Pondelok 16.12.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Adventnou krajinou)

1:25

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?)

2:00

Spojení oceánom

2:30

Eucharistické zázraky (Príbeh Carla Autis)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s... (Farnosť Hladovka)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Starý zákon

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Duchovná poradňa

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín (Pod krídlami /Rwanda/)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Serra: Stále vpred, nikdy späť (1/5) / Rytieri Svätého Kríža

13:30

Spolu

13:55

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

14:35

Irak - pomoc Bratislavskej arcidiecézy

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: A tí deviati sú kde?)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Dobrá novina, šťastná hodina)

18:35

Starý zákon

19:05

Z prameňa

19:25

Svätá rodina hľadá príbytok (2/9)

20:05

Krátke správy

20:15

Prečo, otče? (NAČO CHODÍME DO KOSTOLA? )

20:30

V Samárii pri studni (Odkaz Svätej rodiny z Fatimy)

22:00

Advent bez Vianoc

22:30

Bolívia - Misia

23:00

Peter medzi nami

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Matka Tereza, svetlo v temnom svete)

23:45

Z prameňa

Utorok 17.12.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín (Pod krídlami /Rwanda/)

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:05

Svedectvo

2:15

Duchovná poradňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

4:00

Irak - pomoc Bratislavskej arcidiecézy

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Starý zákon

9:00

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Dobrá novina, šťastná hodina)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Poltónklub (Viki Tarabová)

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:25

Adopcia srdca

17:00

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

17:30

Doma je doma (Kedy a ako hovoriť s deťmi o sexualite)

18:35

Starý zákon

19:05

Z prameňa

19:25

Svätá rodina hľadá príbytok (3/9)

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Idey a strata kontaktu s realitou)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Opovrhnutí, a predsa milovaní

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky (Príbeh Carla Autis)

23:15

Vzťahy: Nerušte moje kruhy

23:45

Z prameňa

Streda 18.12.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Dobrá novina, šťastná hodina)

1:20

Poltónklub (Viki Tarabová)

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Idey a strata kontaktu s realitou)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Starý zákon

8:50

Prečo, otče? (NAČO CHODÍME DO KOSTOLA?)

9:00

Krátke správy

9:15

Generálna audiencia

10:20

Adopcia srdca

11:00

Doma je doma (Kedy a ako hovoriť s deťmi o sexualite)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Opovrhnutí, a predsa milovaní

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Idey a strata kontaktu s realitou)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky (Rím, Taliansko, 6.-7. storočie)

16:30

Vladyka Milan

17:00

Klbko a rodina (11/12) / O čakaní

17:30

Doma je doma (3. Božie prikázanie)

18:35

Starý zákon

19:05

Z prameňa

19:25

Svätá rodina hľadá príbytok (4/9)

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Koncilový dokument o Cirkvi)

21:30

Jeden na jedného (Lož a pravda na internete)

21:45

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 19.12.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Kedy a ako hovoriť s deťmi o sexualite)

1:20

V Samárii pri studni (Odkaz Svätej rodiny z Fatimy)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Chvály

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Starý zákon

8:55

Vladyka Milan

9:25

Duchovná poradňa

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

11:00

Doma je doma (3. Božie prikázanie)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Chvály

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (4. adventná nedeľa)

17:00

Iba škola (Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Betlehemské svetlo)

18:35

Starý zákon

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Svätá rodina hľadá príbytok (5/9)

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium

21:50

Majster skratiek

22:10

Jeden na jedného (Lož a pravda na internete)

22:25

Serra: Stále vpred, nikdy späť (1/5) / Rytieri Svätého Kríža

22:55

Nová kvalita života (3)

23:10

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: A tí deviati sú kde?)

23:45

Z prameňa

Piatok 20.12.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (3. Božie prikázanie)

1:20

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

2:00

Irak - pomoc Bratislavskej arcidiecézy

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (4. adventná nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Serra: Stále vpred, nikdy späť (1/5) / Rytieri Svätého Kríža

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Starý zákon

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Serra: Stále vpred, nikdy späť (1/5) / Rytieri Svätého Kríža

9:40

Iba škola (Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Betlehemské svetlo)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Fundamenty (Koncilový dokument o Cirkvi)

13:55

Duchovná poradňa

14:25

Jeden na jedného (Lož a pravda na internete)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života (3)

16:25

Godzone magazín

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Jozef Kováčik: Muzikál)

17:15

Prečo, otče? (NAČO CHODÍME DO KOSTOLA?)

17:30

Moja misia - magazín (Dotknúť sa rán / Rwanda)

18:35

Starý zákon

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Svätá rodina hľadá príbytok (6/9)

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Dôkaz viery: Svätá Ružena Limská

21:30

Spojení oceánom

22:00

LUXáreň

22:30

Adopcia srdca

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (4. adventná nedeľa)

23:45

Z prameňa

Sobota 21.12.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Fundamenty (Koncilový dokument o Cirkvi)

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Godzone magazín

2:20

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: A tí deviati sú kde?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium

4:00

Majster skratiek

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko a rodina (11/12) / O čakaní

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

9:45

Irak - pomoc Bratislavskej arcidiecézy

10:05

Krátke správy

10:15

Godzone magazín

10:45

Prečo, otče? (NAČO CHODÍME DO KOSTOLA?)

11:00

Opovrhnutí, a predsa milovaní

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Večera u Slováka (4. adventná nedeľa)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Generálna audiencia

16:40

Nová kvalita života (3)

17:00

LUXáreň

17:30

Dôkaz viery: Svätá Ružena Limská

18:35

Klbko a rodina (11/12) / O čakaní

19:00

Prehľad katolíckych periodík

19:05

Loretánske litánie

19:25

Svätá rodina hľadá príbytok (7/9)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Život za život

22:00

Nová kvalita života (3)

22:15

Kulmenie (Jozef Kováčik: Muzikál)

22:30

Vladyka Milan

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (4. adventná nedeľa)

Nedeľa 22.12.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Chvály

1:10

Svedectvo

1:20

Opovrhnutí, a predsa milovaní

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín (Dotknúť sa rán / Rwanda)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (12/12) / O Ježiškovi

8:25

Kulmenie (Jozef Kováčik: Muzikál)

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života (3)

10:00

Svätá omša z kaplnky TV LUX

10:45

Adopcia srdca

11:20

Eucharistické zázraky (Rím, Taliansko, 6.-7. storočie)

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Odkaz Svätej rodiny z Fatimy)

14:25

Iba škola (Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča)

14:40

Prečo, otče? (NAČO CHODÍME DO KOSTOLA?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Z javora

16:40

Život za život

18:10

Kulmenie (Jozef Kováčik: Muzikál)

18:35

Klbko a rodina (12/12) / O Ježiškovi

19:00

Katechéza

19:25

Svätá rodina hľadá príbytok (8/9)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Štedrák zo škôlky)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Opovrhnutí, a predsa milovaní

22:45

Jeden na jedného (Lož a pravda na internete)

23:00

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

23:40

Irak - pomoc Bratislavskej arcidiecézy