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (11/12) / O čakaní

8:25

Kulmenie (Jozef Kováčik: Amélia)

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života (2)

10:00

Svätá omša z kaplnky TV LUX

10:45

Advent bez Vianoc

11:15

Eucharistické zázraky (Príbeh Carla Autis)

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Nemať čas na rodinu sa vypomstí)

14:25

Spolu

14:40

A teraz čo? (MODLITBA A EMÓCIE)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Spojení oceánom

16:40

Vo svetle pravdy

18:10

Kulmenie (Jozef Kováčik: Amélia)

18:35

Klbko a rodina (11/12) / O čakaní

19:00

Katechéza

19:25

Svätá rodina hľadá príbytok (1/9)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Vstaň a príď do Angoly

22:45

Jeden na jedného (Rok Božieho slova)

23:00

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

23:40

Príbehy z Kyabakadde