Pondelok 24.12.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Vianoce v Tanzánii)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Pravda a lož v médiách)

2:25

Mozambik - Cyprián

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.: Tajomstvo vzkriesenia)

3:50

Slovo v obraze (Bohorodička)

4:00

Viera do vrecka (Žena v Cirkvi)

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Záhradné)

7:45

Ruženec

8:20

Iesodo (Dobro, zlo a sup)

8:55

LUXáreň

9:25

VneMy (S chuťou žiť a žuť)

9:50

Solomon, hovorca detí

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza (Podobenstvá)

11:00

Páter Mikuláš

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Spolu (Maková torta)

13:10

Iba škola

13:30

Univerzita tretieho veku (Židovsko-kresťanské štúdiá)

14:10

Non admis

14:25

Mozambik - Cyprián

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec

16:00

Doma je doma (... podľa tvojho slova...)

17:00

Eucharistické zázraky

17:15

Iesodo (Dobro, zlo a sup)

17:35

Kráľovstvo bez hraníc

18:00

Sviatočný príhovor

18:15

Sviatočný koncert skupiny Hradišťan & Jiří Pavlica

19:40

Dozretá duša - portrét p. Akvinasa Juraja Gaburu OP

20:00

Príbeh o Noemovej palici

20:50

Slúžiť

21:30

Svätá omša v noci Narodenia Pána

23:30

Vianoce v Ríme

Utorok 25.12.2018

0:10

Sviatočný príhovor

0:25

Páter Mikuláš

1:20

Vianočný koncert Bambino Luci

2:30

VneMY (S chuťou žiť a žuť)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Bohorodička)

4:00

Jeden na jedného (Marakéšsky dohovor a migrácia)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:45

Brat František: Narodenie Kráľa - O čom sú Vianoce

8:20

Iesodo (Dobrý holub)

8:40

Vianočný koncert - Kandráčovci

10:00

Svätá omša

11:50

Nová kvalita života

12:00

Urbi et Orbi

12:25

Ruženec

12:50

Solomon, hovorca detí

13:00

Príbeh o Noemovej palici

13:45

Doma je doma (...podľa tvojho slova...)

14:45

Rehoľná abeceda (Jozef Bartkovjak)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Vianočný koncert Bambino Luci

16:30

Bonifác a zázračný anjel

17:10

Iesodo (Dobrý holub)

17:30

Dobrodružstvá chrobáčikov (Radosť pre všetkých)

18:00

Niečo (na)viac

19:10

Medzi nebom a zemou

19:50

Nová kvalita života

20:05

Sviatočný príhovor

20:15

Chlieb z neba

21:55

Eucharistické zázraky

22:10

Kristus, Svetlo sveta

22:20

Terasa pre Ukrajinu

23:35

Nová kvalita života

23:45

Silné vdovy

Streda 26.12.2018

0:10

Sviatočný príhovor

0:25

Doma je doma (...podľa tvojho slova...)

1:20

Hudobné pódium (Akatist k blaženému Teodorovi Romžovi)

2:00

Dozretá duša - portrét p. Akvinasa Juraja Gaburu OP

2:25

Na ceste v rodine (Sila odpustenia)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Jim Caviezel: Pavol, apoštol Krista

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:45

Dobrodružstvá chrobáčikov (Radosť pre všetkých)

8:20

Iesodo (Odpustiť a zabudnúť)

8:40

Nová kvalita života

8:45

Vaticano

9:15

Medzi nebom a zemou

10:00

Svätá omša

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Bonifác a zázračný anjel

13:35

Niečo (na)viac

14:45

Terchovské Vianoce

16:00

Chlieb z neba

17:40

Iesodo (Odpustiť a zabudnúť)

18:00

Nová kvalita života

18:10

Klbko a rodina (O Ježiškovi)

18:30

Vianočný koncert skupiny Sokoly

19:30

Fara (1)

20:05

Život je krásny

22:10

Osobnosti

22:35

Vianočný koncert - Kandráčovci

Štvrtok 27.12.2018

0:10

Jasličková pobožnosť z Očšadnice

1:40

V Samárii pri studni (Aký význam má ochrana rodiny?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis

4:00

Kristus, Svetlo sveta

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Iesodo (Leť s vierou)

8:40

Peter medzi nami

9:00

vKontexte (Marián Gavenda: Samota - diagnóza a terapia)

9:30

Fara (1)

10:00

Rehoľná abeceda (Jozef Bartkovjak)

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Vianočný koncert skupiny Sokoly

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Chvály (Koinonia Ján Krstiteľ)

14:10

Gréckokatolícky magazín

14:30

Príbehy z Kyabakadde

14:50

Slovo v obraze (Bohorodička)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec

16:00

Život je krásny

18:05

Vaticano

18:30

Iesodo (Leť s vierou)

18:50

Nová kvalita života

19:00

Fara (2)

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Sv. Brigita Švédska (Prvé roky) 1/2

21:25

Terchovské Vianoce

22:40

Kristus, Svetlo sveta

22:55

Osobnosti

23:20

Príbehy z Kyabakadde

23:35

Silné vdovy

23:45

Z prameňa

Piatok 28.12.2018

0:10

Krátke správy

0:25

D4V1D

1:20

Univerzita tretieho veku (Židovsko-kresťanské štúdiá)

2:00

Non admis

2:25

Vianoce v Ríme

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza (Podobenstvá)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Iesodo (Viera)

8:55

Moje srdce pre Írsko

9:20

Solomon, hovorca detí

9:30

Fara (2)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec

11:00

Doma je doma (Zo zákulisia filmu Niečo (na)viac)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Kristus, Svetlo sveta

13:30

V Samárii pri studni (Aký význam má ochrana rodiny?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec

16:00

Sv. Brigita Švédska (Prvé roky) 1/2

17:00

Vaticano

17:30

Pražské jezuliatko

18:35

Iesodo (Viera)

19:00

Fara (3)

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Sv. Brigita Švédska (Do Ríma) 2/2

21:25

Marta Robinová - Od utrpenia k odovzdaniu

22:20

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Marián Gavenda: Samota - diagnóza a terapia)

23:10

Na ceste v rodine (Sila odpustenia)

23:45

Z prameňa

Sobota 29.12.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Povolanie k modlitbe)

1:20

Medzi nebom a zemou

2:05

Katechéza (Podobenstvá)

2:25

Spojení oceánom (Sestra Loretta)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moje srdce pre Írsko

3:50

Slovo v obraze (Bohorodička)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko a rodina (O Ježiškovi)

8:20

V škole Ducha (ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.: Tajomstvo Turíc)

9:00

Fara (3)

9:35

Non admis

9:45

Príbehy z Kyabakadde

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Vianoce v Ríme

11:00

Pražské jezuliatko

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

D4V1D

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Bohorodička)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec

16:00

Sv. Brigita Švédska / Do Ríma (2/2)

17:00

LUXáreň

17:30

Marta Robinová - Od utrpenia k odovzdaniu

18:35

Klbko a rodina (O Ježiškovi)

19:00

Fara (4)

19:30

Ruženec

20:00

Vaticano

20:30

Jozef z Nazaretu (Blizko pri Ježišovi)

22:10

Eucharistické zázraky

22:20

Godzone magazín

22:55

Runiverz

23:30

Spojení oceánom (Sestra Loretta)

Nedeľa 30.12.2018

0:10

Príbehy z Kyabakadde

0:35

vKontexte (Marián Gavenda: Samota - diagnóza a terapia)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (Koinonia Ján Krstiteľ)

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Bohorodička)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Moje srdce pre Írsko

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.: Tajomstvo Turíc)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:30

Správy zo Svätej zeme

8:00

Klbko a rodina (O liturgii: Kde má Boh zvonček?)

8:20

Runiverz

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

9:30

Fara (4)

10:00

Peter medzi nami

10:30

Svätá omša z Humenného

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Aký význam má ochrana rodiny?)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Jozef z Nazaretu / Blizko pri Ježišovi

17:00

Na Vianoce

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko a rodina (O liturgii - Kde má Boh zvonček?)

19:05

Katechéza: Podobenstvá

19:25

Ruženec

20:05

Fara (5)

20:30

Slávnostný galavečer

23:00

Americko-slovenské inšpirácie

23:45

Nová kvalita života